Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Tatzelwurm

 
Počet hvězdiček: 3
Životaschopnost: 3
Útočné číslo: (+1+3/+1) =4/+1 (drápy); (+1+3/+2) = 4/+2 (tlama) + zvl.
Obranné číslo: (+3+2) = 5
Odolnost: 14
Inteligence: 1
Bojovnost: 10
Velikost: A
Zranitelnost: zvíře
Pohyblivost: 17/ zvíře
Poklady: nic/ 200/2 doupě
Zkušenost: 80
Popis:

"Inu... To bylo dávno, že eště tvůj táta neprošláp ani první boty! To sme takhle seděli s Milunou na lavičce a poudali vo všech těch starostech toho bytí, dyž v tom náhle slyšim, jak prasata kvičej, jako by je na nóže bral. Řikam "Miluno, tam se děje něco divnýho,". No béru palici a utíkám tam. Vono ti tam v chlívku na praseti rajtuje takový hádě asi půl druhý stopy dlóuhy a seká mu do zad takovejma malejma pazourkama. No hlavu to mělo jak vobrouská micka, ale černou jak saze. Tak sem tam stál jak přibitej s palicej v ruce a koukám, jak tam to hádě šturmuje pašíka. Pak volám na Milunu ať sem ani nechódi a ať laufuje k starostoj, že mi tu něco morduje prase. No co ti budu poudat, pak sem k tomu přiběh, dvakrát sem do toho mignul, pustilo se to, zamrskalo se to na zemi a lup a bylo to v luftě a krve jak z prasete... hahaha..."

Martin ze statku, očitý svědek útoku prackatého červa.

Vzhled

Tatzelwurm připomíná ze všeho nejvíce červa, či zavalitého hada douhníkovitého tvaru dlouhého od půl do jednoho sáhu. Jeho tělo je nejširší v oblasti hlavy a hrudníku, přičemž se dále sužuje až k ocasu, takže může připomínat i tělo ještěrky.

Tatzelwurm (v překladu "prackatý červ") je podivné, na první pohled komické stvoření, protože nemá dolní končetiny a pohybuje se napůl plazením jako had, napůl odstrkováním pomocí drobných, ale velice silný předních končetin, které jsou opatřeny ostrými zasouvacími drápy, a s jejichž pomocí dokáže tatzelwurm vyskočit až do dvoumetrové vzdálenosti. Jeho hlava je nápadně podobná hlavě kočičí, avšak je o dost větší a má mnohem větší tlamu v poměru ke zbytku hlavy. Namísto srsti je pak hlava porostlá šupinatou kůží, podobně jako u obojživelníků.

Život

Tímto se dostáváme ke způsobu života těchto tvorů. Tatzelwurm je velice inteligentní dravec, predátor, který se vyskytuje v horských oblastech v blízkosti řek a jezer, kde obývá různé díry, dutiny, vlhké jeskyně, prolákliny - obývá především místa vlhká a temná, kam si zavléká potravu, a kde klade svá vejce.

Žije většinou osaměle nebo v malých skupinkách o čtyřech až osmi kusech, které potom mohou být i člověku nebezpečné. Samotný tatzelwurm se živí většinou hmyzem, hlodavci, rybami (umí se rychle pohybovat ve vodě), občas může ulovit i neopatrného ptáka.

Ve větší skupině je ale schopen troufnout si i přiblížit se k lidským obydlím a zaútočit na člověka či na velké hospodářské zvíře (prase, kráva). Vzhledem k tomu, že je velmi rychlý a zákeřný (útočí vždy z úkrytu a nečekaně - +3 k prvnímu útoku), a zároveň, je-li odhalen, velmi rychle se stáhne, aby udeřil znovu, je nějaký systematický boj s ním téměř nemožný (obzvlášť v jeho domovské oblasti). Osamělý cestovatel, který je špatně vybaven, většinou nepřežije útok smečky těchto dravých tvorů. Jsou dokonce známy i případy útoku jednotlivce na člověka.)

Tatzelwurm jako takový je spíše noční tvor, nejčastěji je možné setkat se s ním na lovu nad ránem a velmi brzy ráno. Přes den se obvykle vyhřívá na slunci nebo mešká ve svém brlohu. Je studenokrevný, takže během zimy "spí" podobně jako např. žáby.

Boj a zvláštní útok

Dalším bodem, který budu sledovat je tatzelwurmův způsob boje. Něco málo jsem naznačil už výše. Tatzelwurm je bytost, která útočí vždy nečekaně, snaží se být extrémně skrytá (její nápadnost může být i nižší, než 10%, což ji při náhodném ověření postřehu dělá v podstatě neviditelnou). Vždy zaútočí náhle tak, že prudce vyskočí z úkrytu v momentě, kdy je oběť ve vzdálenosti okolo dvou sáhů, a pokusí se jí buď rychle zadávit (pokud je menší), anebo vystrašit, dezorientovat a zranit na citlivém místě jako např. obličej a krk (pokud je oběť větší). Po útoku dopadá na zem a odplíží se do úkrytu, kde se znovu připraví, zatímco oběť je vystavována dalším útokům ostatních členů smečky, které na ní míří z různých stran, dokud ji neudolají. Takový to útok s výskokem má bonus + 3 k ÚČ (přičítám obratnost nestvůry). Připočteme-li ke všemu různé postihy a bonusy za útoky ze zálohy a obrany beze zbraně, je téměř nemožné, aby se oběť první, často smrtící salvě ubránila, natožpak nepropadla panice.

Někdy se může tatzelwurm rozhodnout, že se pomocí svých praciček pokusí do oběti zaseknout a kousat. To se může stát tehdy, když na útok padne alespoň 1x 6 na k6 a oběť je zraněna, či pokud je oběť zraněna alespoň za 6 životů. Potom tatzelwurm útočí už jen kousnutím, přičemž si oběť nesmí počítat bonus za obratnost, je-li rozdíl mezi třídami velikosti alespoň 1 a utrpí postih -1 vůči ostatním útokům na ní jdoucím, procentuální šance jakékoli činnosti vyžadující soustředění je snížena na 1/10 + 10 x bonus za odl. Hlavní slovo má ale PJ.

Samotné OČ tatzelwurma je 2, přičemž při každém úspěšném zásahu do nestvůry si nestvůra hází proti pasti na Odl_5+utrpěné zran._odhozena/neodhozena. Odhozená nestvůra nesmí v daném kole už mít žádnou akci.

Dodám ještě, že tento způsob útoku tatzelwurm užije pouze tehdy, je-li jeho oběť větší, rychlejší a odolnější, aby zamezil jejímu úprku. Zároveň si tatzelwurm musí být "jistý" svým úspěchem.

Závěrečnou poznámkou dodám, že tatzelwurmové pravděpodobně nezaútočí na ozbrojenou skupinu hrdinů, pokud nebudou mít pocit vlastního ohrožení nebo velký hlad. Daleko pravděpodobnější je, že přečkají v úkrytu, anebo, jsou-li odhaleni, utečou pryč.

ZÁVĚR

Závěrem snad jen několik variant zasazení do světa - tatzelwurm by se měl vyskytovat ve vlhkých horských oblastech. Jeho setkání s lidmi jsou spíše řídká. Ale záleží také na tom, jestli skrze hory vede nějaká cesta atd. Horalové o něm něco vědí, někteří ho i mohou uctívat. Na druhou stranu, tatzelwurma je možné zasadit i do oblasti nehorské - do pralesů, džunglí, bažin (snad jen, aby byla oblast vlhká).

Zajímavý nápad na bojovačku by mohlo být do jisté míry i použití tatzelwuurma jako přemnožený druh, který terorizuje okolí.

Nápad na zpracování jsem čerpal ze stránek o stejném kryptozoologickém tvorovi. Přikládám odkaz, jsou tam i obrázky: http://cryptozoologie.xf.cz/6_ostatni/12_cerv_alp.htm.

Autor:Elvisův_duch