Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Hadodlak

 
Počet hvězdiček: 4
Životaschopnost: viz níže
Útočné číslo: viz níže
Obranné číslo: viz níže
Odolnost: viz
Inteligence: viz níže
Bojovnost: viz níže
Velikost: viz níže
Zranitelnost: Lykantrop
Pohyblivost: viz níže
Poklady: viz níže
Zkušenost: viz níže
Popis:

Hadodlak

Na rozdíl od jiných Lykantropů existují pod-druhy Hadodlaků. Mají jednak různé vlastnosti a proporce, jednak i magické nadání. Tyto pod druhy jsou tři: Jedovatí, škrtiči a kříženci.

Jedovatí:

V lidské podobě vypadají jedovatí hadodlaci drobněji než ostatní druhové, nepřesahují velikost B. Svojí drobnost však dohánějí svým magickým nadáním - stávají se z nich proto Kouzelníci a Alchymisté. Zastávají pak místa kněžích.

Kouzelník

Životaschopnost: 5 a více
Útočné číslo: (-1) + síla zbraně
Obranné číslo: 2
Odolnost: 10
Velikost: B
Zranitelnost: Lykantrop
Pohyblivost: 10/Humanoid
Inteligence: 19
Charisma: 17
Přesvědčení: N - ZkZ
Poklady: záleží na PJ
Zkušenost: 450 a více

Alchymista

Životaschopnost: 5 a více
Útočné číslo: 1 + síla zbraně
Obranné číslo: 3 + kvalita zbroje
Odolnost: 16
Velikost: B
Zranitelnost: Lykantrop
Pohyblivost: 11/Humanoid
Inteligence: 14
Charisma: 11
Přesvědčení: N - ZkZ
Poklady: záleží na PJ
Zkušenost: 450 a více

Ve zvířecí podobě pak vypadají jako 4-5 sáhová kobra.


Životaschopnost: 5 a více
Útočné číslo: (+2 + 3/0) = 5/0 + zvl. (záleží, jestli chce)
Obranné číslo: (+1 + 5) = 6
Odolnost: 12
Velikost: C
Zranitelnost: Lykantrop
Pohyblivost: 9/plaz
Inteligence: 14
Charisma: 10
Přesvědčení: N - ZkZ
Poklady: záleží na PJ
Zkušenost: 450 a více

Zvláštní útoky:

Jed: Odl ~ 6 ~ 10k6/10k6 x 2 na den může však svůj jed dávkovat. (10 dávek denně)

Plivnutí (2x za den): Obr ~ 8 ~ nic/slepota -> Odolnost ~ 8 ~ 1k6+2 kol / 1 směna

Ochromující šipky sz 6 (neznalí to nečekají), ochromení na 1k10+2 kol (2x za den)

Škrtiči:

V lidské podobě nejrozšířenější druh hadodlaka. Oproti jedovatému bratrovi je mnohem větší a mohutnější, nemá však žádné magické nadání a proto se stávají válečníky, menší pak zloději.

Válečník

Životaschopnost: 5 a více
Útočné číslo: 4 + síla zbraně
Obranné číslo: (-1) + kvalita zbroje
Odolnost: 17
Velikost: B
Zranitelnost: Lykantrop
Pohyblivost: 13/Humanoid
Inteligence: 10
Charisma: 10
Přesvědčení: N - ZkZ
Poklady: záleží na PJ
Zkušenost: 450 a více

Zloděj

Životaschopnost: 5 a více
Útočné číslo: (-1) + síla zbraně
Obranné číslo: 4 + kvalita zbroje
Odolnost: 10
Velikost: B
Zranitelnost: Lykantrop
Pohyblivost: 11/Humanoid
Inteligence: 13
Charisma: 16
Přesvědčení: N - ZkZ
Poklady: záleží na PJ
Zkušenost: 450 a více

Ve zvířecí podobě ti větší (válečníci) na sebe berou podobu 7-8 sáhové anakondy s rohovitým výrůstkem. Ti menší (zloději) pak mají vzhled užovek a měří 5 – 6 sáhů


Životaschopnost: 5 a více
Útočné číslo: (+4 + 3/-1) = 7/-1 Tlama; (+4 + 5/-1) = 9/-1 Náraz nosem
Obranné číslo: (+1 + 4) = 5
Odolnost: 14
Velikost: C
Zranitelnost: Lykantrop
Pohyblivost: 9/plaz
Inteligence: 10
Charisma: 8
Přesvědčení: N - ZkZ
Poklady: záleží na PJ
Zkušenost: 450 a více

Zvláštní útoky:

Škrcení: Jakmile se úspěšně zakousne, může se okamžitě ovinout kolem oběti a začít ji drtit v každém kole se silou 9/-1. Nelze aplikovat na někoho s plátovou a lepší zbrojí.

Náraz bude používat na "plechovky" které nemůže ovinout - Udělá to tak že se stočený pozvedne a nosem s rohem narazí jako beranidlo do protivníka. Náraz lze použít i na vyrážení dveří.

Kříženci:

Vznikají spojením Jedovatého Hadodlaka a Škrtiče, případně dvou kříženců nebo jeden z druhů (Jedovatý/Škrtič) a kříženec. Ne však vždy - pokud se spáří Jedovatý se Škrtičem (ať už je Jedovatý samec a Škrtič samice nebo obráceně) je šance 25% na Jedovatého, 25% na škrtiče a 50% na křížence. Pokud se spaří jeden z druhů (Jedovatý/Škrtič) a kříženec, je šance 25% že bude "čistý" a 75% že bude kříženec. Z křížence a křížence vznikne vždy kříženec.

V lidské podobě jsou velikostně B a velice zřídka C. Nejsou tak moudří jako Jedovatí ani silní jako Škrtiči, ale jsou obratnější a zachovali si jistou magickou moc, kterou však nemohou zasvětit do kouzelnických kouzel, ale mohou ji využít v přírodní magii. Stávají se z nich proto skvělí hraničáři, z některých i druidové.

Hraničář

Životaschopnost: 5 a více
Útočné číslo: 2 + síla zbraně
Obranné číslo: 2 + kvalita zbroje
Odolnost: 13
Velikost: B
Zranitelnost: Lykantrop
Pohyblivost: 11/Humanoid
Inteligence: 15
Charisma: 13
Přesvědčení: N - ZkZ
Poklady: záleží na PJ
Zkušenost: 450 a více

Ve zvířecí podobě pak připomínají 6-7 metrovou krajtu s menším výrůstkem na nose a menší kápí, než mají kobry.


Životaschopnost: 5 a více
Útočné číslo: (+3 + 3/-1) = 6/-1 Tlama; (+3 + 4/-1) = 7/-1 Náraz nosem
Obranné číslo: (+1 + 4) = 5
Odolnost: 13
Velikost: C
Zranitelnost: Lykantrop
Pohyblivost: 9/plaz
Inteligence: 12
Charisma: 9
Přesvědčení: N - ZkZ
Poklady: záleží na PJ
Zkušenost: 450 a více

Zvláštní útoky:

Škrcení: Jakmile se úspěšně zakousne, může se okamžitě ovinout kolem oběti a začít ji drtit v každém kole se silou 7/-1. Nelze aplikovat na někoho s plátovou a lepší zbrojí.

Náraz bude používat na "plechovky", které nemůže ovinout. Udělá to tak, že se stočený pozvedne a nosem s rohem narazí jako beranidlo do protivníka. Náraz lze použít i na vyrážení dveří.

Ochromující jed: Odl ~ 6 ~ Nic/Ochromení na 2k6 kol

Smysly:

Zrak: Málo vyvinutý. (Postih -1/-2 záleží na PJ do útoku na střelné zbraně a postih -1/-2 do obrany proti střelným zbraním.)

Sluch: Málo vyvinutý. (Pokud se někdo pokouší kolem nich potichu projít má bonus 30%)

Čich: Nejvyvinutější ze smyslů navíc je podpořen tzv. Jacobsonovým orgánem. Hadodlak ve stavu aktivity neustále odebírá kmitajícím jazykem vzorky pachu ze svého okolí.

Termoreceptory: Propůjčují hadodlakům termovizi navíc se jedná o samostatný orgán, takže i oslepený má stále infravidění.

Klan vedou vždy tři zástupci:

Nejsilnější Válečník (Volen v souboji)
Nejmocnější Mág (Volen hlasování z řad vybraných kněží)
Nejzdatnější Lovec (Volen v dovednostech v různých disciplínách)

Hadodlaci se neradi pouštějí do přímého boje. Klasický vzorec je omráčit nebo otrávit z dálky a pak zlikvidovat - proto se také rodovou zbraní stala foukačka. Když už dojde na přímý střet, používají štít a jednoruční zbraň. Ve zvířecí podobě pak číhají na stromech nebo pod napadaným listím.

Autor:Ognis