Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Dovednosti
  
  

Šifrování a dešifrování

Autor:Mavev
Počet hvězdiček: 3
Vlastnost: Inteligence
Obtížnost: Těžká
Ověřování: při každém šifrování nebo dešifrování, past se počítá na celou šifru, nikoliv na jednu větu, či jedno slovo
Totální úspěch: Šifrování : zpráva je zašifrována velmi rychle a s naprostou přesností, že v ní není žádná chyba. Rychlost šifrování je zhruba 5 slov za kolo. Dešifrování : Zpráva je dešifrována velmi rychle (5 slov za kolo) a je rovněž dešifrována bez chyby.
Úspěch: Šifrování : zpráva je zašifrována, ovšem jsou tam menší pravopisné chyby. Rychlost šifrování je 3 slova za kolo. Dešifrování : zpráva je rozluštěna. Rychlost dešifrování je stejná jako u šifrování.
Neúspěch: Šifrování : zprávu se nepodařilo zašifrovat. Dešifrování : zprávu se nepodařilo rozluštit, šifra je pro toho kdo ji chce rozluštit příliš těžká.
Fatální neúspěch: Šifrování : zprávu se absolutně nepodařilo zašifrovat. Autor šifry je ovšem pevně přesvědčen, že zprávu zašifroval perfektně. A to i přesto, že ji vůbec nezašifroval, nýbrž jen prohodil slovosled nebo něco podobného – dle úvahy PJ. Dešifrování : rozluštění šifry se podařilo, ale úplně opačně než byl účel šifry, jako příklad uvedu toto, namísto jděte na sever, bylo rozluštěno : jeďte na jih. Zde při dešifrování je rychlost 3 slova za kolo.
Popis:Šifrování slouží k sdělení zprávy, tak aby ji nemohl zjistit někdo, komu nebyla určena. Je mnoho typů šifer, nejčastěji se však používá číselný kód a přehazování písmen, či jiné kombinace písmen (typ šifry nechám na PJ, nebo na samotných hráčích). Šifry se používají převážně ve válce, kdy si jedna strana nemůže dovolit informovat nepřítele o svých záměrech, dále jsou šifry hojně používané v holubí (orlí, soví, atd.) poště, kdy hrozí, že milostný dopis padne do rukou žárlivého manžela. Je jen na vás, jaký jiný důvod pro používání šifer si vymyslíte.

Pro používání šifer platí několik následujících pravidel. Jsou to tyto :
Pokud postava nezná klíč k šifře je past o 5 větší.
Pokud je daná šifra používána (používáním mám na mysli šifrování i dešifrování) poprvé je past o 1 větší.
Pokud je šifra použita (opět platí pro šifrování i dešifrování) na jeden svitek pergamenu past zůstává stejná, za každý další svitek pergamen vzroste o 1.
Pokud je daná šifra používána alespoň po páté je past o 1 nižší.
Pokud zprávu dešifruje či šifruje více osob, je past nižší o bonus za inteligenci nejinteligentnějšího z nich a zároveň vyšší o počet osob podílejících se na dešifrování / šifrování zprávy. Postavy si mohou šifru rozdělit na x částí (x=počet dešifrujících/šifrujících osob), v tomto případě se past neupravuje podle tohoto pravidla, nýbrž jen podle ostatních. Jediná výhoda tohoto způsobu šifrování je, že zpráva bude zašifrována/rozluštěna x krát rychleji. Což je ovšem spekulativní, pokud jedna z postav neuspěje… Pokud postava neuspěje v dešifrování zprávy, může se o její ,,znovurozluštění,, pokusit až za 1k6 kol.

A zde bych rád poděkoval Lazi Vlaadovi, za jeho pomoc při tvorbě této dovednosti a opravu pravopisných chyb, kterých bylo požehnaně. To je vše, nechť vám tato dovednost slouží k pobavení a zpestření hry
Přidáno: 2004-06-03 10:36:38