Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Anakonda

 
Počet hvězdiček: 3
Životaschopnost: viz. níže
Útočné číslo: viz. níže
Obranné číslo: viz. níže
Odolnost: viz
Inteligence: viz. níže
Bojovnost: viz. níže
Velikost: viz. níže
Zranitelnost: viz. níže
Pohyblivost: viz. níže
Poklady: viz. níže
Zkušenost: viz. níže
Popis:

Popis

Anakonda má hnědožlutou až olivovou barvu s okrouhlými černými skvrnami po celé její délce. Od očí se až ke koutkům tlamy táhnou nažloutlé, bílošedé, nebo načervenalé, černě olemované proužky. Mláďata těchto studenokrevných hadů jsou velice pestře zbarveny, mají barvu od hnědé, přes zelenou a žlutou až k červené. Tento had není jedovatý, i když má až 10 coulů dlouhé zuby v 4 řadách, útočí tím že se okolo své oběti ovine a doslova ji rozdrtí (viz níže). Též dokáže útočit úderem hlavou či ocasem ( v tomto případě je „ocas“ zavádějící, mohli by jsme též říci tělem)
Dospělý jedinec dosahuje zhruba 15 sáhů a dožívá se až 40 let. Bývá považována za největšího a nejtěžšího hada vůbec (tedy až na hada mořského). Největší oficiálně zaznamenaný jedinec měřil 23,75 sáhů a vážila neuvěřitelných 12 000 mincí! Avšak neoficiální záznamy různých dobrodruhů vypovídají o jedincích dosahujících až 50 sáhů!

Samice

Samice bývají větší, silnější a agresivnější než samci. Často dosahují délky 19 sáhů. Jejich zbarvení je světlejší než u samců, převládají spíše odstíny žluté. Jejich skvrny jsou několikanásobně větší a více tvarované než je tomu u samců. Barva očí samic je žlutá.


ŽIV: 9 +4
ÚČ: (+6 +7)= 13 (úder) + zvl
(+6 +6 / -2)= 12/ -2 (tlama) + zvl
OČ: (+4 +3)= 7
ODOLNOST: 13
VELIKOST: D
BOJOVNOST: 11
ZRANITELNOST: zvíře
POHYBLIVOST: 9/plaz(na zemi),...16/plaz (ve vodě),...5/plaz(nažraná)
VYTRVALOST: 12/plaz
INTELIGENCE: 1
POKLADY: nic
ZKUŠENOSTI: 850

Samec

Samci Anakondy bývají ve většině případů menší a drobnější než samice, ale za to jsou rychlejší a hbitější. Jejich délka se pohybuje okolo 10 - 14 sáhů. U samců převládají zelené až olivové barvy, jejich skvrny jsou menší a hustší než tomu je u samic. Barva očí samců je leskle černá.


ŽIV: 8 +3
ÚČ: (+5 +5)= 10 (úder) + zvl
(+5 +4 / -2)= 9 / -2 (tlama) + zvl
OČ: (+4 +3)= 6
ODOLNOST: 10
VELIKOST: C-D
BOJOVNOST: 8
ZRANITELNOST: zvíře
POHYBLIVOST: 13/plaz(na zemi),...18/plaz(ve vodě),...6/plaz(nažraná)
VYTRVALOST: 15/plaz
INTELIGENCE: 1
POKLADY: nic
ZKUŠENOSTI: 700

I přes svojí velikost a sílu bývá Anakonda velice často terčem lovců nebo různých dobrodruhů. Je to zapříčiněno její kůží která je velice žádaná a také pro její maso které je v některých oblastech považováno za pochoutku.
*pohyblivost nažrané Anakondy je stejná jak ve vodě tak na souši.

Svlékání kůže

Každý had svléká svojí kůži a Anakonda není výjimkou. Svlékání kůže je zapříčiněno látkou která je obsažena v jejich těle, tato látka není dostatečně pružná aby zvíře normálně rostlo. U zdravého jedince svlékání trvá cca 3 směny a jejich kůže je svlečena najednou. Dospělí jedinec se svléká zhruba 2 – 3 za rok, tím že mladí hadi rychleji rostou, svlékají pokožku daleko častěji než dospělí jedinci (až 6 krát ročně). V tomto období je Anakonda zvláště nebezpečná a agresivní, ale na druhou stranu je citlivější. Jejich bojovnost a vytrvalost se zvyšují o 2 a jejich odolnost se snižuje o 4.

Zvláštní schopnosti

Infravidění

Stejně jako i jiných druhů hadů mají i Anakondy infravidění. Jejich schopnost vidět teplokrevné tvory je takřka stejná jako u trpaslíků s tím rozdílem že Anakondy mají své vidění nejen v noci, ale i ve dne. Proto v extrémně teplých dnech je jejich zrak silně skreslen. V závislosti na infravidění se u nich vyvinula další zvláštní schopnost.

Čich

Anakonda má velice chabý sluch a na svůj zrak se též nemůžu vždy spolehnout proto mají velmi vyvinutý čich. Ve stavu aktivity neustále odebírá kmitajícím jazykem vzorky pachu ze svého okolí. Díky štěrbině v horní čelisti může kmitat jazykem bez otevření tlamy. Tímto způsobem had mapuje své okolí nebo loví, jeho čich je takřka bezchybný a cokoliv co je „po větru“ mu nezůstává utajeno. Jak bylo již řečeno jeho „čich“ je podmíněn přístupností pachů k Anakondě, proto je zároveň jejím spojencem i nepřítelem vítr.

Škrcení

Škrcení je možné jen když se Anakondě zdaří její útok, je to past Sil+obr~11~neškrcení/škrcení u samice a Sil+obr~12~neškrcení/škrcení u samce. Po začátku škrcení se začne Anakonda okolo své oběti ovíjet a škrtit jí. Postava se nemůže nijak bránit ani útok opětovat. Když na ni zaútočí někdo jiný tak je 60%ní šance, že škrcenou postavu pustí a zaútočí na někoho jiného, jestli se tak stane tak puštěná osoba je 1k6kol otřesena a její OČ a ÚČ po tuto dobu klesá o 4. Škrcení je útok tvora s útočným číslem +15 u samice a +13 u samce a je to útok na nehybnou postavu.

Chování

O Anakondě kolují hrůzostrašné historky. Domorodci z kmene Dufanů jí dokonce nazývají „požírač lidí“. Název Anakonda vznikl z původního slova "anaikolra" což v řeči Dufanů znamená vodní kmen.
Anakonda je velice podlý tvor. Při narušení jejího teritoria útočí bez varovaní, bez jakéhokoli důvodu či příčiny. Na svojí oběť nejčastěji číhá nehybně na hladině vody, připravená k útoku. Mnoho dobrodruhů kteří přežili útok tohoto hada líčí její útok jako útok klády s očima. V jejich krvelačném běsnění se často stává že svojí oběť dokáží vyvrátit aby byli schopni se účinněji bránit.
Anakonda utočí na tvory jakékoli velikosti a dokáže spolknou tvora velikosti C a výjimečně u zvlášť velkého kusu i D! Jsou zaznamenány i případy nalezení zaškrceného draka, které jsou připisovány právě Anakondě. Avšak nejčastěji se živí rybami, želvami nebo různorodými savci, svou kořist tráví až několik týdnů zalezlá v různých úkrytech.

Rozmnožování

Všichni jedinci jsou samotáři, setkávají se pouze z pudové potřeby páření. Tato setkání mohou probíhat téměř po celý rok - cca 300 dní v roce (od března do prosince) - to je doba po kterou je samice gravidní. Anakondy spadají svým způsobem rozmnožování k řádu Vejcoživorodých. Vejce se vyvíjí v těle matky a líhnou se těsně před porodem, v jeho průběhu nebo vzápětí. Při jednom vrhu samice porodí 20 – 90 mláďat a jsou dlouhá od 70 do 120 cm.

Výskyt

Anakondy se nejčastěji vyskytují v tropických deštných pásmech v neprostupné džungli. Jejich výskyt je spjat s nějakým velkým tokem nebo sladkovodním jezerem protože více než na souši se cítí lépe ve vodě. Dávají přednost klidným pomalu tekoucím řekám nebo stojatým jezerům. Anakonda velice dobře plave a umí se dokonce i potápět. Od vody se téměř nikdy nevzdaluje, ale je schopna žít na souši i delší dobu.

Autor:aldur