Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Kostený obor

 
Počet hvězdiček: 3
Životaschopnost: 9
Útočné číslo: ( 4 + 3) = 7 kostenné ruky , 4 + sila zbrane
Obranné číslo: Obranné číslo (0 + 5) = 5
Odolnost: 20
Inteligence: 4
Bojovnost: 11
Velikost: D
Zranitelnost: Nemŕtvý +B (strelné ½)
Pohyblivost: 7 (drak)
Přesvědčení: zmatené zlo
Poklady: Podľa toho čo stráži
Zkušenost: 400
Popis:

Družina vstúpila do podzemnej siene. Vysoký strop a mohutné piliere dodávali tejto miestnosti majestátnosť. Tu niekde sa mal nachádzať temný čarodej, ktorého už dlho stopujú. Zdalo sa, že v miestnosti nič nie je, len veľká kopa kostí. Družina postupovala miestnosťou a začala si všímať, že kosti sú veľké i malé. Rôznych tvarou i veľkostí. Ako by sa ocitli v strede nejakého pohrebiska. Priam obrovské. Nemohli patriť človeku. V tom sa zjavil čarodej, temný kúzelník a začal zaklínať. Temné kliatby zneli miestnosťou a kosti sa začal pomaly s praskotom posúvať. Zrastali sa a pripájali. V tom sa pred družinou vztýčila doposiaľ najväčšia výzva ich dobrodružnej kariéry. Kosti sa pospájali do obrovskej , hrôzostrašnej postavy, ktoré teraz stála medzi nimi a čarodejom.

Popis:

Je asi päť siahov vysoký nemŕtvy. Má humanoidný tvar obrovskej postavy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o nemŕtveho obra, ale v skutočnosti je zložený z kostí rôznych druhov a veľkostí, ktoré sú navzájom zrastené. Kosti môžu patriť len inteligentným bytostiam, nie zvieratám (Aby obor mal humanoidný tvar. V prípade, že by boli použité kosti zvierat, pravdepodobne by obor mal podobu daných zvierat, prípadne ich kombinácie, to ale už nechám ďalšiemu autorovi, ktorý by to chcel spracovať). Každú kosť obra tvorí množstvo menších k sebe zrasteným kostí. Zväčša má mohutnú lebku a v nej hrôzostrašné až pol siahu veľké zubiská vytvorené z tých najtvrdších a najostrejších kostí. V lebke sú pochopiteľne rôzne diery a nerovnosti, lebo je zrastená zväčša z plochých kostí ako sú rebrá či panvy.

Vyvolanie:

Vyvolanie kosteného obra je náročný rituál a je k nemu potrebných aspoň 15 kostier veľkosti C, 20 kostier veľkosti B alebo 25 kostier veľkosti A. Náročnosť vyvolania je 80 magov. Samotné vyvolanie trvá 5 kôl, 10 bodov únavy. Pred vyvolaním je ale potrebné na mieste vykonať niekoľko rituálov, kosti vhodne poukladať, preliať na mieste krv aspoň jednej inteligentnej bytosti s iným ako zlým presvedčením. Rituály zaberajú zväčša 3 smeny a spôsobujú 15 bodov únavy. Nie je ale možné ich vykonať hneď po sebe.
Udržiavať kosteného obra je ale nesmierne náročné, preto sa zvyčajne po jednej smene svojvoľné rozpadne späť na kostru, rovnako sa stane pokiaľ by sa ho dotklo slnečné svetlo.
Vyvolanie funguje ako bežné kúzlo „Oživ nemŕtveho“, len je potrebné pred tým vykonať daný rituál, pričom čarodej sa musí od niekoho dozvedieť o tomto druhu nemŕtveho a niekto mu musí opísať ako vyzerajú dané rituály.
Vyvolávanie trvá 5 kôl , čo je relatívne dlho, ale predsalen ide len o zrastanie a spájanie kostí. Vyvolávanie nesmie byť prerušené. Pokiaľ teda družina napadne čarodeja a ten prežije 5 kôl vyvolávania (pravdepodobne zamestná družinu nejakými nižšími nemŕtvymi) môže povolať kostlivého obra, ktorý bude držať pokope aj po jeho smrti, maximálne ale po dobu 1 smeny.

Umiestnenie v jaskyni:

Ako vyplýva z vyvolávania, kostený obri sa používajú ako strážcovia sídiel temných čarodejov. Väčšinou strážia nejaký poklad, predmet či samotného nekromanta. Väčšinu času je to len kopa kostí rozložená na zemi, na ktorej boli vykonané potrebné prípravné rituály. V prípade, že je nekromancer v nebezpeční môže začať s vyvolávaním a v priebehu 5 kôl má nesmierne silného ochrancu seba či svôjho pokladu. Pokiaľ kostlivý obor už niekedy bol vyvolaný a rozpadol sa späť na kosti (nie ak bol vystavený slnku) je možné, že aj bez prítomnosti čarodeja, dokonca aj po jeho smrti sa opäť svojvoľne zloží. Aby precitol, musí sa v miestnosti pohybovať nejaká postava s iným ako zlým presvedčením. Vtedy je šanca 50 percentná. Za každú postavu so zmätene dobrým alebo zákonne dobrým presvedčením pravdepodobnosť stúpa o 20 percent.

Príklad: Na konci jaskyne je veľká sála, kde by sa mal nachádzať magický meč, ktorý družina hľadá. Tento meč kedysi patril temnému čarodejovi, preto ho stráži kostlivý obor. Čarodej raz už obra vyvolal, ten sa neskôr rozpadol a zostal tak až do teraz. Ak by do miestnosti vošiel ďalší nekromant, obor sa pravdepodobne „neprebudí“. Pokiaľ by do miestnosti vstúpil hobit zlodej s neutrálnym presvedčením je šanca 50 percent. Pokiaľ by do miestnosti vošla skupina troch elfských hraničiarov so zmätene dobrým presvedčením pravdepodobnosť je 90 percent. Nekromant môže zadať obrovi len veľmi primitívne rozkazy . Koho má zabiť, kam sa má postaviť, že ho má nasledovať a podobne. Zložitejším rozkazom nepochopí.

Boj

Kostený obor z boja nikdy neustúpi . Pokiaľ precitol sám, pokúsi sa zabiť postavy, ktoré ho prebudili, potom sa po boji opäť rozpadne. V prípade, že ho ovláda nekromancer bude plniť všetky jeho rozkazy aj keby mal zomrieť. Ak zomrie jeho tvorca, obor bude bojovať ďalej, až dokiaľ sa nerozpadne. Nie je veľmi inteligentný, neuvažuje takticky. Napadne prvú postavu, alebo postavu, ktorá na neho ako prvá zaútočila.

Pri boji vie používať kostené zbrane. Vie mu ich vyrobiť jeho stvoriteľ. Ich výroba trvá rovnako ako vyvolanie kostlivca u jednoručných a rovnako ako vyvolanie dvoch kostlivcov u dvojručných zbraní. Zbrane sú magicky prepojené s kostlivým obrom a po jeho precitnutí sa opäť zložia. Bývajú to zväčša meče, palice, oštepy či sekery. Rovnako ako obor sú zrastené z kostí. Všetky parametre okrem útočnosti majú ako bežné zbrane z pravidiel pre začiatočníkov , len sú primeranej veľkosti k postave veľkosti D. Útočnosť majú o +3 vyššiu. Takže ak sa nekromancer môže pripraviť k boju zväčša obrovi vyrobí aj zbrane, ak nemá čas obor zväčša je nútený bojovať len pomocou svojich kostlivých rúk.

Zraniteľnosť

Na obra fungujú všetky typy útokov, ako na ostatných nemŕtvych. Nie je možné ho podrobiť ani s ním viesť mentálny súboj. Je možné ho zraniť aj obyčajnými zbraňami, je ale veľmi ťažké preraziť tvrdé zrastené kosti (Vysoké OČ). Na druhú stranu obor je relatívne málo obratný. Strelné zbrane na neho pôsobia obmedzene a spôsobujú mu len polovičné zranenia. Zväčša sa len odštiepi kus nejakej kosti.


Ďakujem všetkým, čo mi radili v múdrej sove

Jan Ukrutný (RG)
Autor:Jan Ukrutný