Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Draci: Brutální Bonusový Balíček

 
Počet hvězdiček: 2
Životaschopnost: viz níže
Útočné číslo: viz níže
Obranné číslo: viz níže
Odolnost: viz
Inteligence: viz níže
Bojovnost: viz níže
Velikost: viz níže
Zranitelnost: viz níže
Pohyblivost: viz níže
Poklady: viz níže
Zkušenost: Viz níže
Popis:

Toto je přídavný balíček několika rozšíření dobrodružstvístrůjných možnosti pravidlových draků.

1. Křížení draků

A) Metoda vylučovací

PJ si vedle sebe seřadí navzájem si odpovídající jednotlivé pravidlové i nepravidlové vlastnosti obou dračích rodičů (pokud u jednoho rodiče žádná vlastnost, která by mohla odpovídat vlastnosti u druhého rodiče není, potom za odpovídající vlastnost považujeme absenci dané vlastnosti), a sérií hodů typu 50:50 (např. hod mincí) rozhodne o tom, které vlastnosti zkřížené dráče podědí od kterého rodiče - pouze zkušenosti se řeší dodatečně, například s pomocí vzorečku z PPE. Zbarvení křížence se potom může řídit stejným pravidlem (tzn. může dědit barvu v plném rozsahu), nebo může být různě strakatý, podle toho, kterou svou část po kom podědil, apod. Příklad:

Bílý drak ("panna") ; Modrý drak ("orel")

Žvts: 12 ; 16 ("panna" --> 12)
Síla: +7 ; +9 ("orel" --> +9)
Pařáty: 5/+2 ; 5/+2 ("panna" --> 5/+2)
Tlama: 9/+2 ; 9/+2 ("orel" --> 9/+2)
Obratnost: +3 ; +3 ("panna" --> +3)
KZ: 9 ; 11 ("orel" --> 11)
SM: 128 ; 144 ("panna" --> 128)
Odolnost: 25 ; 25 ("orel" --> 25)
Velikost: E ; E ("panna" --> E)
Zranitelnost: Drak (ale mráz G0, K0) ; Drak (ale oheň G0, K0) ("orel" --> Drak (ale oheň G0, K0))
Pohyblivost (na zemi): 8 ; 10 ("panna" --> 8)
Pohyblivost (ve vzduchu): 14 ; 16 ("orel" --> 16)
Pohyblivost (ve vodě): nic ; 11 ("panna" --> nic)
Manévrovací schopnost: 18 ; 18 ("orel" --> 18)
Inteligence: 11 ; 17 ("panna" --> 11)
Přesvědčení: N ; N ("orel" --> N)
Poklady (nemag.): 60000 ; 80000 ("panna" --> 60000)
Poklady (mag.): 20 ; 40 ("orel" --> 40)
Dech: 2x denně ; 3x denně ("panna" --> 2x denně)
Typ dechu: Mrazivý chlad ; Horká pára ("orel" --> Horká pára)
Dosah: 40 sáhů ; 60 sáhů ("panna" --> 40 sáhů)
Magenergie: 18 magů ; 29 magů ("orel" --> 29 magů)
Pravděpodobnost moudrého draka: 0% ; 0% ("panna" --> 0%)

B) Metoda průměrovací

Tak jako ve vylučovací metodě, i zde si PJ zhotoví seznam navzájem si odpovídajících vlastností, avšak tentokrát je jen zprůměruje, přičemž s necelými hodnotami se vypořádá vhodným zaokrouhlením (o tom, jestli bude zaokrouhlovat nahoru nebo dolů, se může rozhodnout třeba opět nějakým vhodným hodem typu 50:50), případně může využít jakoukoliv metodu, kterou uzná za vhodnou. Příklad:

Bílý drak ; Modrý drak

Žvts: 12 ; 16 --> 14
Síla: +7 ; +9 --> +8
Pařáty: 5/+2 ; 5/+2 --> 5/+2
Tlama: 9/+2 ; 9/+2 --> 9/+2
Obratnost: +3 ; +3 --> +3
KZ: 9 ; 11 --> 10
SM: 128 ; 144 --> 136
Odolnost: 25 ; 25 --> 25
Velikost: E ; E --> E
Zranitelnost: Drak (ale mráz G0, K0) ; Drak (ale oheň G0, K0) --> Drak (ale G/8, K/4) *Pozn.: Dračí "základ" je G/4, K/2
Pohyblivost (na zemi): 8 ; 10 --> 9
Pohyblivost (ve vzduchu): 14 ; 16 --> 15
Pohyblivost (ve vodě): nic ; 11 --> 5,5 ("panna" --> 5)
Manévrovací schopnost: 18 ; 18 --> 18
Inteligence: 11 ; 17 --> 14
Přesvědčení: N ; N --> N
Poklady (nemag.): 60000 ; 80000 --> 70000
Poklady (mag.): 20 ; 40 --> 30
Dech: 2x denně ; 3x denně --> 2,5x denně (Možnosti: 2 normální dechy a jeden dech s polovičním zraněním; 2 normální dechy a jeden dech s 50% šancí na úspěch; "orel" --> 3x denně; atd.)
Typ dechu: Mrazivý chlad ; Horká pára --> Možnosti: Obojí, drak se rozhoduje, co použije; Určuje náhoda při každém použití (50% mrazivý chlad, 50% horká pára); apod.
Dosah: 40 sáhů ; 60 sáhů --> 50 sáhů
Magenergie: 18 magů ; 29 magů --> 23,5 ("panna" --> 23 magů)
Pravděpodobnost moudrého draka: 0% ; 0% --> 0%

C) Metoda "jak se mi zachce"

Je možné pro každou vlastnost použít jinou metodu, nebo lze použít náhodu i volněji než jen k určení typu "po mamince / po tatínkovi" (tam kde je rodičovskými paramery určen nějaký širší rozsah může být odpovídající parametr potomka kdekoliv z tohoto rozsahu), PJ se může rozhodnout, že křížení různobarevných draků nebude produkovat plnohodnotné potomstvo, nebo naopak, že vhodným křížením draků může docházet k potlačení jejich individuálních negativních vlastností, a že je tedy možné vyšlechtit draka, který je silnější než kterýkoliv z jeho rodičů... Možností je vícero.

2. Nekrodrak

Nekrodraci nejsou sami o sobě nemrtví - jedná se toliko o "obyčejné" draky, kteří z toho či onoho důvodu prodělali velmi zásadní změnu na magicko-mystické úrovni (mohli podlehnout nějaké kletbě, může se jednat o důsledek obcování s ďábly...). Nekrodraci si zachovávají své pravidlové parametry, avšak jejich přesvědčení se mění na zákonně zlé, jejich zbarvení se posune o několik odstínů směrem k černé, mají kolem sebe viditelnou temnou auru mihotajících se stínů a místo svého tradičního dechu mají speciální "Přízračný dech". Ten působí zranění stejného typu jako nehmotní nemrtví (neubírá však úrovně) a nezastaví ho hmotné překážky (cíl si nepočítá zbroj). Kromě zranění ale navíc působí i na jakékoliv mrtvoly, které zasáhne - proti každé mrtvole si hází tradičním způsobem na útok (uvažujeme, jakoby se jednalo o nehybného protivníka), a tato mrtvola je následně oživena jako kostlivec, s tolika životy, o kolik by na jejím místě za stejných podmínek přišel odpovídající živý tvor, a plně oddaný danému nekrodrakovi.

3. Dračí zuby

Dračí zuby mají jednu speciální vlastnost - zasazeny do země dávají vzniknout kostlivým dračím bojovníkům. Ti po všech stránkách vypadají jako tradiční pravidloví kostlivci, mají však právě tolik životů, kolik je životaschopnost daného draka, a mají i stejnou schopnost dechu, jako daný drak (byť pouze s dosahem 5 sáhů). Tito kostliví bojovníci se mohou svobodně pohybovat nezávisle na slunečních podmínkách a jsou plně poslušní toho, kdo je "zasadil".

Autor:UnknowN