Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Anihilátor-nemrtvý

 
Počet hvězdiček: 4
Životaschopnost: 2+2
Útočné číslo: (+1 + 1/+1) 2/+1 (pařáty)
Obranné číslo: (-2 + 4) 2
Odolnost: 19
Inteligence: 2
Bojovnost: 8
Síla mysli: 15
Velikost: B
Zranitelnost: humanoid + E, N, P, ale M0, O0
Pohyblivost: 8/magický tvor
Přesvědčení: zákonné zlo
Poklady: 0
Zkušenost: 60
Popis:

Anotace: Nižší druh nemrtvého vyplňujícího prostory jeskyní a temných hradů, který může zároveň mít i příběho/zápletkotvorné ambice.

Jedná se o nižší druh nemrtvého nepříliš nepodobného zombii. S ní má anihilátor společnou především tupost a pomalost. Narozdíl od zombie je ale k jeho vyvolání zapotřebí poměrně čerstvá, nerozpadající se mrtvola humanoida, která má dosud nepoškozené srdce. Právě srdce se potom stává největší anihilátorovou zbraní. To, co za života člověka rozhánělo po těle život, bude nyní pracovat přesně opačně.
Při vyvolávání anihilátora dojde k hrůzné přeměně. Srdce se v těle několikanásobně zvětší, vyrazí z něho nové žíly a cévy, které zčernají a nepřirozeně zduří, ženou se po celém těle a otevírají na kůži rány, nabobtnalé nádory, které se otevírají a zavírají s každým úderem srdce. Nemrtvému zůstávají pouze ty nejdůležitější fyziologické předpoklady k tomu, aby se mohl pohybovat, všechny přebytečné orgány poslouží jako materiál této morfózy a výsledkem je to, že se z anihilátora stává pouhá chodící skořápka, zvon smrti.

Anihilátor ohrožuje všechen život ve svém bezprostředním okolí. Srdce je temnou magií zdeformováno a každý úder šíří vlnu čisté smrti. Za normálních okolností není přítomnost anihilátora smrtelně nebezpečná, ale každý živý tvor, který s anihilátorem sdílí prostor získá velmi intenzivní pocit přítomnosti zla, bude se cítit slabě, zkrátka tak, jako by pomalu umíral.
Skutečné nebezpečí nastává v momentě, kdy dojde k boji s anihilátorem. Vykonává-li totiž nějakou velmi intenzivní činnost, například boj, jeho srdce se rozbuší zběsilým tempem a život kolem něho začne umírat skutečně.
V zásadě můžeme rozlišit dva případy:

Anihilátor v klidu

  • Jakýkoliv živý tvor nacházející se na sousedním poli ztrácí 1 ž každé každé třetí kolo. Pokud se tvor či anihilátor vzdálí, odpočet začne znovu. Tímto způsobem neklesne život oběti nikdy pod 1/10 celkového počtu životů, zaokrouhleno nahoru (slabé tvory je takto možné držet v komatu, dokud nezemřou přirozeně). Neplatí pro tvory velikosti A0, ti umírají.
  • V okruhu 9 sáhů neprobíhá žádné přirozené léčení živých tvorů. Léčení magické povahy v kritické oblasti přidá pouze polovinu životů.
Aktivní anihilátor - účinky se začnou projevovat až druhé kolo intenzivní činnosti (boj, pronásledování)
  • Každý živý tvor, který se nachází na sousedním poli ztrácí každé kolo 1 ž.
  • Každý živý tvor, který se nachází v okruhu 5 sáhů (s výjimkou anihilátorova sousedního pole) ztrácí 1 ž každé druhé kolo.
  • V okruhu 10 sáhů nemá jakékoliv léčení žádný účinek.

Je-li pánem anihilátora živý tvor (zlý čaroděj), vztahují se na něho také všechny účinky. Nelze tedy předpokládat, že se tento druh nemrtvého bude vyskytovat v armádách zlých tvorů, či že se bude volně pohybovat v podzemních prostorách. Jeho děsivé schopnosti mají však další využití, kvůli kterému má smysl ho povolat.

Korupce magenergie - neustálé výboje smrti a zla, které vycházejí z nitra anihilátorova srdce, neovlivňují jen život, ale i alchymistickou magenergii. Ponechá-li se alchymistická truhla s uzavřenou magenergií v blízkosti nemrtvého (do 5 sáhů v klidu), začne postupná přeměna čisté magenergie ve zvrácenou magickou hmotu. Tento proces probíhá rychlostí 2 magy/den za každého anihilátora a ve výsledku dojde k množstevní ztrátě 1/10 vložené čisté magenergie. Temnou magenergii potom využívají zlí theurgové pro své zvrácené výtvory, pro které je běžná magenergie nedostačující.

Přitahování neviděných - koncentrace zla v okolí anihilátora je obzvláště silná a proto se velmi často stává, že v oblasti, kterou tento nemrtvý obývá, dochází k samovolnému vzniku neviděných. Počet a šance výskytu je všeobecně náhodná, v okruhu 100 sáhů od anihilátorů (nezávisle na jejich počtu) však nikdy nebude jejich přičiněním víc než 5 hrůz. Přesto je vždy lepší při setkání s tímto druhem nemrtvého počítat i s přítomností neviděných. Každá hrůza, které dá anihilátor vzniku začíná jako spící hrůza, nikdy nepřivolá silnější.
Netřeba říkat, že existence hrůz v množství větším než malém na sebe velmi snadno přiláká pozornost. Ať už se bude jednat o astrální měřítko, vidiny mudrce či jen vnímavého mága, taková soustředěnost čirého zla na jednom místě zůstane jen stěží nepovšimnuta. Proto se čas od času pánové svých anihilátorů zbavují či soustavně vyhledávají vniknuvší neviděné a snaží se je ničit.

Schopnosti anihilátorů jsou kumulativní, tedy víc anihilátorů způsobí větší škody. Sluneční světlo jej rozloží do 3 směn. Při smrti pána je 25% pravděpodobnost, že se rozpadne. Dosah anihilátorových schopností není omezen žádnými pevnými překážkami ani magickými bariérami.

Kouzlo oživ neživého:
druhžvt.mag.vyvolání
anihilátor218(7)1 směna


Vždy jsem přemýšlel o tom, jak rozšířit řadu těch slabých základních nestvůr, které potkávají družiny na nižších úrovních. Nemrtví byli odjakživa tou stálicí fantasy světů, v podstatě se nikdy neměnily, ani jejich účel, ani vzezření. Současně s tím mě ale vždy napadaly nestvůry, které byly obdařeny hromadou schopností, ale byly příliš specifické a daly se použít jen za výjimečných situací. Anihilátor se měl stát něčím, co je možné vedla klasických kostlivců, zombií a ghúlů vložit do jeskyně, aby tam plnil zvrácené účely svého temného pána. Proto dostal do vínku onu schopnost přeměny magenergie, aby bylo možné pro něj vytvořit jeho vlastní místo a i když svými číselnými statitikami nijak neohromí a v boji také vysloveně nevyniká, právě jeho hrátky s magenergií z něj měly učinit něco, co by zvýšilo zvědavost hráčů a umožnilo i poněkud rozšířit zápletku o další faktor (temného theurga). Temné magenergii samotné se proto dále nevěnuji, věřím, že každý PJ si s tímto problémem poradí sám dle vlastních potřeb a dle vlastního uvážení.
Autor:Sccion