Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Sucubus

 
Počet hvězdiček: 3
Životaschopnost: 8
Útočné číslo: Dýka: (+4+3/0)=7
Obranné číslo: (+3+1)=4
Odolnost: 17
Inteligence: 19
Velikost: B
Zranitelnost: humanoid
Pohyblivost: 14/humanoid
Přesvědčení: neutrální
Poklady: 40/10, 700/10 sídlo
Zkušenost: 550
Popis: Charisma: 23

Popis

Sucubus (též znám pod názvy sucub nebo sucubka) je humanoidní tvor vyskytující se pouze v ženském pohlaví. Její vzhled je nerozpoznatelný od lidské ženy. Sucubové jsou naprosto vždy velice atraktivní a až neobyčejně krásné ženy (a to i podle mnoha různých standardů). Jsou především o vysoké, štíhlé (ale “ženky tvarované”), vlasy mívají většinou delší, hnědé, nebo blond barvy, účes volí podle aktuální módy, tak aby co nejvíce zaujaly. Odívají se nejčastěji do šatů - elegantních až vyzývavých, často a rády se zdobí šperky a obklopují se luxusními předměty. Jsou často velmi sobecké, marnivé, pyšné a rády provokují.

Původ

Původně byly sucubové vyšlechtěné v pekle. Jednalo se o cílené křížení nejatraktivnějších ďáblů a lidských žen (“prostopášnic”) s pomocí magie byly dětem vštěpovány potřebné vlastnosti pro urychlení umělé evoluce. Vznikla dokonalá svůdkyně. Mnoho z nich bylo posláno do běžného světa lákat muže a dovádět je do pekla, nebo s podobnými cíli (například vyprovokovat ženu svedených mužů k ohavným činům apod.). Některé z nich uprchly, nebo byly propuštěny. Usadili se na zemi. Jiné dále slouží svým pánům. Sucubka tedy jedná buďto pouze ze svých potřeb, nebo uplatňuje svůj “talent” na příkaz některé mocnosti. V minulosti se už také stalo, že některé z nich byly ve službách světských panovníků, to je však dosti výjimečné. Nehledě na to však mají velmi často spoustu informací, znalostí politického a magického pozadí světa a okolí. Tyto informace často a rády využívají na získávní dalších, moci, vlivu a svádění dalších.

Schopnosti

Sucubus je dokonalá svůdkyně. Muže (ale v některých příkladech i ženy) svádí svým atraktivním zevnějškem. Pokud sucubka vejde do místnosti (a není nějak schválně zahalena) stává se okamžitě středem pozornosti a pohledy všech zúčastněných směřují na ni. Odtrhnout od ní oči vyžaduje určitě dávku koncentrace.
Kromě toho používají také magické omámení. Sváděná osoba musí být relativně blízko od sucubky (méně než 2 sáhy). Cíl si hází na past: int~7~ svedení/nesvedení. Magické svádění může sucubka použít jednou za směnu. Kouzlo je běžným pohledem nerozpoznatelné od běžného svádění. Pokud uspěje už si osoba proti pasti dále nehází. Udržovat je však možno pouze jedno “svedení” naráz. Oběť se ze svedení vymaní pokud sucubka kontrolu vědomě přeruší, nebo je vyrušena z koncentrace. Pokud je daná osoba svedena vzniká u ní extrémní touha po sucubce. Sucubky nabírají svoji energii absorpcí sexuální touhy své osoby. V jejich přítomnosti tato touha u všech přítomných extrémně narůstá (z výjimkou eunuchů a tvorů nemající hormonální touhy). Při bezprostředním kontaktu (dotyk) může sucubka tuto energii absorbovat a bude se ji pravděpodobně snažit umocnit. Během tohoto procesu je sucubka léčena za 1K6/směna, pokud má nějaká zranění. Pokud není zraněna přičítají se jí stejným principem stínové životy až do maxima 12, ty se pak samy ztrácejí rychlostí život za směnu. Pokud k tomuto “nasávání” dochází déle než 3 směny oběť zraňována za 1k6/směna. Využití rozsahu této schopnosti se liší v závislosti na povaze a okolnostech dané sukubky. Pokud není sucubka v extrémní situaci nesnaží se svoji oběť zranit, nebo usmrtit (to by na ně naopak mohlo přilákat negativní pozornost, lepší je pro ně mít vícero “trvalých zdrojů”). Pokud sucubka déle jak týden “nesála” tuto energii je za každý další den zraňována 1k6. Sucubka se může léčit pouze procesem “sání” jinak se jí životy neobnovují.

Závěrem

Jedná se o celkem známý fantasy nestvůru. Na serveru už jedno zpracování je, ale schválně jsem snažil jej nečíst dopředu, aby mě neovlivňovalo při psaní. Při zpětném přečtení však myslím, že můj pohled je naprosto jiný a proto by mohl také zaujmout čtenáře a rozšířit obsah serveru.

Autor:Dradol