Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Anihilátor-upír

 
Počet hvězdiček: 4
Životaschopnost: 17
Útočné číslo: viz níže
Obranné číslo: viz níže
Odolnost: viz
Inteligence: 18
Bojovnost: /
Síla mysli: 29
Velikost: B
Zranitelnost: humanoid
Pohyblivost: viz níže
Poklady: 8000
Zkušenost: 800
Popis: Charisma: 19

Anotace: Prokletá cizí postava vysávající všechny živé tvory ve svém okolí, se zaměřením na iluzionistická kouzla. Její efektivní využití již vyžaduje poměrně rozsáhlé úpravy herního prostoru, aby do něho zapadla.

Nejedná se o nemrtvého.

Anihilátor-upír je živá bytost, která dříve bývala theurgem. S upírem má společnou vlastně jen jedinou vlastnost. Oba typy nestvůr vysávají životní sílu jiných bytostí. Zatímco se však nemrtvý exemplář živí krví, anihilátor vysává přímo život ze všech živých tvorů okolo něj tak, jako člověk dýchá.

Výskyt anihilátorů je velmi vzácný, protože k jejich vzniku je zapotřebí splnit množství podmínek. Dotyčný musí mít přístup k astrálním sférám a dosud jediné známé případy, kdy se nešťastný theurg stal anihilátorem, byly, když se pokoušel povolat démona požírače duší z astrální sféry Zezael (jedná se o 13. sféru, moc nad božstvy) a jeho styk s astrálem zcela zásadním způsobem selhal. Přeměněný theurg dále nestárne, nepotřebuje jíst, ztrácí všechny svoje schopnosti a s nimi vlastně i možnost zjistit, jak je možné svůj osud zvrátit. Od první chvíle ví, co se s ním stalo a že jeho jedinou šancí na život je postupně pozřít duše všech okolo něj. Kromě této smutné skutečnosti se také z anihilátora stává mistr iluzí.

Bývalý theurg velice intenzivně pociťuje, jak ho holá přítomnost života okolo něj posiluje a dodává mu energii. Je poměrně snadné přirovnat ho k člověku, který žízní a každý doušek vody mu dodává pocit blaha a naplnění, přičemž tato žízeň je pro anihilátora něčím jen velmi těžko odolatelným. Vysávat bytosti okolo něho je proto zcela instinktivní a přirozené a bránit se této potřebě působí upírovi ohromné vnitřní utrpení. Jelikož se však anihilátorem stává odpovědně přemýšlející člověk, musí se zároveň vyrovnávat s tím, že svou pouhou přítomností zabíjí své blízké. Nelze se tedy ani příliš divit tomu, že část vzniknuvších anihilátorů (těch zákonně přesvědčených) se zlomí a raději zvolí smrt svou vlastní rukou, než by museli snášet takový neživot.

Upír má i přesto možnost svou žízeň do jisté míry ovládat. Může se rozhoudnout, zda bude žíznit a sníží tak nebezpečnost vysávání na minimum (i přes všechny své snahy však nemůže zabránit tomu, aby z dlouhodobého horizontu neusmrcoval), zda ponechá svou schopnost probíhat přirozeně, nebo zda se naopak bude snažit vysávat život co nejvíce. Rozsah vysávání se snižuje úměrně tomu, jak moc se této činnosti věnuje. Jestliže se totiž přímo na vysávání zaměří, útočí agresivně a přímo na duše svých obětí a nedokáže pokrýt tak velkou plochu.

Platí, že anihilátor může vysávat jen myslící živé tvory s inteligencí minimálně 2. Obyčejná divoká zvířata všeho druhu nijak nevnímá.

Žíznivý anihilátor

Anihilátorův asketický způsob života se pro ostatní tvory efektivně (smrtelně) projevuje až po několika letech až desetiletích života v kritické oblasti, v závislosti na houževnatosti obětí. Pro potřeby dobrodružství tedy nebudeme předpokládat, že by postavy byly vystaveny působení anihilátorova vysávání dostatečně dlouho, aby bylo nutné popisovat jeho přesné účinky.
Rozsah působení je vázán spíš na konkrétní lokaci, než na přesný okruh. Najednou takto působí až na malou vesnici (100 obyvatel - namátkou řekněme okruh 500 sáhů). Pokud několik bytostí zemře, okruh může pomalu i vzrůst, jestliže jsou živí tvorové dál.

Co však může být důležité je úprava vlastností anihilátora. Vlastně z něho není nic jiného, než jen slabý unavený člověk:
Síla: 5 -3
Obratnost: 8 -1
Odolnost: 8 -1
Pohyblivost: 8 -1
Šance na úspěšné seslání kouzla: 70%

Vystopovat žíznivého anihilátora jakožto původce vysávání je také poměrně složité, neexistují žádná spolehlivá vodítka, která by dovedla přímo k němu.

Nasycený anihilátor

Pokud se anihilátor nesnaží nijak potlačit, ani posílit, svou upírskou schopnost, nijak netrpí a oproti asketickým snahám zesílí výrazně i nad možnosti obyčejného člověka. Platí za to však jeho okolí.
Rozsah je jen o trochu menší než při žízni (řekněme že postihuje 75 lidí).
Každý týden, kdy živá bytost prodlévá v kritické oblasti získá jeden nesmazatelný bod únavy. Tyto body nelze nijak odstranit, jen pobytem mimo anihilátorovo území, kdy mizí dvojnásobnou rychlostí, s jakou přibývaly. Takto postupně bytosti chřadnou až do momentu, kdy jejich počet bodů únavy dosáhne hranice únavy. Od té doby už žádná další únava nepřibývá. S každým dalším měsícem se však celkový počet životů oběti sníží o jedna až do pozvolné smrti. Také odolnost bytosti klesá stejnou rychlostí, stupeň vlastnosti se však nesníží pod 5. Mimo kritickou oblast se ztracené životy i odolnost vrací rychlostí jeden život za týden, přičemž za každé tři životy takto ztracené, počínaje prvním, se vždy jeden už nikdy neobnoví, protože anihilátor část životní síly nadobro pohlcuje.

Vlastnosti nasyceného anihilátora:
Síla: 15 +2
Obratnost: 14 +1
Odolnost: 15 +2
Pohyblivost: 16 +2
Šance na úspěšné seslání kouzla: 85%

Každý den je zhruba 3% šance, že se jednomu člověku postiženému vysáváním bude zdát děsivý sen, ve kterém pocítí ohrožení své osoby právě anihilátorem. Detaily snů se mohou lišit, ale oběť se vždy probudí s pocitem nebezpečí, které vyvolává právě konkrétní osoba anihilátora. Jedná se o jakousi instinktivní obranu živé duše proti neznámému nebezpečí.

Alchymista, který se v kritické oblasti pokusí vidět magenergii má šanci, že na malý okamžik zahlédne anihilátorův permanentní útok na živé bytosti. Opět, podoba útoku se liší případ od případu, alchymista může zahlédnout něco jako jemná pavučinová vlákna, jejichž síť se sbíhá kdesi neurčitě v dáli (v anihilátorovi), temné vlny probíhající krajinou, nebo dokonce šlahouny, které vycházejí z těl každého člověka (i alchymisty samotného) a míří k anihilátorovi. Alchymista nedokáže obraz udržet dlouho, jen zlomek vteřiny, ale rozhodně si uvědomí, že je zde něco v nepořádku. Základní nápadnost je 5% a stoupá o 1% za každou úroveň alchymisty.

Vysávající anihilátor

Tímto pojmem označujeme anihilátora, který se rozhodl zaměřit smrtící síly na své okolí v nejvyšší možné míře. Účinky jsou vlastně podobné jako tomu bylo u nasyceného anihilátora, jen vše probíhá mnohonásobně rychleji. Každý den získává oběť 2 neodstranitelné body únavy, opět až do chvíle, kdy terč vysávání dosáhne stupně unavený. Poté přichází o jeden život a jeden bod odolnosti každý druhý den. Rychlost obnovy životů a únavy je stejná jako u nasyceného anihilátora a také pravidlo o permanentní ztrátě životů zůstává stejné.
Rozsah pro vysávání v takovéto míře je omezen pouze na sídlo anihilátora (zhruba okruh 50-100 sáhů), má-li nějaké, případně jen na budovy v sousedství.

Vlastnosti vysávajícího anihilátora:
Síla: 19 +4
Obratnost: 18 +3
Odolnost: 19 +4
Pohyblivost: 22 +5
Šance na úspěšné seslání kouzla: 95%

Šance na vizi ve snu se zvyšuje na 20%.
Základní šance pro alchymistu na objevení útoku při hledání magenergie vzrůstá na 25%.

Aby se z žíznivého anihilátora stal vysávající, na to potřebuje samozřejmě nějaký čas. Pokud je ve své nejslabší formě a začne s intenzivním vysáváním, potom mu stačí jen dva dny, aby se nasytil a další dva dny, aby byl v plné síle. Pokud by se rozhodl ze stavu askeze pouze nasytit, potřeboval by na to dny tři. Opačný proces je naštěstí pro něj pomalejší. Pokud je v plné síle a začne se postit, potom se stane pouze nasyceným za tři dny a celý týden trvá, než bude opět žíznivý. Bez potravy, tj. pokud by se žíznivý anihilátor neoctl v přítomnosti živých bytostí, umírá za 3k6 dní.

Anihilátor má na den k dispozici 120 magů, za které může sesílat jakékoliv kouzlo iluzionistického oboru, které je popsáno v pravidlech. Navíc má k dispozici speciální iluzionistické kouzlo určené pro vizuální změnu kostlivců a zombií. Funguje pouze na tyto nižší nemrtvé a i na něj musí anihilátor, podobně jako při kouzlu oživ neživého vynaložit každý den při zaostření vůle 1 mag. Každý, kdo se setká s nemrtvým pod vlivem tohoto kouzla si musí hodit proti pasti Int ~ 13 ~ pozná iluzi/nepozná iluzi. V případě neúspěchu se bude dotyčnému zdát, že vidí zcela obyčejného zdravého člověka, nikoliv rozpadající se mrtvolu. Zápach z nemrtvých kouzlo mírní jen trochu, ale člověk pod vlivem iluze si dokáže najít i jiné vysvětlení. Jedná se o iluzi smyslovou, při jakémkoliv fyzickém kontaktu je kouzlo zrušeno. Na past se hází při prvním setkání s touto iluzí, výsledek hodu potom platí i pro všechny ostatní iluze.

Pokud si na svém malém panství anihilátor vyvolá zhruba 30 nižších nemrtvých, potom za ně musí platit okolo 50 magů denně, dalších 30 potom za udržování iluze a stále mu zbývá poměrně solidních 40 magů pro vlastní potřebu na iluzionistická kouzla.

Anihilátor ovládá střední zbraně a všechny střelné s výjimkou těžké kuše. Ze zbrojí dokáže nosit šupinovou a nesmí používat štít. Lze také předpokládat, že u sebe bude mít několik magických předmětů.

Chování anihilátora

Výše popsaným způsobem mohou vznikat celé vesnice duchů, pokud se anihilátor v nějaké usídlí, což se ovšem jednou tak jako tak nejspíš stane. Nutno podotknout, že je pro něj velmi bezpečné žít kočovným životem a střídat jedno místo za druhým, vlastně se nikdy nezastavit, navíc, pokud by žil asketickým životem, pravděpodobně by ani nikdy nebyl vypátrán. Přesto, vzhledem k tomu, že nemůže zahynout stářím a nemusí jíst, pak život vyhnance má jen pramalou hodnotu. Usadivší se anihilátor potom začne rozvíjet své čarodějné schopnosti a vedle oboru iluzí se bude hojně zabývat i nekromancií, protože nemrtví poslušní služebníci mu budou zapotřebí, když ti živí kolem něho být nemohou.

Aby usedlý anihilátor přežil, přinejmenším aby přežil co nejdéle, potřebuje živé tvory. Hrdinové, kteří se o něm dozvěděli a rozhodli se ukončit jeho život, jsou mu k něčemu jen v případě, že budou živí. Proto takový anihilátor musí jednat nanejvýš opatrně a nenápadně. Má své vlastní panství s nemrtvými v podobě rolníků, kterým dává za úkoly pěstovat a sklízet obilí a zeleninu, a ač jsou ti vesničané takřka němí a lidí se straní, na první pohled vše vypadá v pořádku. Nejvýhodnější pro anihilátora je tak žít poblíž nějaké obchodní trasy, podél které projíždí hodně lidí, které potom upír hostí na svém sídle (třebaže maso nenabízí, zvířata se i nadále nemrtvého pachu straní) a může tak mezi obchodníky být známý jako pohostinný dobrý muž. Cestovatele se bude snažit zdržet, ale ne zase příliš dlouho, jen co se nasytí, s přátelským pozdravem je vypraví na cestu. Bude-li mít štěstí, čeká ho i poměrně klidný život, který bude moci zasvětit rozvíjení svých schopností či studiu a v neposlední řadě se může pokoušet přijít i na způsob, jak se svého prokletí zbavit. Může dosáhnout veliké moudrosti a s ní i respektu u lidí, ovšem vždy bude skrývat ono temné tajemství své dlouhověkosti a moci. Pomocí iluzí může časem vytvořit i obrazy své rodiny a potomka, který po čase přebere panství po svém zesnulém otci, aby podezření bylo opravdu co nejmenší.

Může se však také stát, že se anihilátor naopak bude snažit najít si oběti a ty na svém sídle uvěznit a mít je jako zásobárnu životní síly. Jeho panství potom bude mít mnoho tajných místností a chodeb, podobné spíše velkému bludišti, přičemž anihilátor se pokusí nějakou velkou iluzí (například v noci vybuchnuvší sopkou, která celé okolí zaleje ohnivým jezerem) postavy nejdříve uvěznit v sídle a následně je oslabit tak, že budou snadnou kořistí pro jeho nemrtvé služebníky, kteří postavy zajmou a uvězní. Může se také pokusit přesvědčit postavy, že je obětí zlého mága, který mu unesl dceru a jeho přes noc (iluzí) uvěznil v sídle, aby tím získal co nejvíce času k oslabení postav.

Boj s anihilátorem může být velmi těžký, přinejmenším pokud bude bojovat ve svém přirozeném prostředí, protože čas hraje ve všech ohledech pro něj, ví o tom a nebude váhat tuto výhodu využít.


Anihilátor-upír je poslední z trojice anihilátorů. Je nejspecifičtěji zaměřen a jeho použití vyžaduje i dost velká odůvodnění v logice toho kterého světa. Jeho charakter vlastně umožňuje vytvořit přímo i dobrodružství ušité jemu na míru, přesto proti ostatním nestvůrám postrádá ony možnosti jen tak ho předhodit družině. Nutno podotknout, že je to postava velmi silná a v případě boje určená pro postavy na vyšších úrovních, ale jako takového je možné jej použít jako zaměstnavatele či moudrého rádce družiny, která se postupem času bude dozvídat tajemství o jeho osobě.
Autor:Sccion