Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Dovednosti
  
  

Řeč zvířat

Autor:Legar
Počet hvězdiček: 6
Vlastnost: Charisma
Obtížnost: Střední
Ověřování: 1x za 6 kol při "poslouchání", každé sdělení při "mluvení"
Totální úspěch:

Postava je "mluvčím":
Zvíře rozumí tomu, co mu chce postava říci a zareaguje podle svého naturelu, jako kdyby jeho vztah k postavě byl o jeden stupeň lepší nebo horší (postava si může vybrat).

Postava "naslouchá":
Postava rozumí tomu, co zvíře říká nebo cítí a další ověřování se provádí až za jednu směnu.

Úspěch:

Postava je "mluvčím":
Zvíře rozumí tomu, co mu chce postava říci a zareaguje podle svého naturelu a vztahu k postavě.

Postava "naslouchá":
Postava rozumí tomu, co zvíře říká nebo cítí.

Neúspěch:

Postava je "mluvčím":
Zvíře nerozumí tomu, co mu chce postava říci a pokračuje ve svém původním jednání.

Postava "naslouchá":
Postava nerozumí tomu, co zvíře říká ani co cítí.

Fatální neúspěch:

Postava je "mluvčím":
Zvíře pochopí postavu zcela jinak. Přesné pochopení a jednání zvířete je na PJ.

Postava "naslouchá":
Postava si splete význam výrazu, zvuků, pohybů... zvířete.

Popis:

Postava má se zvířaty bližší kontakt než běžní humanoidi a tak rozumí jejich pocitům, touhám a instinktům. Také dokáže dát zvířatům najevo své pocity takovým způsobem, aby to pochopila. V žádném případě to není žádná řeč v lidském slova smyslu. Postava může vyjádřit jen emoce (strach, zlost, radost...), cit (nenávist, přátelství...), pocit (hlad, touhu...) případně invektivu ("Zabiju tě!", "Zmiz!", "Nech mě být!"...). Může to být i něco o trochu složitějšího jako třeba strach z ohně (pokud je nějaký oheň nablízku), ale rozhodně by se to nemělo přehánět. To, co může postava "říci", může také u zvířat vypozorovat. Většina zvířat totiž dává své emoce najevo veřejně, kdyby je však skrývala, dovednost použít nepůjde.

S každým druhem zvířat je třeba komunikovat jiným způsobem. Některá dají na výraz ve tváři a postavení těla, jiná na zvuky, na pohyby, dotyky, interakci s okolím... Pro pravidla není důležité, jakým způsobem postava se zvířetem komunikuje, předpokládá se, že postava v případě úspěchu vybere ten správný. PJ může maximálně dát nějaký bonus za kvalitní roleplaying.

S různorodostí komunikace souvisí také obtížnost dovednosti. Střední obtížnost platí pro obecnou komunikaci s libovolným druhem zvířat. Hráč se ale může rozhodnout, že jeho postava bude umět komunikovat jen s jedním druhem zvířat (psi, koně...). Pak je obtížnost této dovednosti (řeč psů, řeč koní...) lehká.

Dodatky

Opravy za známost druhu:
Kontaktbonus/postih
Postava žila s daným druhem zvířat celý život (pastevec s ovcemi a psy)+4
Postava žila s daným druhem zvířat dlouhou dobu (jízdní posel s koňmi)+2
Postava se s daným druhem zvířat běžně stýká (kovář s koňmi)0
Postava se s daným druhem zvířat už párkrát setkala (pastevec s vlky)-2
"A tohle je co?"-4

Orientační tabulka vztahu:
VztahPoznámka
Láskamatka x potomek, partner x partnerka... Prakticky nedosažitelné pro mezidruhový vztah.
Přátelstvímezi blízkými členy smečky, hraničář a jeho pes...
Náklonnostmezi řadovými členy smečky, běžný vztah mezi humanoidy a domácími zvířaty
Neutrální vztahTvorové, kteří si normálně nevšímají jeden druhého, domácí zvíře x neznámý humanoid
Antipatiesokové (může přejít až do "zloby"), divoké zvíře x humanoid (strach zvířete)
Zlobalovec x kořist, lupič x dobře vycvičený hlídací pes...
Nenávistmatka, které zabili potomka

Poznámka: Toto je nejširší možný rozsah vztahů. Většina zvířat se však některé silnější city vůbec nezná a ani nechápe.
Lásku dokáží cítit je zvířata, která žijí v partnerském vztahu po celý život (například labutě) a matky, které se starají o mláďata.
Přátelství jsou schopni vnímat jen zvířata žijící se společenstvích a v pevných svazcích.
Zloba může mít také podobu strachu nebo touhy zabít svou kořist. Tohoto citu jsou schopna všechna zvířata, ale některá jen ve formě strachu.
Nenávist je nejkrajnější a nejméně častým citem u zvířat. Může se také vyskytovat ve formě bezhlavé zuřivosti, ale v čisté podobě ji mohou vnímat jen některá zvířata jako například sloni, ale i u nich je většinou provázena zuřivostí.

Ostatní opravy:
SituaceOprava
Postava obsah sdělení předstírá-2
Postava sděluje několik rozličných věcí těsně po sobě-1 až -3
Sdělení je pro příjemce těžko pochopitelné-1 až -6
Nemožnost komunikace přirozenou formou-2 až -10
Zvíře zvyklé na kontakt s humanoidy+1 až +3

Oblast použití
Řeč zvířat je možné použít na všechny tvory s inteligencí 1 a na tvory s vyšší inteligencí, ale zvířecími zvyky a instinkty (lítý vlk, inteligentní pegas, jednorožec...). Vždy ale musí zůstat jen při základní formě sdělování a čtení citů, pocitů, emocí a invektiv. Pokud inteligentní zvíře použije složitější formu komunikace (třeba svoji řeč), není tato dovednost k užitku.

Přidáno: 2007-10-29 21:45:51