Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Dovednosti
  
  

První pomoc

Autor:zwejk
Počet hvězdiček: 3
Vlastnost: Obratnost
Obtížnost: Střední
Ověřování: Při každém léčení
Totální úspěch: Postava vyléčí požadované zranění a ještě navíc sníží dobu rekonvalescence dle úvahy PJ.
Úspěch: Postava vyléčí požadované zranění.
Neúspěch: Postava nevyléčí požadované zranění a při neodborné manipulaci navíc způsobí zranění za 1k3 životů.
Fatální neúspěch: : postava léčení úplně pokazí, zraní léčeného o 1k6 životů a navíc prodlouží dobu rekonvalescence dle úvahy PJ. V extrémních případech může způsobit i trvalé poškození.
Popis:

Goth běžel lesem, co mu jen síly stačili. Mohutný sloup hustého černého kouře, stoupajícího z mýtiny kde stála hraniční pevnost barona Drakea, byl i přes hradbu stromů dobře vidět. A hlavně cítit. Pach páleného dřeva se mísil s čímsi dalším. Každý zkušenější dobrodruh věděl, že jde o pach spáleného masa. Konečně doběhl na mýtinu. Malá pevnůstka obehnaná dřevěnou palisádou stála přímo uprostřed. Všude kolem se válely mrtvoly skřetích válečníků pomalovaných červenou hlinkou. Spousta dřevěných obléhacích žebříků opřených o hradbu dávala tušit něčemu strašnému. Na hradbách však stále vlála dobře známá válečná standarta – vlčí hlava v modrobílém poli a bylo možno vidět prořídlé přilby obránců bedlivě střežících okolí. Goth rozhrnul svůj plášť, aby byl zřetelně vidět jeho tabard a žádný z obránců si jej náhodou nespletl. Bez újmy doběhl až k palisádě a s pomocí jednoho z žebříků se dostal až nahoru.

„Jak jsme na tom?“, zeptal se ihned nejblíže stojícího vojáka.

„Špatně,“ přiznal voják neochotně. „Sklad potravin lehnul popelem, kromě něj i několik dalších budov. Zahnaly jsme ty parchanty na poslední chvíli. Máme spoustu raněných. Hraničáři a kněží dělají co se dá, ale pořád je to málo.“

„Rozumím. Udělám co budu moct,“ odpověděl Goth a seskočil z palisády dolů. Ještě se však otočil a vykřikl:

„Koukejte posrážet ty žebříky na zem, nebo jim můžete rovnou otevřít bránu.“ Goth dorazil k první skupince raněných. Na první pohled bylo jasné, že jeden z mužů má vykloubené rameno, druhý zlomenou nohu a třetí tržnou ránu na čele. Šlo o lehce raněné a na ty přijde řada až na konec a to už vyčerpaní hraničáři nebudou mít téměř žádnou sílu jim pomoci, o kněžích nemluvě. Tedy pokud mluvíme o magickém způsobu pomoci. „tak jdeme na to,“ povzdechl si a pustil se do práce.

POPIS:

Touto dovedností je možné zašívat a zaškrcovat rány, vyrábět dlahy a rovnat zlomeniny, narovnávat vykloubená ramena a ostatní končetiny a podobné úkony první pomoci jako např. oživování po topení. K léčení je v krom těchto znalostí třeba i další výbavy (obvazy, skalpel, jehla, nit a podobně) v závislosti na tom, co je právě předmětem ošetřování. Délka léčení je různá a závisí též na úvaze PJ, podle vážnosti poranění a výsledku hodu. Jedno zranění může ranhojič léčit pouze 1x, pokud v odůvodněných případech nemůže zasáhnout znovu (např. znovuotevření rány, kdy je třeba znova ránu zašít podobně). PJ může v závislosti na velikosti zranění hýbat s výslednou pastí dle svého uvážení. Taktéž je možné, aby na léčení zranění spolupracovali dva a více léčitelů, což je možné pouze u velikého poranění anebo u několika menších zranění. (výsledný počet léčitelů kteří mohou léčit najednou určí případ od případu PJ). Vyšší počet léčitelů ovlivňuje pouze délku ošetřování, případně jak rychle je zastaveno krvácení a podobně.

Při N nebo FN dochází k situacím, kdy má pak postava jako památku na léčebný zákrok ošklivou rozšklebenou jizvu, rameno ji bolí i po delší době a podobně. Trvalý následek může nasat např. při ošetřování zlomeniny a následnému špatnému srůstu kostí.


Tak, tolik k mé dovednosti. Doufám, že mi odpustíte ten úvodní příběh, ale já si myslím, že každé dílo, které by tu člověk chtěl pod svým jménem prezentovat ostatním, by mělo mít nějakou tu omáčku, protože Dračí Doupě není jen o číslech.


Na rovinu říkám, že tahle dovednost nepřidává žádné životy, protože by to vlastně byla hloupost. To, že někomu budete narovnávat vykloubené rameno ho i přes to, že se vám to povede, bude bolet. tak jaké pak přidávání životů. To je práce hraničářů a kněží. Právě onen úspěch při použití této dovednosti zaručí, že to nebude stát žádné životy navíc.


Pamatujte: Ne vždy bude po ruce nějaký ten hraničář, aby vám svými schopnostmi dokázal pomoct. Pokud jako my nehrajete na pouhé odčítání životů, ale např. i na krvácení, zlomeniny a vykloubená ramena, budete rádi, když se objeví někdo, kdo vám pomůže. Navíc vše nejde řešit pomocí schopnosti vyleč .... zranění.


Ještě k době léčení. Jak píšu, je na úvaze PJ. Já jako PJ jsem většinou využíval toho, že v pravidlech se při počítání času každý boj bere jako jedna směna a právě v ní kromě boje, obírání mrtvol, leštění zbraní využívali moji hráči tuto dovednost.Doufám, že se vám tato dovednost bude líbit a využijete ji ve svém světě.

Všem kdo se obtěžovali dočíst se až k těmto řádkům patří můj velký dík.


S pozdravem Zwejk
Přidáno: 2005-12-31 15:52:04