Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Anihilátor-požírač

 
Počet hvězdiček: 4
Životaschopnost: 14
Útočné číslo: (+2 + 2/+2) 4/+2 (pařáty); (+2 + 5) 7 (kousnutí) + zvl.
Obranné číslo: (-1 + 5) 4
Odolnost: 16
Inteligence: 3
Bojovnost: 6
Velikost: B
Zranitelnost: humanoid ale A0, M0
Pohyblivost: 7/humanoid ale neunavuje se
Poklady: 0
Zkušenost: 400
Popis:

Anotace: Nestvůra ničící předměty hráčů určená pro obohacení bojového apetitu družiny, kterou je možné použít kdykoliv a kdekoliv.

Anihilátor-požírač je vyhublý humanoidní tvor s šedavou kůží. Jeho nejvýraznějším znakem jsou bezesporu mohutné čelisti odhalující nenasytný chřtán nicoty. Tlama anihilátora je členěna na několik kostěných kusadel a samotnou čelist, kterou tvoří tři řady ostrých zubů. Nažloutlé oči bez výrazu těkají z místa na místo, nosem neustále větří kolem sebe, otevírá a zavírá tlamu, klepe kusadly a vytváří tak dojem, že něco hledá. Pohybuje se shrbený, paže s ostrými drápy volně svěšeny podél těla. Pomalu, ale neúnavně, postupuje vpřed.

Anihilátor je vyslancem nicoty. Objevuje se zničeho nic na náhodných místech a jeho jediným úkolem je pozřít přebývající jsoucno. V reálném světě, tak jak je zprostředkován každému živému tvoru, je totiž takřka nekonečné množství toho, co je. Každé smítko prachu, každý sen, každá myšlenka, byť sebeabstraktnější, všechny sféry, všechny nadpřirozené bytosti, neuchopitelný princip magie, vzdálené hvězdy, boj dobra a zla, řádu a chaosu, toto vše a mnohem víc je. A anihilátor představuje to, co není.
Nicota, která tedy není, ale přesto existuje, je neuchopitelná, ale velmi snadno může sama uchopit. Pokud tedy ve světě náhle dojde k tomu, že jsoucno začne vytlačovat to, co není, a skutečně velmi těžko lze zcela s jistotou říct, kdy se tak děje, objevuje se anihilátor, aby znovu rozšířil državy ničeho.
Není v lidských, dračích, ani sférických možnostech poznat, kdy se anihilátor objeví, protože by to znamenalo vědět to, co není. Říct, že se anihilátor „objevuje“, také není přesné vystihnutí jeho příchodu. Anihilátor se neobjeví, on tu náhle zkrátka je. Je však možné, alespoň rámcově, určit, kde bude. Je, jednou více a jednou méně, přitahován vědomým jsoucnem. To znamená, že nejspíše není/nebude na místech, o kterých by se obecně málo vědělo (například na zapomenutém ostrově).
Pro naše potřeby stačí říci prostou větu: Když už anihilátor je, určitě se o něm dozví velké množství rozličného bytí.

Po tom, co požírač je, vydá se náhodným směrem kamkoliv, protože jsoucno je všude okolo něj. Jeho fyzická schránka je velmi úzce propojena s nicotou, takže zničením jeho těla (dostatečným poškozením) veškerá nebezpečí, která přináší, pominou. Anihilátorova tělesná schránka je sama o sobě však zcela fyzická a skutečná, platí pro něj všechna pravidla i omezení skutečných tvorů a nemá žádný vztah k magii. Nicota kolem jeho těla funguje jako smrtelný závoj, rostliny odumírají, dlažba se obrací v prach, za anihilátorem tak zůstává jen spálená země, pustina bez ničeho(ano, správně, něco stále zůstává, je to spálená země s něčím, tedy bez ničeho – pokud by byla s ničím, nebyla by). Požírač vše vstřebává a nicota v něm, jako správný apetit, roste. Čím déle anihilátor je, tím více začne požírat sám sebe. Zevnitř z jeho těla se začnou linout podivné temné šlahouny a požíračovo tělo začne zahalovat jakýsi černý plášť, za nímž se skrývá nic. Ten závoj je černý, protože skrz něj není vidět, ostatně nicota nemůže být spatřena. To znamená, že čím déle anihilátor je, tím více není.

Každý den svého bytí se anihilátorova životaschopnost sníží o dva (přijde o 2k8 životů). V momentě, kdy tímto způsobem (nebo jakýmkoliv jiným) klesne jeho počet životů na nulu, umírá/zmizí/není.

Onen nicotný závoj, který kolem sebe anihilátor šíří, je však jen malou odezvou jeho schopností. Se svou poměrně omezenou inteligencí může ničivé síly nicoty svést do úderu pařátů a stisku svých čelistí. S každým úspěšným útokem je šance, že své oběti ublíží ještě víc. Jedná se o past Roz ~ 2 ~ nic/anihilace. Úroveň anihilátora se pro potřeby pasti mění podle toho, jak dlouho už požírač je. Čím déle je, tím silnější je past. První den své existence se jeho úroveň počítá jako 2, sedmý (poslední) den 14. Uspěje-li obránce, zvyšuje se při dalším anihilátorově úspěšném útoku past o jedna. Pokud obránce v hodu na past neuspěje, efekt se určí hodem 1k6:

  1. SZ používané zbraně je sníženo o 2 (působí i na magické zbraně)
  2. zničen předmět, který má hráč ve vybavení zapsán na prvním místě
  3. KZ nošené zbroje snížena o 1 (působí i na magické zbroje)
  4. zničen předmět, který má hráč ve vybavení zapsán zhruba uprostřed (určí PJ)
  5. oběť ztrácí dalších 1k6 životů
  6. zničen předmět, který má hráč ve vybavení zapsán na posledním místě
Jeslitže SZ zbraně, nebo KZ zbroje obránce klesne na nulu, je zbraň/zbroj nenávratně zničena. Pokud není možné zničit předmět, nebo oslabit zbroj či zbraň (postava už u sebe nic nemá), postupuje se jako v bodě 5. Anihilátor může v jednom kole zaútočit buď dvakrát svými pařáty, nebo jednou kousnutím. Postava zabitá anihilátorem přestává být a není možné ji žádným způsobem obnovit. S anihilátorem není možné vést mentální souboj ani si ho podrobit.

Důvodem, proč sice anihilátor dokáže okamžitě zničit jakkoliv rozměrnou věc uvnitř vybavení postavy, ale zbroj a zbraň mu trvá podstatně déle, je silnější vědomí existence jak zbroje, tak zbraně, kterou právě dotyčný drží v ruce. Meč, který válečník drží v ruce, si uvědomuje daleko lépe, než soudek piva na zádech, třebaže něco váží. Ostatně anihilátor nerozlišuje věci podle jejich váhy, ale právě podle toho, jak moc dotyčná věc je. A každá věc je tím víc, čím víc si ji kdo uvědomuje.

Magické zbraně a zbroje - anihilátorova zvláštní schopnost ovlivňuje zbraň či zbroj samotnou, snižují se tedy statistiky základního předmětu, jakoby tam žádný démon nebyl. Útočný či obranný démon je samozřejmě touto změnou ovlivněn.
Anihilátor zasáhne válečníka, který má u sebe meč bastard (6/0/+1) očarovaný útočným démonem +6. Síla zbraně tohoto meče tedy po opravách činí 12. Válečník v hodu proti anihilátorově pasti neuspěje a na kostce hodí 1. SZ meče bastardu je sníženo o dva a zároveň tím utrpí i útočný démon, takže síla zbraně je celkem snížena o čtyři (dva body za anihilátorovu schopnost a další dva, protože útočný démon nemůže přesáhnout dvojnásobek původní síly zbraně).

Hodnoty předmětů takto snížených anihilátorovou schopností nelze nijak opravit ani přirozeně navýšit. Dotyčná věc totiž postupně přestává být, není tedy z vnějšího pohledu nijak poškozena. Každý, kdo předmět poté nasadí, či jednoduše vezme do ruky, okamžitě pozná, že je s ním něco v nepořádku. Pro obchodníka to například znamená, že bude vidět velmi nekvalitní dílo.

Artefakty - síly nicoty jsou tak mocné, že jim dokonce podlehnou i nejsilnější známé magické předměty, artefakty. Vědomí každého artefaktu je ale příliš silné i na anihilátora, neboť každý takový předmět obsahuje i část duše svého tvůrce. Na anihilaci artefaktu ve vlastnictví postavy potřebuje požírač alespoň čtyřikrát úspěšně použít svou schopnost plus číslo v rozmezí 1-4, které určí PJ podle věhlasu daného artefaktu. V tomto případě se nerozlišuje, zda je předmět aktivně používán či nikoliv. Je-li artefaktem zbraň či zbroj, snižování statistik neprobíhá.


V DrD vždy čas od času dojde k tomu, že každý PJ hledá něco nového, čím by mohl zpestřit bojový jídelníček družiny. Anihilátor-požírač má sloužit právě k tomu. Chtěl jsem vytvořit nestvůru, jejíž bojové schopnosti a celkově vzezření by byly něčím novým a neokoukaným a zároveň jí dát takový popis, který by umožnil ji vložit kamkoliv. Skutečně není žádné omezení toho, kdy a jak anihilátora použít, nemá žádné zábrany a ani není možné toho o něm příliš zjistit, jedině snad následky jeho existence, ale ani o těch sféry moc nevypoví, protože vše kolem anihilátora přestává být, neumírá, takže je to jakoby někdo přestřihl onu pomyslnou šňůru toku informací ve sférách. Možná i tím by mohl být pro hráče něčím zajímavý, ale z druhé strany ho nelze používat nijak aktivně, poněkud mu chybí variabilita jiných nestvůr a tak skutečně není ničím jiným, než vonící pečení na krvavém podnosu ukovaném z řinčení zbraní a sršící magie.
Autor:Sccion