Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Popelka

 
Počet hvězdiček: 4
Životaschopnost: -
Útočné číslo: -
Obranné číslo: -
Odolnost: -
Inteligence: -
Bojovnost: -
Velikost: -
Zranitelnost: -
Pohyblivost: -
Poklady: -
Zkušenost: -
Popis:
Úroveň: 15
Počet životů: 71
Rasa: člověk
Síla: 17+3
Obratnost: 13+1
Odolnost: 15+2
Inteligence: 13+1
Charisma: 19+4
Přesvědčení: ZkZ
Velikost: B
Zranitelnost: nemrtvý, oheň 0
Zkušenost: 1600

Historie

Žila, byla krásná dívka jménem Slavěna- jediné dítko knížete Vladozpyta. Kníže vždy toužil po mužském potomkovi, avšak osud tomu chtěl jinak. A tak dívka byla vychovávána v duchu rytířské tradice a byla připravována na den, kdy zdědí otcovo skromné panství.

Ten den nastal velice záhy a mladá žena se ujala panování ve svém rodném kraji. Úděl to nebyl jednoduchý, neboť kraj byl zmítán častými válkami a nejeden lenní pán si brousil zuby na malé panství. A tak pod heslem: „Žena muži vládnouti nemůže!“, podnikala knížata nejedno dobyvačné tažení.

Ovšem Slavěna byla zdatným panovníkem a statečně se bila za svůj lid. Se svými věrnými rytíři se vždy vrhala do bitevní vřavy na bílém oři a v zářivé zbroji. Mladá šlechtična ovšem nebyla jen skvělou válečnicí. Stejně dobře jako mečem se uměla ohánět i slovy. Takže vítězství nesbírala pouze na poli bitevním, ale i na tom diplomatickém.

A tak se Slavěna zanedlouho stala trnem v oku okolním vládcům, kteří dostali strach z jejího sílícího vlivu. Zaseli zlé semínko pomluv mezi jejím lidem. Obvinili kněžnu z čarodějnictví. Prý svým uhrančivým pohledem láká muže do svého lože a ti ji pak zmámeni její krásou musí sloužit. Koupe prý se v krvi nemluvňat, aby si udržela svou nadpozemskou krásu. Je to prý démon v podobě krásné ženy, který žene svůj lid do krvavých bitev, pro své potěšení. Sama se vyžívá v tomto běsnění a ráda sedlá pekelného oře, který svými kopyty drtí vše živé. A takových báchorek vzniklo mnoho a některé byly podpořeny i podlými akcemi cizích agentů- např. když kradli potají z kolíbek matkám jejich děti apod.

Nakonec se pověrčivý lid obrátil proti své panovnici. Rozhněvaný dav vtrhl do sídla, které od základů vypálil. Jelikož Slavěna měla ráda svůj lid, nekladla žádný odpor a poddala se vůli davu. A tak v plamenech zahynula její čistá duše…

Současnost

Tehdy v očistných plamenech se stalo něco zvláštního. Slavěna ve skutečnosti nezemřela. Zemřela tam jen její nevinnost a všechny pomluvy jejího lidu se v ohni přetavily ve skutečnost. Když Slavěna opět povstala z popela, byla již tou, za kterou ji její lid považoval. Všechny zlé představy se zhmotnily a vše dobré, co ve Slavěně zbylo, shořelo na popel.

Dnes vládne kněžna kraji pevnou rukou a její poddaní musí trpět pod její krutovládou.

Chování

Slavěna má vybrané chování a dbá na etiketu. Vždy vhodně volí svá slova. Je lehce panovačná a někdy dosti náladová. Když ji něco rozčílí, chová se zcela nepříčetně a stává se z ní běsnící zrůda. Vždy se snaží udělat dojem. Zvláště mužům se snaží zalichotit a mnohdy z nich učinit své milence.

S radostí podniká válečná tažení, na kterých za sebou nechává jen nářky a zkázu. Kněžna má zvrácený vkus, co se týče zábavy. Často pořádá divoké hony na obyvatele panství, kteří jsou naháněni loveckými psi a ona je štve na svém pekelném oři jako zvěř. Poté pořádá honosné hostiny, kde hlavním chodem je pečené lidské maso a přípitek je prováděn číšemi plnými krve. Pro rozptýlení hostů nechává svého šaška žonglovat s lidskými lebkami. Ráda rovněž vyšívá na lidské kůže, anebo krví maluje zvrácené obrazy, které věší na zdi svého ponurého sídla.

Vzhled

Slavěna je velice krásná mladá žena s popelavými vlasy a uhrančivým pohledem. Nejčastěji nosí svoji černou rytířskou zbroj nebo bílou večerní róbu umazanou od popela. V boji působí démonickým dojmem, zvláště pak na svém divokém oři. Toho, kdo ji někdy viděl v boji, musí překvapit, že je schopna také ladné chůze a svým milencům dokáže šeptat něžná slůvka.

Občas se na jejím těle objeví popáleniny, jako připomínka jejího osudu. Vždy, když si toho Slavěna všimne, vykoupe se v krvi nemluvňat a její popáleniny poté zmizí.

Výzbroj

Slavěnina zbroj:

Ženská rytířská zbroj (KZ 7). Dříve bylo brnění lesklé a ve dne odráželo sluneční paprsky, až se zdálo, jakoby celé zářilo. Díky plamenům, ve kterých Slavěna uhořela, brnění dostalo nádech černi.

Slavěnin plášť:

Bílý plášť silně umazaný od popela s ornamentem červené růže a mnoha propálenými dírami. Sem tam se na plášti objeví nějaká jiskra, jakoby plášť stále hořel. Zranění ohněm působí nositeli pláště poloviční zranění.

Slavěnin štít:

Očouzený železný štít (KZ 1). Při boji tváří v tvář má štít jednu zvláštní vlastnost- pohlédne-li útočník na štít, spatří v jeho odrazu sebe, jak ho zachvacují plameny. Ten, kdo na štít pohlédne, si hází na past Int-4-nic/zranění ohněm po dobu 2k6 kol. Postava, která neuspěje v hodu proti pasti, skutečně vzplane a oheň na jejím těle nebude možno po dobu 2k6 kol nijakým běžným způsobem uhasit.

Meč Slavěny:

Dlouhý meč (Úč 7 + 4). Čepel je rozžhavená do ruda a ve tmě slabě září (podobně jako chodcův meč s kouzlem Svítící čepel). Zranění jím způsobené jsou brány jako popáleniny, které se hojí poloviční rychlostí než obvykle.

Schopnosti

Šermířství:

Slavěna má schopnosti šermíře na 15. úrovni

Uhrančivý pohled:

V očích Slavěny, které často ukrývá pod hledím své přilby, jakoby tančily tisíce malých plamínků. Kdokoliv pohlédne do očí Slavěny se chová, jako by byl pod vlivem chodcova kouzla Uhrančivý pohled.

Zmámení:

Tato schopnost působí pouze na muže. Slavěna bude uplatňovat svůj půvab a lákat muže vybranými lichotivými slovíčky. Oběť si hází na past Int+roz-6. Efekt tohoto zmámení je podobný efektu kouzla Hypnóza. Zmámení trvá po dobu, kdy oběť bude v blízkosti Slavěny.

Osudný polibek:

Kdokoliv Slavěnu políbí na rty, podlehne jejímu kouzlu a stane se jejím sluhou a bude plnit jakékoliv její přání. Efekt pomine jedině po smrti Slavěny.

Sídlo

Vypálený hrad uprostřed hlubokých lesů. V sídle toho není příliš k nalezení. Vše tu bylo spáleno nebo rozkradeno. A to, co tu zbylo, podlého rozkladu. Slavěna se o svůj hrad příliš nestará a tak toto místo působí zpustlým dojmem.

V rozbitých zrcadlech lze spatřit odrazy hořících komnat hradu. Všechno tu páchne spáleninou. Na zdech jsou k vidění krvavé obrazy malované samotnou Slavěnou. V útrobách sídla lze nalézt vanu plnou krve nemluvňat, v níž Slavěna vykonává svou očistu. Občas se sídlem ozývá Slavěnin nářek.

Slavěnin hrad je zkrátka místem plným utrpení.

Služebnictvo

Na hradě mnoho poddaných není. Nejbližší Slavěnino služebnictvo je zmámeno a neváhá vykonat jakýkoliv její příkaz. Služebníci vypadají jak těla bez duše. Jsou bledí, mdlí a nejsou příliš schopni nějaké činnosti z vlastní iniciativy. Na hradě lze najít nějaké stráže, panoše, podkoního, který se stará o jejího oře. Dále je tu několik komediantů a bardů, kteří se starají o Slavěninu zábavu. Na hradě lze najít rovněž některé ze Slavěniných milenců- např. syn jednoho z šlechticů z vedlejšího knížectví, který byl pověřen úkolem Slavěnu zlikvidovat. Mnoho takových milenců buď hraběnce slouží nebo jsou zavřeni v hladomorně a musí snášet její ponižování.

Pekelný oř

Životaschopnost: 9
Útočné číslo: ( + 3 + 5) = 8 (kopyta) + zvl.
Obrané číslo: (+ 4 + 2) = 6
Odolnost: 18
Velikost: C
Bojovnost: 11
Zranitelnost: nemrtvý + C,D, oheň 0
Pohyblivost: 21
Inteligence: 2
Poklady: nic
Zkušenost: 500

V hradní stáji je ustájen Slavěnin věrný oř. Tento kůň byl kdysi bílý jako sníh. Dnes je jeho kůže seškvařená a popálená k nepoznání. Oči mu rudě žhnou a hřívu a ohon jakoby tvořily samotné plameny. Z nozder funí obláčky popela. Od jeho kopyt létají jiskry a nechává za sebou hořící stopy. Místo ovsa má v korytu přichystané k jídlu syrové maso.

Zvl.:

Puch seškvařené kůže vyvolává prudkou nevolnost. Je to past Odol.- 2 - nic/snaha dostat se od koně co nejdál + zvracení za 1k6 stínových životů.

Jednou za pět kol je schopen oř ze svých nozder vypustit oblak popele. Pro postavy stojící poblíž je to past Odol.- 5 – postih -1 na útok i obranu (snížená viditelnost, štípání očí) po dobu 3 kol/ postih -2 na útok i obranu po dobu 5ti kol, ztráta 1k6 životů (vdechnutí popele, kašlání, štípání očí).

Popelka v příbězích

  • Postavy mohou být najaty na likvidaci Slavěny některým ze sousedních panovníků nebo utiskovaným lidem.
  • Na hradě Slavěny je jeden ze šlechtických synků, který podlehl jejímu kouzlu. Družina má za úkol vymanit šlechtice z jejího vlivu.
  • Družina může být ve službách kněžny a snaží vyhovět každému jejímu rozmaru: sehnat novorozeně, uspořádat hon na místní obyvatele, obstarat čerstvé maso pro jejího koně, přivést vyhlášeného barda, aby mohl o kněžně složit píseň, přesvědčit okolní šlechtice, aby přišli na bál pořádaný v jejím sídle apod.
  • Některá z postav se do Slavěny zamiluje.
  • Družina mohla znát Slavěnu před jejím upálením a bude se chtít pomstít na těch, kdo očernili její pověst.
  • Družina bude konat dobré skutky ve jménu Slavěny a tím se snažit napravit její pověst. Díky těmto skutkům začnou mít obyvatelé Slavěnu rádi a její jméno bude opět očištěno. Tak bude zlomeno i její prokletí.
  • Jeden ze šlechticů je milovníkem koní a bude chtít do sbírky pekelného oře kněžny Slavěny.
Autor:Aramir