Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Bída

 
Počet hvězdiček: 5
Životaschopnost: 7
Útočné číslo: (2 + 2/+1) = 4/+1 (škrábání)+ zvl.
Obranné číslo: (1 + 1) = 2
Odolnost: 17
Inteligence: 15
Bojovnost: -
Velikost: D
Zranitelnost: humanoid
Pohyblivost: 22/humanoid
Přesvědčení: zmatené dobro
Poklady: nic
Zkušenost: 195
Popis: Doplňující údaj
Charisma: 5

Kdo je a jak vypadá

Bída je humanoidní bytost, ženského pohlaví, patřící mezi druh prapodivných a strašidelných tvorů, jakými jsou polednice, klekánice, ježibaby a jiná zákeřná stvoření "ženských" podob. Rozpozná se velmi jednoduše, především díky své ohromné výšce. Bída se vypíná do výšky snad 5 sáhů. Ženština je to strašlivá, kostnatá, vlasem zarostlá. Má šedozelenou pleť, jakoby napůl umrlou, napnutou a nevrásčitou. Nohy abnormálně dlouhé zasahují do dvou třetin těla, ruce při svěšení sahají až ke kolenům. Horní i dolní končetiny jsou silně rachitické a vychrtlé, zakončené kostnatě vyhublými, dlouhými prsty se škaredými nehty. Z hlavy vyrůstají prořídlé, do pasu dlouhé prošedivělé vlasy, obvykle rozházené, mastné a roztřepené. V obličeji také není zrovínka krasavice. Hlavě dominuje zahnutý, úzký až hadovitý nos, ústa v šíleneckém pološklebu-poloúsměvu, sem tam bez zubu a ty, co zůstaly, rozhodně nejsou bělavé. Oči probodávají až do morku kostí svou pichlavostí. Bída nikdy neuhýbá pohledem a zkoumá svými zřítelnicemi postavu tak dlouho, dokud nemá o její povaze dostatečné povědomí (viz níže). Štíhlé tělo s povadlými a nepatrnými ňadry zakrývá šedohnědá roztrhaná plachetka, bez rukávů, spadající nad kolena.

Odkud pochází a kde se vyskytuje

Unikátnost její hraničí téměř s cizí postavou. Bíd by v jakémkoli světě mělo být velice omezené množství a pán jeskyně by měl být velice střídmý v jejich používání. Bídy byly původně sestry, jejichž počet by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Pro účely světa je nejlepší přijatelný počet čtyři, potažmo 2-5 sester. Kdysi žil v jednom malém městečku neuvěřitelně hamižný boháč - zeman, který by si pro kopejku koleno nechal vrtati, nebo i možná narůst kopyto. Jednoho dne potkal na vyjížďce po svých panstvích starou a nemocnou stařenu, která jej žádala o pár měďáků na medicínu, že prý tuze stoná na nemocné koleno, nemohouc ani do své samoty na kopci dojíti. Stařena však dobře věděla o boháčově povaze a vše byla jen zkouška jeho milosrdenství. Zámožný pán však nezklamal a stařenu odstrčil, ať si jde žebrat jinam. Tato babice byla ve skutečnosti dobrá čarodějka a veliká kořenářka, která se zemanovi chtěla krutě pomstít, za jeho sobeckost vůči lidem z okolí. Když zeman čekal se svou stejně lakotnou chotí dceru, vloudila se v podobě porodní báby do bohatě vyzdobené světnice pánovi a proklela lůno matky. Dcery, které se pak matce narodily neuvěřitelně rostly a jedly, rozhazovaly všechny peníze a než se udivení rodiče vzpamatovaly, zmizel ve věku jejich 14 let všechen majetek. Až zbyl boháčům pouze poloprázdný statek, dcery odešly do světa. Nyní jsou již asi 65leté stařeny, které světem jdoucí, dokonávají starou čarodějčinu kletbu. Lze se s nimi setkat prakticky kdekoli, mimo města, kde by se okamžitě staly terčem posměchu, kamenování a kvůli svému vzhledu byly by jistě vyhnány za brány městské, ne-li rovnou upáleny na hranici. 

Kterak žije a co činí

Život i činnost bíd jsou plně "zasvěceny" jejich neblahému osudu. Ačkoli skutky, které Bída činí, jsou veskrze velice zlé, vždycky je spravedlivá a postavám nemajetným, se svízelným a těžkým životem nikdy neublíží. Zaměřuje se především na chamtivce, hamouny a lakotné boháče, nemá příliš v oblibě obchodníky a všechny pyšné či arogantní tvory. Bídy putují osamoceny, vzdáleny od svých sester na mnoho mil. Přespávají kde se dá, zvláště v lesích, slujích, zříceninách, opuštěných usedlostech, krátce na vylidněných místech. Odtud kráčejí náhodně světem, zkoumají a poznávají životy rozličných lidí, a rozpoznají-li špatnou bytost, ta se obvykle se zlou potáže. Nezničí-li bída majetek některou ze svých zvláštních schopností (viz níže), pak se snaží takovou postavu okrást, na což využívá opět své zvláštní schopnosti. Avšak nikdy neshromažďují nakradené bohatství. Buď jej zakopou, ukryjí, promění, nebo někdy i rozdají žebravým tulákům. Část získaného jmění bídy využívají pouze k jídlu a pití, nic jiného nepotřebují ani nekupují. Za těch mnoho let, co již putují se také naučily mnoho jazyků a ovládají řeč základních ras na dobrém stupni dovednosti. Mimo páchání škod na nečestných lidech si i čas od času rády odpočinou a dají se do řeči s dobrou skupinou dobrodruhů, tuláky, stařenami, lidmi světem jdoucími apod. Ústředním tématem hovoru je jak jinak než zkaženost světa, případně zážitky z putování, počasí, místa a lidé ve světě. Bídy umí být zlé, odtažité i dobré. Jsou také hodně náladové.

Boj s bídou

Bídy určitě nejsou vyznavačkami žádných soubojů, kromě slovních. Bída nikoho sama od sebe fyzicky nenapadá. V případě, že je donucena se bránit (například postavě špatné, na níž páchá zlo), pokusí se odhadnout její sílu (zvláštní schopnost odhad soupeře nemá, ale usoudí podle vzhledu, ozbrojení a dojmu z postavy). Vyhodnotí-li, že jde o silnou bytost, dá se na úprk, který bývá většinou úspěšný, díky její velikosti a ohromným krokům, kterými je schopna rychle a efektně utéct. Je-li však postava slabá a neduživá, ještě to podnítí bídin vztek a pokusí se jí rozdrásat obličej svými ostrými nehty. Nikdy však nezpůsobí smrtelné zranění, maximálně se snaží znetvořit tvář bytosti, aby si setkání s bídou ještě po dlouhá léta připomínala pohledem do zrcadla. Mezi sebou bídy žádnou rivalitu nemají. Rády si spolu pohovoří, pokud se náhodně setkají, ale nikdy spolu nestráví dlouhou dobu, spíše několik směn rozpravou, poté si jde každá vlastní cestou. 

Zvláštní schopnosti, jimiž disponuje

V mém světě se vyskytují bídy čtyři. Sestry Vodnice, Ohnice, Zemnice a Vzdušnice. Tyto sestry mají společné zvláštní schopnosti, avšak každá z nich má jednu svou speciální záležitost, která ji odlišuje od svých sester. Schopnost je dána prokletím a bídám umožňuje získat si respekt a vzbudit strach u přesvědčením špatných postav. Pán jeskyně se tímto nemusí přesně do detailů řídit a může mít například bídu jenom jednu, která v sobě spojuje všechny tyto schopnost najednou. Zdá se mi však zajímavější pohrát si s odlišným charakterem sester, aby bylo setkávání s nimi rozmanitější jak pro obyvatelstvo světa, tak pro samotné hráčské postavy. 

Společné zvláštní schopnosti bíd jsou:


Ochrana před chladem a mrazem

Bídy jsou uzpůsobeny vydržet extrémnější chlad a mráz. Pravidlově je tato schopnost vyjádřena dvojnásobným počítáním bonusu za odolnost proti postižením plynoucím z chladu a mrazu. Bídy jsou například daleko méně náchylnější proti nemocem způsobeným chladem a mrazem, daleko obtížněji přijdou k omrzlinám apod. Ochrana nemá vliv na snížení zranitelnosti typu K (ohnivá a mrazivá kouzla). Stejně tak se nevztahuje na magicky vytvořený chlad a mráz.


Velbloudí krky

Podobně jako chlad a mráz snášejí též bídy i dobře hladovění. Dokáží vydržet až týden bez jídla. Stínové životy za stoupající hladovění se jim přičítají pouze poloviční rychlostí. Naopak, pokud mají bídy dostatek potravy, nebo peněz na její zakoupení, neváhají a spořádají dvojnásobek, než průměrný hladovějící člověk.


Odhal přesvědčení

Odhal přesvědčení je ve své podstatě duplicitní zvláštní schopnost, kterou disponuje od 6.úrovně Chodec. Pro bídino odhal přesvědčení platí naprosto stejná pravidla i tabulka odhadu, s tím, že bída se bere, jako by byla chodcem na 14. úrovni. Jedinou vyjímkou je, že bída se o nový odhad přesvědčení může narozdíl od chodce pokusit za 12 směn od předchozího pokusu, ať už je úspěšný či nikoliv. Tato zvláštní schopnost je pro tuto bytost velice stěžejní.


Dej sem!

Dej sem! je schopnost bídy zaměřit se svým pichlavým pohledem na oči inteligentní bytosti, podobně jako odhal přesvědčení. Tato zvláštní schopnost je však vázana na přesvědčení terče, jež nesmí býti lepší než neutrální. Taková bytost se nikdy nestane cílem, čili bída jej neužije, nebude-li si jista přesvědčením dané osoby. Jestliže bude přesvědčena o špatném charakteru postavy, tato si musí házet proti pasti: Int+Roz – 10 – nic/přesvědčení. Přesvědčení znamená, že bída zastrašila svým pohledem, vzezřením a slovy postavu natolik, že ta bude chtít vykoupit své zlé skutky obětováním části nebo celého obnosu, drahého kamení a jiných pokladů bídě. Při nepovedeném pokusu se o to samé se stejnou postavou může bída pokusit znovu, avšak nejdříve za 6 směn a je zde též možné snížení či zvýšení pasti v souvislosti s novými okolnostmi a současnou situací (v kompetenci a uvážení Pána jeskyně). Postava jíž je takto majetek odebrán cítí po následujících 6 směn veliký strach z bídy a bere svou ztrátu jako spravedlivou, po tuto dobu na bídu nezaútočí ani se po tuto dobu nebude snažit majetek získat zpět. 

Zvláštní schopnosti podle charakteru:
Ohnice – Shoř!
Vodnice – Zaplav!
Zemnice – Do země se propadni!
Vzdušnice - Odvaň!

Shoř!
Vyvolávání: 1 kolo
Dosah: 10 sáhů
Četnost: 4 x týdně

Popis: Bída začne v ústech vytvářet zápalnou slinu, kterou může plivnout do vzdálenost deseti sáhů a pokusit se jí zapálit daný cíl. Cílem nemohou být magické a živé objekty. Kouzlo Shoř! se po dopadnutí na dané místo chová stejně jako kouzelníkovo kouzlo z PPZ oheň. Oheň je nemagický, čas jeho trvání je neurčitý, jelikož se chová jako by byl cíl zapálen normálním bežným ohněm, čili se může dále šířit, být uhašen obyčejnou vodou, zamlácen látkou apod. Bída může využít své četnosti 4 x týdně na mocnější slinu – zvýšení je dáno poměrem: úbytek bídiny 1 četnonosti = možnost zvýšení rozsahu o půl sáhů, dosahu o 2 sáhy a sílu jako dvojnásobné kouzlo oheň (tedy jak je popsáno v pravidlech, že oheň je: "asi jako dvě pochodně", bude působit jako by dopadly pochodně 4, zdvojnásobí se dosvit atd.). Příkladně řečeno – bída může nechat zapálit až cíl vzdálený 16 sáhů, o rozsahu až 2 sáhy se silou jako čtyřnásobný oheň z pravidel, avšak po celý týden již tuto schopnost využít nemůže.

Zaplav!
Vyvolávání: 2 kola
Dosah: 20 sáhů
Četnost: 2 x týdně

Popis: U kouzla Zaplav! začne bída po dvě kola točit rukama jako mlýnské lopaty, aby se jím pokusila zaplavit určitý prostor. Cílem může být prostor o celkovém objemu 130 sáhů krychlových a bída jej musí vidět. Kouzlo pochopitelně působí přes jakékoliv bariéry, kromě magických, jedinou podmínkou je vidět cíl. Může vodou klidně zaplavit pouze skříň, batoh, ale nemůže např. kouzlo sesílat na živé objekty (rozuměj ústa či žaludek bytosti). Vyjímkou je prostor, kde se klidně mohou nacházet živé bytosti. Voda zaplavuje rychlostí 25 sáhů krychlových za kolo, jestliže voda v protoru přesáhne výšku bytostí, nacházejících se v něm, mohou se začít topit, podle parametrů popsaných v pravidlech. Voda nemizí a není magická, čili se chová jako by byl cíl zaplaven běžnou vodou, bída tuto vodu svede z okolních zdrojů. Další podmínkou je ohraničenost prostoru (rozuměj tak, že nelze vytvořit sloupec vody ve vzduchu např.). Bída může využít své četnosti 2 x týdně na mocnější zaplavení – zvýšení je dáno poměrem: úbytek bídiny 1 četnonosti = možnost zaplavení o 65 sáhů krychlových většího. Příkladně řečeno – bída může nechat zaplavit až cíl o 195 sáhů krychlových, avšak po celý týden již tuto schopnost využít nemůže. Rychlost zaplavování zůstává. Je často užíváno i k napojení postav bídných a nuzných, strádajících žízní.

Do země se propadni!
Vyvolávání: 3 kola
Dosah: 10 sáhů
Četnost: 3 x týdně

Popis: Pomocí tohoto kouzla může bída rozpřáhnout své ruce a proměnit v prach libovolnou neživou a nemagickou hmotu. Jestliže se jej pokusí seslat na magický předmět, nebude na něj mít kouzlo efekt. Na živého tvora toto kouzlo nikdy neuplatní, protože ví, že to nelze. Propadnutí do země je nezvratné, výjma použití kouzelnického rozptyl kouzla, seslaného nejpozději dvě kola po obrácení hmoty v prach. Po vyvolání během dvou kol se za jedno kolo obrátí hmota v prach. Bída může seslat kouzlo i přes nemagickou bariéru, avšak musí daný cíl po dobu vyvolávání vidět, vzdálenost - dosah kouzla je 10 sáhů. Bída může obrátit v prach pouze látku pevného skupenství o celkové hmotnosti 500 mincí. Chce-li například bída nechat propadnout v prach plnou truhlu, měšec, tornu apod. nemusí znát její obsah na to, aby zmizel spolu s "obalem". Nachází-li se v takovém obalu neproměnitelný prvek (magický předmět, nebo tekutina v měchu apod.), pak zmizí obal a vše proměnitelné, neproměnitelné dopadá na podklad, který se pod ním po zmizení obalu nachází. Kouzlo může mít pouze jediný cíl a nelze jej rozdělit do více cílů. Vyjímku tvoří pouze tzv. "obaly". (pytel, sak truhla, skříň apod.) Bída může využít své četnosti 3 x týdně na mocnější propadnutí – zvýšení je dáno poměrem: úbytek bídiny 1 četnosti = možnost propadnutí předmětu o 500 mincí těžšího. Příkladně řečeno – bída může nechat obrátit prach až cíl o 1500 mincích, avšak po celý týden již tuto schopnost využít nemůže. Lze tímto způsobem i vytvářet díry ve stropech i ve stěnách.

Odvaň!
Vyvolávání: 2 kola
Dosah: 20 sáhů
Četnost: 3 x týdně

Popis: Tímto kouzlem může bída naplnit objem svých plic enormním způsobem a odfouknout vybraný cíl. Nelze jej rušit žádným kouzelnickým kouzlem. Bída musí cíl vidět a být od něj vzdálena maximálně 20 sáhů. Bída může odvanout hmotu o celkové hmotnosti 300 mincí do vzdálenosti až 100 sáhů. Nutno ovšem podotknout, že bída využije schopnost svého dechu, jakožto bojové schopnosti, pouze v extrémním ohrožení života, jinak jej na živé tvory přímo neužije. Jako u předchozího kouzla platí stejná pravidla o obalech. Bída může využít své četnosti 3 x týdne na mocnější odvanutí – zvýšení je dáno poměrem: úbytek bídiny 1 četnosti = možnost odvanutí předmětu o 150 mincí těžšího a do vzdálenosti o 50 sáhů větší. Příkladně řečeno Bída může nechat odvanout až cíl o 600 mincích do vzdálenosti až 200 sáhů, avšak po celý týden již tuto schopnost využít nemůže. Směr odvanutí určuje bída. Vanutý cíl se pohybuje rychlostí 100 sáhů za kolo, ve výšce 5 sáhů, po uražené vzdálenosti dopadá na zem a tímto dopadem může být i poškožen či zničen. (Závisí na Pánovi jeskyně a na předmětu.) Speciálním případem mohou být připevněné, či držené předměty, nebo předměty v místnosti. Za okolnosti, že je cíl například ve sklepě bez oken, či přikován řetězem, bude bída bezmocná. Jinak se ale může pokusit vyfouknout předmět z ruky, utrhnout dechem tornu ze zad, nebo prorazit okno. (Past nechávám na Pánovi jeskyně, s tím, že konkrétní případ by měl přihlížet k tomu, že dech má obrovskou sílu a vyfouknout například předmět z ruky, by byla past pro postavu asi Sil – 13 – nic/vyfouknutí.) Zde věřím v logickou úvahu Pána jeskyně.


pozn. Všechny zvláštní schopnosti vyžadují i bídiny gestikulace, podobné té kouzelnické, tímto je možno rozpoznat, kdy bída čaruje.

pozn2. Při použití rozptyl kouzla na schopnosti, vyžadující znalost magenergie rozptylovaného kouzla, platí hod 1k6, podobně jako v případě schopností démonů.

O setkávání a dobrodružstvích

Setkat se s bídou je určitě pro postavy i pro jakékoliv osoby velkým zážitkem a nemělo by k němu dojít častěji než párkrát za život. Možností využití se nabízí celá řada. Družině si například může postěžovat statkář nebo starosta o svém neštěstí, které jej s bídou postihlo. Může družinu přesvědčit, aby ji vystopovala a získala pro něj ztracený majetek zpět. Před zprávou o blížící se bídě k stavení bohatého občana (už si pro mě jde!) si též může dobrodruhy najmout, aby jej a jeho dům před ní uhlídali. Jistě bída poslouží i jako dobrý nástroj Pána jeskyně proti samotným hamižným a lakotným postavám, aby s její pomocí příliš bohatou a sebevědomou bytost připravil o zlaťáky, či jiné předměty. Ale pochopitelně klidně dojde i k běžném setkání, kdy bída znalá putování poradí družině dobrých dobrodruhů cestu, podělí se s hladovými o kus chleba, nebo o něj sama požádá, bude-li hladova ona. Zkušený i méně zkušený jeskyňář najde bezesporu mnohá další uplatnění tohoto neobvyklého humanoida.

Autor:Morter