Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Strom oběšenců

 
Počet hvězdiček: 3
Životaschopnost: 20 + X*
Útočné číslo: (+5 + 3/+2) = 8/+2 (větve); (2 + 0) = 2 + zbraň (oběšenci)
Obranné číslo: (2 + 0) = 2 (větve); (-4 + 7) = 3 (kmen); (2 + 0) = 2 + zbroj (oběšenci)
Odolnost: 21
Inteligence: 1
Bojovnost: 8
Velikost: D
Zranitelnost: Nemrtvý, ale A/4, B/4 (krom seker) C/2
Pohyblivost: 2/magický tvor
Přesvědčení: zákonné zlo
Poklady: 0 - 1000 zl
Zkušenost: 2500 + X*200 zk
Popis: * X vyjadřuje počet oběšenců na stromě

Vznik tohoto nemrtvého stromu oběšenců je podmiňován jeho použitím - k věšení. Při vzniku uměle (nekromantem) je potřeba, aby na stromě vysela alespoň jedna oběť. Pro samovolný vznik je třeba aby strom k těmto účelům byl používán často, dlouhodobě, nebo hromadně a byl na místě temných energii (sídlo temného čaroděje, alchymisty, průsak pekel, temná minulost ...). Při vzniku dochází k odumření stromu - tváří se seschle, listí opadá, nebo seschne a začne opadávat při pozdějším pohybu.
Strom samotný je hlavně obranným strážcem, protože se z místa příliš nepohybuje a přemísťuje se v poloměru do 20 sáhů od místa svého vzniku. Pokud je ovládán nekromantem, může mu zvětšit rozsah pohybu po větší ploše (do poloměru 100 sáhů). Aktivní je v noci a přes den "usíná" a tváří se jako obyčejný strom, který umřel a je na něm jeden mrtvý oběšenec. Pokud se ale stane terčem útoku probouzí se a útočí. Při boji přes slunečný den má postih -1 ke všem ÚČ i OČ, ale jinak nemá žádný postih. Pokud je slunce zahaleno těžkými mraky, hustou mlhou, hlubokým stínem strom může být aktivní stále a bez postihů. Aktivní se myslí jeho samovolný pohyb, kdy se tu a tam sám od sebe přesune, nebo zaútočí na blízké postavy.

Strom samotný, dokáže pomocí větví zaútočit na 4 místa současně, ale ne na 1 místo vícekrát (prostor kolem stromu vymezit na čtvrtinové výseče). Množství útoků se zvyšuje s počtem oběšenců, ale je třeba opět myslet na rozmístění oběšenců na stromě, protože někteří tak mohou být mimo dosah útoku). Strom oběšence používá jako loutky, které přitahuje k nepříteli a tím dovolí oběšencům zaútočit.

Nový oběšenci

Strom se dokáže posilovat získáváním nových oběšenců. Pokud při souboji zabije některého ze svých protivníků, nebo je zabit někým jiným (samotný nekromant, další jeho sluhové) objeví se nová smyčka, která se spustí ke krku zemřelého a zatáhne uzel kolem jeho krku a následně vytáhne nahoru (celá akce trvá 3 kola), kde se po dalším kole "oneživý" v dalšího oběšence, který se ihned přidává k útoku a zvyšuje životaschopnost stromu (dá se říct, že se tím i léčí). Nepřibírá mrtvé, kteří k němu jsou přineseni. Vzdálenost pro uznání, že oběť zemřela v okolí stromu, bych nastavil jako "bojiště" tedy kdokoliv kdo umřel v bitvě, které je součástí strom, byť to bylo třebas střeleckým/magickým útokem na dálku.

Dalším a mnohem nepříjemnějším způsobem je chycení živého protivníka pomocí větví a následné spuštění oprátky. Prvně začíná strom útokem na postavu. Pokud je útok úspěšný, hází si oběť proti pasti na obratnost o velikosti rovné rozdílu útoku a obrany. V dalším kole je postava držena silou 5 a může si vybrat, zdali se z držení chce vymanit – past na obratnost, nebo vytrhnout – past na sílu. Pokud se postava nedostala ze sevření ani po tomto kole, utáhne se jí kolem krku smyčka a je tažena nahoru. Délka při vědomí se rovná bonusu za odolnost (nulová znamená, že ztrácí vědomí na konci tohoto kola, záporná že ihned) Pak je postava zraňována za 10 životů za kolo. Přeměna na neživého nastává v kole následujícím po smrti oběti.

Vyvolání Stromu oběšenců

Pokud je některá z postav nekromant a chce si takto vylepšit své okolí, nebo prostě využít příležitosti, potřebuje na seslání 100 mg a strom s výše popsanými vlastnostmi.
Autor:Dakeyras