Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Dovednosti
  
  

Plivání ohně

Autor:Mavev
Počet hvězdiček: 4
Vlastnost: Obratnost
Obtížnost: Střední
Ověřování: jednou za výstup, tj. jednou za 1-3 směny, v závislosti na délce představení
Totální úspěch:

Plivnutí je perfektní. Postava perfektně odhadla jak bude foukat vítr a daří se ji plivat tak, aby se vždy trefila do směru větru.. Plamen je přesně takový jaký chtěla, prostě bezchybný. Pokud je to veřejné vystoupení postava sklidí obrovský aplaus a obdrží velkou odměnu. Pokud vystoupení vidí nějaká vlivná osoba může požádá postavu, zda-li by nepředvedla své umění na jejím ,,večírku,,.

__________________________________________________
Úspěch:

Plivnutí se povedlo. Plamen není takový jaký by si postava představovala, ale nikdo z diváků to nepozná. Postava odhadla jak bude foukat vítr. Postava sklízí aplaus, k nohám se jí skutálí i pár mincí, je pozvána na pivo či večeři, apodob.

__________________________________________________
Neúspěch:

Plivnutí se nezdařilo postava nedokázala olej perfektně rozprášit. Postava špatně odhadla jak bude foukat vítr a ten srazil i tu malou část oleje, která by šla na pochodeň a tudíž postava jen vyprskla olej a nic víc. Pokud ji pozorují diváci sklidí posměch a diváci znechuceně odchází

__________________________________________________
Fatální neúspěch:

Ten bych rozdělil na dvě části je nutné rozlišovat jestli postava olej vyplivla nebo ne.Záleží na PJ, jestli ano nebo ne.

Pokud ano, tak nastane následující : postava špatně odhadla vítr, který fouká přímo proti ní, plivla a oheň ji pohltil hlavu. Postava je tedy zraněna za 1k6+2 životů.

Pokud ne, tak postava olej polkla a je tu past na odl 7 postavě je špatně po dobu 10k6 hodin =veškeré vlastnosti –1/ postava je zraněna za 3k6 životů a po dobu 7-bonus za odolnost, nesmí moc jíst,jí jen nutné minimum, ze kterého jí je stejně špatně, (pokud je na postavu sesláno, nějaké léčitelské kouzlo, které vyléčí aspoň 10 životů je postava v pořídku) protože má poleptané vnitřnosti a nesmí po dvojnásobnou dobu tj. (7-bonus za odolnost)*2 dnů plivat oheň.

Tak či tak postav je vypískána, či vykopána z města většina jejího vybavení je lehce poškozené, šaty sou roztrhané, atd.

__________________________________________________
Popis:

Plivání ohně je vlastně část akrobacie, jen je trochu víc rozpracované. K plivání ohně je třeba olej, pochodeň, vodu a hadr. Množství oleje závisí na tom, jak dlouho chce postava plivat. Na jedno plivnutí je třeba průměrně 1/10 čtvrtky a jedno plivnutí trvá 1 kolo. Samotné plivnutí probíhá následovně, postava si naplní ústa olejem a pokusí se ho rozprášit přes pochodeň, jak se ji to povede záleží na úspěchu/neúspěchu, pak si ústa vypláchne vodou, aby část chutě oleje aspoň trochu zmizela, utře si ústa hadrem aby olej, který zůstal na obličeji náhodou nevzplál. A celé se zopakuje, záleží na náladě postavy, či požadavku diváků a hlavně na množství oleje. Plivat se dá dlouhý plamen, při kterém se vyprázdní celý obsah úst, nebo krátké malé plameny, záleží jen na postavě, past to nijak neovlivňuje, zleží jen na postavě, jestli bude své vystoupení udržovat na stejném standartu či bude gradovat, např. nejdříve krátké plameny, pak dlouhé, poté kolmo vzhůru a na konec může plivat oheň s otáčením kolem své osy. Plivání ovlivňuje hlavně počasí a to konkrétně síla větru a déšť. Jak to ukazuje tabulka, opravy k pasti se mohou sčítat, např. pokud je silný vítr a ještě silně prší.

Bezvětří, vánek: 0
Slabý deštík: +1 k nebezpečnosti
Slabý vítr: +1 k nebezpečnosti
Přeháňka: +3 k nebezpečnosti
Silný vítr: +3 k nebezpečnosti
Normální déšť: +5 k nebezpečnosti
Vichřice: +6 k nebezpečnosti
Bouřka: +7 k nebezpečnosti
Hurikán: +10 k nebezpečnosti
Průtrž mračen: +10 k nebezpečnosti

Pokud je bezvětří či slabý vánek nikdy nemůže u FN nastat situace že by se plamen otočil na obličej.

Šance na zapálení různých materiálů je stejná jak ukazuje tabulka v PPZ. Pokud je oheň plivnut na někoho, ať už úmyslně (ten trpaslík v davu co má hnědý šaty se mi nelíbí,atd.) či neúmyslně je daná osoba zraněna za 1k6+1 životů. Ovšem pokud je oheň Skutečně plivnut na jakoukoliv osobu, je jasné, že ostatní diváci nezačnou tleskat, ale začnou postavu vyhánět, nadávat ji, či jiné mnohem horší věci, opět záleží na PJ, respektive na tom jak byla osoba oblíbená, jaké měla postavení, či jaký je rozsah zranění.

A názávěr bych rád poděkoval všem co přispěli svými názory v MS...

Přidáno: 2005-01-19 17:07:45