Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Mořský děs

 
Počet hvězdiček: 5
Životaschopnost: viz text
Útočné číslo: viz text
Obranné číslo: viz text
Odolnost: viz
Inteligence: viz text
Bojovnost: viz text
Velikost: viz text
Zranitelnost: viz text
Pohyblivost: viz text
Přesvědčení: zákonné zlo
Poklady: viz text
Zkušenost: viz text
Popis:

Mořský Děs je příšera adaptovaná na život v moři, ale ke svému rozmnožování potřebuje člověka (pod pojmem člověk je myšlena jakákoliv humanoidní rasa od hobitů po krolly. Vyjímá tedy zvířecí, magické, nemrtvé, atd. rasy) pro jeho krev i tělesnou schránku.


Matěj Pádlo klimbal v plachtoví. Loď se zvolna kolébala na vlnách. Počasí bylo klidné a sítě spuštěné do moře taky. Nebylo nač dávat pozor. Nevšiml si tak hrozby blížící se k jejich lodi. Tiché světlé fleky plující těsně pod hladinou. Neslyšel ani mlaskavé zvuky, když začali Mořští Děsové šplhat po boku lodi.

Loď se zhoupla a on se začal obracet na bok. Zabručel v polospánku, ale hned na to sebou trhl a zíral na něco hrůzostrašného. Začal ječet tváří v tvář pohledu do dvou velkých rudožlutých očí se zorničkami tak černými, že ani zapomnění nebylo tak hluboké. Tu ucítil na ruce pevné sevření něčeho vlhkého a otočil hlavu a viděl tam stejné stvoření podobné olihni, které jej drželo pevně za předloktí a zrovna otvíralo obrovský zoban. Začal křičet znova, když ucítil pevné sevření i na druhé ruce...

Jen na pozadí mysli mu došlo, že tyto stvůry jsou všude po lodi. To ale překryla bolest z ukousnutých paží, která se slila v jeden trvající pocit pekla.

Matěj ležel v plachtoví zacákaném jeho vlastní krví a jeho křik utuchal v okamžik, kdy se ozval křik nový, z úst probuzených námořníků vyběhnuvších na kajutu z přístřešku, kde spali. Jeden z nich, elf z jihu, začal křičet: "Yëla, Yëla!!

Mořský Děs

Skupina: Magický tvor
Životaschopnost: 4
Útočné číslo: zvl. útok
Obranné číslo: (+4 + 1)= 5 ve vodě; (2 + 1) = 3 na suchu
Odolnost: 17
Inteligence: 3
Bojovnost: -
Velikost: A
Zranitelnost: zvíře
Pohyblivost: 21/vodní tvor; 7/hmyz na souši
Přesvědčení: ZkZ
Poklady: nic
Zkušenost: 200
Manévrovací schopnost: 9

Mořský děs má vzhled pětichapadlové chobotnice s podlouhlým tělem. Má velké oči mandlového tvaru asi 3 couly dlouhé, se žlutým bělmem a červenými duhovkami, uzpůsobené pro pohled ve vodě. Dokáže je ale přetáhnout průsvitnou blánou, která mění lom světla na vzduchu, aby viděl stále stejně dobře i v tomto optickém prostředí.

Má silný kostnatý zoban obklopený silným svalstvem, kterým dokáže drtit kosti. Následuje krátké tělo (asi o délce paže od ramene k lokti) s pěti chapadly, které slouží k pohybu v moři i k uchopení kořisti, délky asi o půlku delší než předloktí.

Během svého života v moři se živí všemožnými mořskými tvory, které dokáže ulovit. Loví ve větších hloubkách a málokdy se je podaří chytit do sítí.

Když přijde doba páření, začnou se mořští děsi párovat a hledají objekt své rozmnožovací touhy - člověka. Toho ucítí na vzdálenost i více než 10 mil. Takto dokáží vytvářet celá hejna od jednotlivých párů přes mnoho desítek kusů a v nejedné námořní legendě o velkých námořních výpravách se stalo, že flotily na sebe navázaly stovky až tisíce těchto děsů.

Jsou zvyklí lovit v chladnějších hlubších vodách, v době páření se sice vydávají k povrchovým teplejším vodám, ale málokdy připlouvají až k hladině či ke břehům, kde bývá voda obzvláště vyhřátá sluncem. Mohou se tam objevit v noci, kdy se voda ochlazuje a cítí lidi v příbřežních vesnicích, či na palubách lodí.

To čeho se ale bojí každý námořník je, že se děsové dokáží vyšplhat i po boku lodi a zaútočit. Navíc to dělají výhradně v noci, kdy na hladinu nepraží sluneční svit. V noci vidí velice dobře díky očím přizpůsobeným pro pohyb v temných hlubinách moří a oceánů. Pohybují se na svých extra silných chapadlech jako hmyz.

Mořský Děs v moři. Autor obrázku: Ascella

Taktika útoku na souši:

Útočí vždy v páru, ale je možné, že při nedostatku obětí zaútočí víc párů na jednoho člověka. Snaží se chytit protivníka každý za jednu nohu. Pokud se to oběma podaří, pak se snaží přitáhnout nohy k sobě a povalit jej. V okamžik kdy má nohy u sebe, jeden děs obejme obě nohy a drží je u sebe, zatímco další začíná útočit na ruku. V okamžik, kdy ji chytí, začíná útočit zobanem. Ruku začne přímo trhat a štípat kosti. Jeho útok končí v okamžiku, kdy oddělí paži od ramene. V ten moment se zakusuje pevně do trupu. Takřka nikdy neútočí na jiné části těla, protože se snaží si uchovat v pořádku tělesnou schránku, kterou potřebuje pro rozmnožování.

Zvláštní útok:

Chycení - Obr ~ 4 ~ nic/chycení. Pokud se o stejný počin ve stejný okamžik pokouší dva Děsové, je past rovna 6. Když je postava chycena, začíná v dalším kolem pokus o shození. Terč má postih -1 k hodům na obratnost. Útok na takto zachyceného Děsa je pokládán za útok na protivníka, který se nebrání (-3 k OČ).

Shození - Sil+Obr ~ 5 ~ nic/shození. Pak každé následující kolo stoupá past na držení o 1 až do maximálních 8. Pokud je postava držena dvěma Děsy, je základní past rovna 6 a maximum je 10. Povalený terč má postih -2 k ÚČ a OČ (útoky), nebo postih -2 k hodům na obratnost (pasti).

Stane-li se že je postava pod náporem více než páru Děsů, pasti nadále stoupají o 1 za každého z nich.

Odtrhnutí držícího Děsa - Sil ~ 6 ~ odtrhnutí/držení


Ukousnutí - po shození postavy se jeden Děs přesouvá k ruce a opět pomocí svého zvl. útoku Chycení útočí na oběť. Pokud Děs uspěje okamžitě se zakusuje do ruky.

Pokud je Děs odstraněn v kole zakousnutí, má postava jen zhmoždění za 1k6 stínových životů, postih -1 k hodům na sílu i obratnost. Léčí se: "vyleč lehká zranění/ lektvar rudého kříže/6 - bonus za odolnost dní klidu.

Odstranění v 1. kole zakousnutí má postava vážné poničené svaly na paži za 2k6 stínových životů, - 3 k hodům na sílu a obratnost. Léčí se: "Vyleč těžká zranění/Lektvar bílé hvězdy/6 - bonus za odolnost týdnů.

Při odstranění ve 2. kole má postava již zlomenou pažní kost a zranění za 3k6 stínových životů*. - 5 ke všem hodům na sílu a obratnost. Léčí se: "3x Vyleč těžká zranění/Lektvar horské rosy/6 - bonus za odolnost měsíců.

Pokud se nepodaří zabít, nebo odstranit Děsa do konce druhého kola, je ruka ukousnuta a Děs se zakusuje do ramene. Útok na zakousnutého Děsa se považuje za Útok na vyřazeného protivníka.

Pokud je Děs v úzkých útočí výhradně takto (útoky nelidských protivníků, u nichž jim nezáleží na zachování schránky pro rozmnožení). Snaží se zachytit na libovolnou končetinu a pomocí zvláštního útoku se snaží ukousnout tuto část. Je si vědom své slabé útočné síly. Zaútočí-li takto na nohu, získává oběť jedno kolo navíc, než je noha ukousnuta, ale v tomto 3 kole může získat zranění 4k6 stínových životů*.

*Pokud se nepodařilo odstranit Děsa do doby, než oddělil danou končetinu, mění se stínové životy na reálné. Pokud postava předtím nebyla výrazně zraněna a toto zranění by ji mělo zabít, zůstane jí počet životů roven její úrovni a také tolik kol na záchranu, než vykrvácí, odstraní-li se Děs, který jinak svým přisátím zastavuje krvácení.

Ovládnutí těla:

V okamžik kdy se Děsovi podaří zakousnout do trupu, začne do krve pouštět látky, které způsobí zánik vědomí.

Ovládnutí - Odl ~ 5 ~ vědomí, ale odolnost klesá o 1 / bezvědomí.

V okamžik bezvědomí se ten, který držel nohy, přesouvá k druhé ruce a svým zobanem ji rovnou ucvakne u trupu a pevně se přichytí místo druhé paže.

Do zraněné rány zavrtávají jazyku podobný prvek, který se napojí na nervový systém a krevní řečiště, která propojí se svými a skrze to ovládají tělo oběti.

Kompletní ovládnutí těla pak trvá ještě po takový počet kol, kolik byla zbývající odolnost terče. Postavu je možné zachránit ještě po polovinu uplynutí této doby (zabitím děsů a okamžitém léčení), po této době je terč mrtvý a nedá se zachránit (pokud nehrajte na boží pomoc a možnost navrácení mrtvých).

Po ovládnutí terč procitá ovládnut děsy (s původní odolností). Děsové zavírají oči a používají oči, uši i cit těla. Sami pak vypadají tak, že hlava je podobná ramennímu svalstvu, trup bicepsu s tricepsem a své chapadla smotají tak, že vypadají jako předloktí, dlaně a prsty (bez nehtů) a začínají se pokrývat tělním sekretem, který tuhne a vytváří povrch podobný kůži. Vytváří se tak dojem velmi svalnaté ruky.

Čerstvě ovládnutá postava. Autor obrázku: Ascella

Pobyt na souši

Mořští Děsové mají na svůj útok na souši jen omezený čas, protože mají k dýchání jen žábra. Od vylezení z vody mají 2 směny bez nevýhod.

Další směnu mají následující postihy: -1 k síle pastí, -1 k OČ, -2 k pohyblivosti.

Následující směnu jsou postihy už: -2 k síle pastí, -2 k OČ, -3 k pohyblivosti.

V páté směně je na tom děs už opravdu špatně: -4 k síle pasti, -2 k OČ, -3 k pohyblivosti a -1 žvt.

V šesté směně na suchu Děs umírá.

Pokud Děs na souš vyleze a cítí kolem sebe lidský pach, nedokáže přestat snažit se dostat za ním i když začíná umírat.


Námořníci strnuli hrůzou a začali křičet. Někteří poznali děsivé tvory z legend, některým to nedocházelo. Chvíle strnulosti pominula hned, jak se několik potvor posunulo směrem k námořníkům. Ti se vrhli pro mačety a sekery a zaútočili na ty bestie. Utínali chapadla, sekali do svalnatých a tuhých těl, ale občas některý námořník padl na zem a ozval se takřka nelidský křik. Jenže se stalo něco, co námořníci nečekali. Matěj se zvedl na nohy a zamířil si to k přeživším nejistým krokem. Všude bylo plno křiku, ale najednou ustal a ticho rušilo jen neúnavné šourání chapadel po palubě. Námořníci lapali po dechu. Matěj, který byl normálně spíše šlachoun, teď měl ruce jako nějaký barbarský gladiátor z arény. Podivnou situaci přerušilo zakřičení jednoho z námořníků, kterého chytl za nohu Mořský Děs. Zakřičel a sekl po Děsovi. Pohledy ostatních se na chvíli stočili tím směrem. Nezaregistrovali tak bleskový útok Matěje. Pěst dopadla jako kladivo a složila prvního námořníka. Druhá rána odhodila dalšího. Rybářům došla odvaha a pouštěli zbraně a rychle se začali vrhat do moře.

V temných vodách bylo lidským pachem přilákáno mnoho Mořských Děsů. Netrvalo dlouho a ti se vrhli na námořníky, dokonce se o ně začali prát. Na palubě se mezitím tělo bývalého Matěje přišouralo nejistým kroky k odhozenému rybářovi. Vůbec nevnímalo, že to byl jeho mladší bratr. Sklonil se k němu a jednou "rukou" jej pozvedl, přiblížil jej k sobě a chvíli si jej prohlížel...

Postava ovládnutá Děsy

Skupina: Humanoid
Životaschopnost: X (1-10)
Útočné číslo: (6 + (X/2)) = 6 + X/2* pěsti
Obranné číslo: původní hodnota terče + X/4**
Odolnost: původní hodnota terče + X/4**
Inteligence: 2
Bojovnost: -
Velikost: původní hodnota terče
Zranitelnost: humanoid + zvláštní
Pohyblivost: původní hodnota terče + X/4**
Přesvědčení: ZkZ
Poklady: nic
Zkušenost: 200 + X*100 + zkušenosti za případné zabití Děsů

*Hodnota rovnající se polovině životaschopnosti. Útok tak může být 6-11.

**Hodnota rovnající se čtvrtině terče zaokrouhleno matematicky (pětka nahoru).

Zabitím těla zůstávají Děsové naživu a pouze pokud je veden útok na paži, je teprve zraňován Děs. Začíná pro ně od toho okamžiku platit pravidlo pro pobytu na souši.


Takto ovládnutá postava se pohybuje ovládaná Děsy, nekomunikuje, ale rozumí rodné řeči ovládnutého, paměť dokáže omezeně použít asi jako postava po silném výpadku paměti. Dokáže poznat známé tváře, ale necítí žádné city. Dokáže ale poznat kladné city, které druhé osoby cítí k původní osobě a využít je jako snadnou oběť, která se ráda přiblíží. Nepoužívá zbraně, ale pokud se stane, že Děsové ovládají postavu déle v prostředí, kde se zbraně běžně nosí, dokáže se naučit uchopit zbraň i použit jí velmi hrubým způsobem, bez možnosti se v ní nějak cvičit. Používá ji spíš jako kyj a má -2 k UČ i OČ při použití zbraně. Mnohdy to není třeba, síla jejich "pěstních" úderů je víc než dostačující.

Děsové se i po přichycení stále neradi vystavují teplu a tak se před ním raději schovávají zpět do vody či do stínu. Dokáží dýchat vzduch skrze vlastní žábra pro dýchání pod vodou i použít plíce na suchu. Neumí se oblékat, takže na suchu zůstávají v tom, co měli terče na sobě v době útoku, tedy "paže“ zůstávají odhaleny, protože rukávy vzaly za své při oddělování paží.

A proč se vlastně takto komplikovaně adaptují na podobu lidských paží? Ke svému rozmnožení potřebují lidskou krev. Spoustu lidské krve. V okamžik, kdy ovládnou lidské tělo, vyhledávají jiné lidi a snaží se je zabít a pít jejich krev. Vlastní tělo začne vylučovat vodu močením, aby udělalo prostor pro krev. Hromadí krev až do okamžiku, kdy se její množství rovná životaschopnosti 10. Poté vyloučí ze svého těla pohlavní buňky (jsou to hermafroditi, ale je třeba obou), které se v těle spojí a začne vývoj desítek nových děsů v těle oběti. V tento okamžik se ovládnutá postava vrací do moře, ze kterého přišla, jak nejrychleji to jde. Začne plavat jak za použití nohou, tak rozpletenými chapadly. Od okamžiku "spáření" mají děsové přibližně jen hodinu, protože poté umírají. Zárodky pak během jednoho dne stihnou vysát krev a vyvinout se do malých děsů asi 10 - 15 coulů velikých. Od toho okamžiku se rozdělují a bojují o svůj život i kořist samostatně až do okamžiku, kdy dospějí a budou se chtít spářit.

Množství krve v těle dokáže indikovat "zkušeným" kolik krve už v těle je, pomoci rudnutí těla, bělma očí. Navýšení životaschopnosti se děje množstvím požité krve. Z každého zabitého a vysátého získají právě +1 k životaschopnosti.

Zvláštní zranitelnost

Díky přemíře krve je ovládané tělo zranitelnější než jiné. Pokud dosáhne životaschopnost 4, je tělo při každém zranění zraněno o 1 život navíc, kvůli velkému množství krve, která se začne valit z rány a pokud dosáhne 7, tak dokonce je zranění o 2 životy větší.


Malá Katka sbírala mušle na pláži. Slunce se naklánělo nad moře a ona chtěla sehnat ještě několik pěkných kousků. Večer by při vyprávění příběhů dělali z mušliček ozdůbky, které chtěli prodat obchodníkům a přivydělat si nějaký ten měďák navíc, po tom co se místní rybáři nevrátili z moře. Byla tak zabraná do hledání mušliček v písku, které tam zanechal příliv, že přehlédla tělo stoupající z vln. Když vzhlédla, měla jej proti světlu, ale poznala strhanou tvář Matěje Pádla. Jednoho ze ztracených námořníků.

"Strýčku Pádlo," zavýskla radostně, když poznala tvář ve stínu. Pustila mušličky na zem a rozběhla se k němu.

Rozhozené mušličky za chvíli omývala mořská voda s rudou pěnou...

Jak poznat, že se jedná o postavu ovládnutou Děsem?

Je přizpůsobená na velikost postavy velikosti B. Je velmi svalnatá, takže na trupu štíhlého elfa bude vypadat vskutku nepatřičně. Na trupu svalnatého lidského námořníka už méně a na vypracovaném těle barbarského válečníka takřka přirozeně byť vskutku velmi nabušeně. Na trupu bytostí o velikosti A bude vypadat jako malý troll s velkými pažemi, na těle krollů zase délkově zakrněle, byť svalově by odpovídala. Také při vyšším množství krve je poznat jasné zarudnutí těla a očí.

Taky bude pravděpodobně otrhaná, bude možné vidět ji pomočenou, zarudlou a výjimkou nebude ani zakrvavení. Výhodu mají také válečníci, kteří dokáží rozpoznat nesprávné uspořádání svalů a přijdou jim tedy podezřelí.


Slovy pravidel:

Základní pravděpodobnost rozpoznání, že je něco v nepořádku je 10 x životaschopnost ovládnuté postavy v %

Rozdílná stavba těla + 20%
Rozdílná třída velikosti + 30%
Válečník + 2x úroveň %
Znalost Děsů + 50%

Ovládnutá postava se vydává na lov. Autor obrázku: Sccion


Vycházející slunko ozářilo scénu z hororu. Uprostřed návsi stála postava celá od krve, která ještě stékala po jeho haleně. Postava si vyhrnula tu halenu a začala z ní sát krev. Přitom se zmateně dívala po prázdné vesnici. Ještě začátkem večera tu bylo přece tolik lidí. Teď tu není nikdo, ale ona ještě nebyla spokojená. Potřebovala ještě další, aby se mohla spářit. Lidé nebyli ještě tak daleko. Cítila je, jak se vzdalují.

Kdyby tam byl nějaký svědek, mohl by přísahat, že rameno tohoto krvelačného člověka mrklo. Mrklo zlověstným rudo žlutým okem...


Za pomoc na tomto díle musím hodně poděkovat Sccionovi a Ascelle, kteří pomohli slovem i obrázkem.

Dále také Kameraskovi, SuperBarbarovi a Shadowmagovi za připomínky.

Autor:Dakeyras