Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Náměsíčný

 
Počet hvězdiček: 4
Životaschopnost: viz. níže
Útočné číslo: viz. níže
Obranné číslo: viz. níže
Odolnost: viz
Inteligence: viz. níže
Bojovnost: 12
Velikost: viz. níže
Zranitelnost: viz. níže
Pohyblivost: viz. níže
Poklady: viz. níže
Zkušenost: 10 + 2 x (úč + oč) + životaschopnost
Popis:

Co to je Náměsíčný?


Každý z nás už alespoň jednou v životě slyšel o tom, že někteří lidé bývají náměsíční. Pro ty, kteří o tom nic neslyšeli, je to člověk (pro potřeby dračího doupěte humanoid s inteligencí větší nebo rovnou 2; neplatí pro nemrtvé a podrobené), který se v noci probouzí a vydává se na strastiplnou pouť po svém okolí, aniž by o tom vůbec věděl. Tento člověk může být ve skutečnosti zlý, hodný, nebo klidně i neutrální, avšak v tomto zvláštním režimu naprosto podléhá popudům svého podvědomí, čili svým snům. Jak Náměsíčného poznat, je-li vůbec nebezpečný, co od něj můžeme čekat a jak se k tomu člověk vůbec dostane probudit se v náměsíčnosti: tím vším se zde budeme zabývat.

Úplněk: přítel, nebo záludná mrcha?

Jak to tak ve světě fantasy bývá, úplněk je předzvěstí tajemna a bájného mysticizmu. Z lidí se stávají vlkodlaci, dobíjí se nám artefakty a tak dále, a tak dále. Pro nás je ovšem podstatné pouze to, že úplněk je příčinou této spánkové poruchy.

Přece si ale jen tak nevyjdu na palouk a neposedne mě náměsíčnost, ne?. Přesně tak, ne. Náměsíčnost člověka posedne pouze a jedině tehdy, je-li za úplňku vystaven velkému nervovému vypětí nebo traumatické příhodě, která v něm utkví až do smrti, za předpokladu, že mu později není například vymazána paměť. Pro člověka to může být smrt někoho blízkého, pro hobita střet s gobliny, pro trpaslíka třeba i jen prázdný sud od piva (pozn. autora: ale to jen pro humorně laděné skupiny). Náměsíčnost se poté projevuje v různé síle (měsíc musí jít vidět, a postižená postava si toho musí být vědoma), přičemž za úplňku je tento cyklus nejsilnější a pravděpodobnost na probuzení je největší. Tyto pravděpodobnosti shrnuje tabulka probuzení.

Probuzení: int~X~spánek/náměsíčnost

fáze měsícenebezpečnost
zatmění1
čtvrteční3
poloviční6
třičtvrteční9
úplněk12

*Hod proti pasti probíhá pokaždé jen jednou za dané období měsíční fáze, neprobíhá tedy každý den. Pokud postava past podhodí jen velmi těsně (tzn. o 1), bude mít po celý zbytek daného cyklu velmi neklidný spánek. Pokud postava proti pasti neuspěje a stane se Náměsíčným, probouzí se v daném cyklu 2k6 (+-) bonus za int. nocí a bloudí po svém okolí.

Nevím jak v ostatních světech, ale pokud pracujete s obdobnými vlastnostmi, jako má náš měsíc, co zhruba 14 dní se střídají dané fáze, přičemž k úplnému zatmění dochází jen málokdy. Pokud máte svět, kde je měsíců více, úpravy už nechám na vás.

Krátkodobá náměsíčnost


Je fakt, že náměsíčnost může vyvolat i jiné menší nervové vypětí, například hádka s někým blízkým apod., na kterou se časem zapomene. V tomto případě může postavu posednout náměsíčnost jen na kratší dobu a to na dobu dvou měsíčních cyklů, což za optimálních podmínek znamená zhruba jeden měsíc (kalendářní). Ovšem stále zde platí pravidlo, že pro vyvolání náměsíčnosti musí hádka proběhnout za úplňku!!

Opilec nebo Náměsíčný? Aneb, jak Náměsíčného poznáme

Náměsíčný v podstatě vypadá jako bloumající, zakopávající a kolébající se postava, která kráčí neznámo kam za neznámým účelem. Poznat jej můžeme díky několika faktorům a to zaprvé: na obloze musí nevyhnutelně svítit měsíc, zadruhé: postava má přivřené (ne zavřené!) oči, které mžourají po okolí, ale nejčastěji jen míří směrem chůze, zatřetí: tato postava absolutně nereaguje na volání, začtvrté často napodobuje to, co se ji ve snu doopravdy zdá.

Příklad: Skupina mladých dobrodruhů byla najata jistou ženou, která má podezření, že se její muž v noci krade z domu a chodí za konkubínami. Dobrodruzi si počkají do noci a hle! Postava muže vypadne z okna, posazeného blízko u země a nosem se zaboří do hlíny záhonku petúnií. Vstane a pokračuje, jakoby se nic nestalo. Klimbavou chůzí míří k jezeru, u kterého usedá a předstírá, že má v ruce prut. Počíná imaginárně lovit ryby. Pak z ničemnic vstane, nasedne na ztrouchnivělou vyplavenou kládu a začne pádlovat.

Náměsíčný se prostě budit nemá

Jednou z nejhorších věcí, jakou Náměsičnému můžete udělat, je probudit jej ze snu (v praxi to znamená udělit mu zranění alespoň za 1 život, nebo 2 životy stínového zranění). Ať už je to pohodový a krásný sen, nebo noční můra, daná postava vždy podlehne prudkému šoku, který trvá 1k6 kol. V tomto šoku si probuzený naprosto neuvědomuje, kde se to vzal, a kdo to před ním stojí a jeho jedinou přirozeností je rychle se útočníka zbavit. Většinou postava útočí pouze pěstmi, pokud je to však voják, který usnul při hlídce, může vytáhnout i meč, nebo jinou zbraň, kterou má zrovna po ruce (neplatí však pro kouzla, či vrhání flakónků apod. postava útočí zásadně fyzickým útokem tváří v tvář). Útočné i obrané číslo je stejné, jako při normálním vědomí, avšak s tím rozdílem, že v tomto šoku má postava bonus +1 útok za kolo. Náměsíčný útočí vždy nejprve na toho kdo je nejblíže (zpravidla to bývá ten, kdo Náměsíčného probudil). Pokud se postavy budou chtít bránit, útoky jimy vedené na Náměsíčného se počítají úplně stejně, jako na probuzenou postavu.

Probuzení

Již víme, že Náměsíčný po probuzení nejprve upadá do šoku, co se ale děje pak? Toto nervové vypětí působí na organizmus s patrnými následky. Postava, nehledě na důstojnost a postavení, upadá do deprese a úzkosti, jelikož absolutně neví, co se stalo (tyto emoce mohou být důsledkem dřívější zkušenosti zmírněné). Pokud Náměsíčný postavy co jej probudili nezná, většinou se vydá na útěk. V opačném případě ustoupí pár kroků a pak se zhroutí, začne se omlouvat, brečet apod.

Příručka o Náměsíčných radí, aby byl této osobě rychle podán teplý nápoj, deka, nebo cokoliv jiného co by jí zahřálo a následně byla s doprovodem odvedena do míst svého bydliště (ovšem kdo dnes dá na příručky, he?).

Pokud Náměsíčného v jeho procházce nikdo nevyruší, zpravidla se probudí u sebe v doma, či v táboře, avšak bude na sobě mít jasné známky výpravy, jako zablácené boty, špinavé a potrhané kalhoty apod.

Léčba

Jediný osvědčený způsob, jak se zbavit náměsíčnosti, je vymazat postiženému z paměti onu traumatickou příhodu, jež v něm vzbudila tohoto nočního pochůzkáře. Je to ovšem, jak už to tak u vymazávání z paměti bývá, velmi riskantní a v mnoha zemích se to nedoporučuje.

Na druhou stranu existuje určitý lektvar, jmenovitě je to Měsíční stopař, který dokáže účinky náměsíčnosti zmírnit a tím zvětšit šanci na to, že se postižený nikam nevydá.

Lektvar Měsíčního stopaře
magenergie:5 magů
suroviny: 6 zl
základ: voda, modřínové jehličí (1 mn)
trvání: ihned
výroba: 1 směna
použití: požití
barva/chuť/zápach: -25/50/25

Tato čirá kapalina příjemné vůně, avšak hořké a těžko zbavitelné chutě sníží nebezpečnost probuzení o 2. Požitím více lektvarů se snižování nesčítá.

Pro odpůrce lektvarů je tu však ještě jedna možnost. V určitých krajích se věří, že šamani z hor, uctívající měsíc a noc, dokážou pomocí terapií, zaříkávání a obřadů náměsíčnost vyléčit, neexistuje však jediný zřetelný důkaz o jejich existenci a tak výprava za tímto bájným mysticizmem může skončit prostým fiaskem. Je jen na vás, jak moc toužíte Náměsíčného vyléčit.

Náměsíční v historii

Náměsíční jsou vskutku velmi málo pochopeným společenstvem lidí a humanoidních ras. V minulosti na ně byly pořádány pogromy a byli upalování podobně jako čarodějnice, kvůli stejnému důvodu. Vznikali dokonce instituty, kde byli Náměsíční zavírání a pomocí velmi drastických metod léčeni (bezvýsledně samozřejmě). V některých světech a zemích se dokonce ještě dnes věří, že Náměsíčný je pouze tělo ovládané zmateným a dezorientovaným démonem.

Proč se o tom zmiňuji? Zkrátka čistě kvůli inspiraci. Kdo z nás si nedokáže představit dobrodružství s jednoduchou zápletkou, jako například starosta, který pořádá pogromy na Náměsíčné a pak se jím sám stane a potřebuje ochranu, či jeden ze členů družiny, který každou noc nahlas bučí a nikdo neví jak jej vyléčit? Fantazii se meze nekladou

Autor:Danixxx