Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Černý ligr

 
Počet hvězdiček: 4
Životaschopnost: 12+X
Útočné číslo: [(5+Y) + 8/-2] = 13/-2 (drápy) + [(5+Y) + 8/-2] = 13/-2 (drápy) + [(5+Y) + 5/+5] = 10/+5 (tlama)
Obranné číslo: (4 + 7) = 11
Odolnost: 22
Inteligence: 1 (10) (20)
Bojovnost: 10 (pro zvíře)
Velikost: D
Zranitelnost: zvíře (M,O)
Pohyblivost: 22/šelma
Přesvědčení: neutrální
Poklady: nic (10000/100 sídlo)
Zkušenost: 2000 / 6000 / 15 000+
Popis: Vytrvalost: 10/šelma
Magenergie: 13 (uvědomělý Černý ligr) / 129 (Starší černý ligr) – jako hraničář na stejné úrovni.

Legenda o vzniku:

Kdo se staral o hvozd předtím, než do něj vkročili první druidové? Kdo se stará o ty hluboké hvozdy, které oko člověka ani nezahlédlo. Život si vždy najde cestu a příroda tak sama asi nalezla způsob, jak udržovat rovnováhu v probouzejících se divokých hvozdech. A protože cesty přírody, ty malinkaté úmyslné změny, ukryty jsou v těch nejpodivnějších zákoutích, stal se tímto ochráncem jeden z nejunikátnějších tvorů, které stvořila. Nikdo pochopitelně neví, který z ligrů poprvé procitl k vědomí či zda první z nich byl vlastně převtěleným druidem. Tak jako tak jsou dnes Černí ligrové pánové a ochránci oněch některých hvozdů a pralesů, kam noha druidů nevkročila (třebas i proto, že ani druidi v některých pralesech nedokáží přežít).
Záměrně tuto kapitolu nechci rozvádět, protože ti PJ, kteří budou schopní a chtějící Černého ligra použít, budou potřebovat vlastní zapojení do vlastního světa a proto jsem zde jen naznačil možnosti, ale konkrétní řešení nechám na vás samotných.

Fyzicky (ligr jako zvíře):

Ligr je mezidruhový kříženec lva a tygřice zvláštní v živočišné říši nepřítomností mechanismu na zastavení růstu – celý život tedy neustále roste, byť se v dospělosti růst zpomaluje. Díky tomu je ligr už kolem 3. roku dvakrát větší a těžší, než kterýkoliv z jeho rodičů. Toto se pravidlově projeví tak, že základní životaschopnost (počítaná pro 3letého dospělce) se každé další tři roky zvýší o jedna (tedy X+1 každé 3 roky) a schopnosti v útoku se zvýší o jedna každých 5 let (tedy Y+1 každých 5 let), ale pouze u samců. Samice ligra dorůstají také větší velikosti – přibližně srovnatelné s dospělým tygrem a dále nepřerůstají. U černého ligra jsou pravidla stejná.

Při prvním útoku má s rozběhem bonus +6 na útok tlapami a zároveň se postavu pokusí srazit k zemi. Je to past na Sil + Odl ~ 16 ~ nic/sražení. Sražená postava nemůže 1–6 kol vstát, bojovat ani kouzlit.
Uvědomělý černý ligr dokáže útočit dvakrát za kolo tlapami a navíc kousnutím (jak je v tabulce) – obyčejný ligr je schopný zaútočit v jednom kole pouze tlapami a kousnutím.

Černý ligr je minimálně čtyři sáhy dlouhá kočkovitá šelma s masivní muskulaturou. Jak je zřejmé už ze jména, je melanický – celý černý, ale po svých tygřích předcích má stále příčné pruhy. Ty lze vidět pouze v přímém, dostatečně silném světle ohně či slunce, jako lesklejší pásy v černé srsti (přirovnává se k hedvábnému lesku). Po svém lvím předku má ohromnou krásnou (taktéž černou) hřívu začínající na vrcholku hlavy a zakrývající celý krk. Z dále uvedených důvodů se vyskytují pouze samci.

Samci všech ligrů jsou sterilní a nejsou tedy schopni se dále rozmnožovat.

Postavově (jak se stává CP):

Krátce po jeho narození se kotěte Černého ligra ujme uvědomělý Starší Černý ligr, který o něj dále pečuje. Když je po několika měsících schopen živit se sám (lovením), přistoupí jeho opatrovník k rituálu uvědomění. Rituál samotný by ani neměl být nazýván rituálem. Starší uvědomělý ligr přikáže prostřednictvím kouzla „Mluv se zvířaty“ (malé lesní kouzlo), aby mladý ligr ukousl kus jeho masa (zpravidla z hýždě, kde si je Starý ligr schopen zranění lehce vyléčit kouzlem) a snědl ho. Okamžitě po požití tohoto masa mladý ligr upadne do bezvědomí a po jedné směně se z něj probere jako mladý uvědomělý ligr. Od této chvíle si uvědomuje svou existenci, protože jeho inteligence stoupne na 10 (a získá zranitelnost třídy M a O).

Starší černý ligr jej začne učit všemu, co sám zná a pokračuje v tomto až do své smrti. Většinou sice na předání všech podstatných znalostí, zkušeností a vědomostí od Staršího ligra Mladšímu stačí tři roky, ale i pokud již starší naučí svého mladšího všemu, zůstávají spolu. Přestože se může jednat o období několika let, nemají dobrodruzi v podstatě šanci na takovouto dvojici (či větší skupinu) narazit, protože se silně straní lidí. Mladší ligr má v tomto období všechny schopnosti hraničáře na 5. úrovni (mimosmyslová schopnost vždy telepatie).

Smrtí Staršího ligra se jeho žák stává jeho nástupcem. Sežere mrtvé tělo Staršího a sám se tak (fyzicky) stává Starším (int. 20). Jeho vzhled zůstává stejný, ale zvýší se velmi hranice jeho schopností, především prahu bolesti (nemá postihy za zranění) a délka života, která může přesáhnout několik století.
Starší ligr má všechny schopnosti druida na 21. úrovni a ve hvozdu vykonává jeho úlohu. V případě, že se ve hvozdu nachází či vyskytnou další druidové, může s nimi spolupracovat v případě, že to je pro hvozd nezbytné, ale nedělá to rád, protože se cítí lidským druidům nadřazený.
Všechny tři mimosmyslové schopnosti umí Starší ligr, jako by se jim věnoval 16 úrovní. Navíc ovládá mimosmyslovou schopnost „Hašení ohně“, která je opakem pyrokineze (vč. negace tabulky zápalnosti tvořící tak tabulku uhasitelnosti).
Starší ligr má na sebe stále seslaný Velký magický střeh.
Starší ligr dokáže ovládat všechny kočkovité šelmy stejným způsobem jako lykantropové, ale používá radši malé lesní kouzlo „Mluv se zvířaty“.
Starší ligr velmi nerad (a v podstatě vůbec) neopouští svůj prales.

    Starší černý ligr má dvě velké slabosti
  • – nedokáže odolat bílým jedincům svého druhu. Ačkoliv jsou pouhými zvířaty, je nepřekonatelně přitahován bílými tygřicemi, lvicemi a jejich samičími kříženci.
  • – Starší černý ligr naprosto k zbláznění miluje zvláštní pastu, kterou dokáží vyrobit pouze alchymisté:

Název není
základ: 10mn semen podzemnice olejné
suroviny: 2zl (sacharóza)
výroba: 3 směny (uhněte se dohromady)
trvání: 2 měsíce
barva, chuť, zápach: 60/90/40 (pro člověka, ligr: 70/150/120)

Obživa:

Jak již bylo výše zmíněno, ve chvíli, kdy začne být schopen se sám živit lovem, přejde Starší k jeho uvědomění. Uvědomělý ligr jako správná kočkovitá šelma prospí skoro 20 hodin denně (pochopitelně lehkým spánkem) a tak, přestože pro něj není problém ulovit v podstatě cokoliv (klidně indického slona), nechává si většinou potravu obstarávat jinými – šelmy pod vlivem, lidské vesnice usmiřující si hvozd dary atd.

Rozmnožování:

Když Starší ligr ucítí, že se začíná blížit jeho čas (že mu zbývá již jen pár desítek let), pustí se do dlouhého cyklu reprodukce. Nejprve do svého vlivu (a společnosti) získá lvici, tygřici a pantera (melanický jaguár). Samotný tento úkol je obtížný, protože tygr a jaguár žijí v džungli, zatímco lvi jsou spíše stepní zvířata. Ty nechá zplodit první generaci potomků (pantera se lvicí a pantera s tygřicí), přičemž tito kříženci jsou zváni Jaguon a Jagger. Z těchto potomků vybere samice (jelikož pouze samice takovýchto kříženců jsou schopny se dále rozmnožovat) s melanickým genem (jsou černé) a tyto a jejich potomky dále kříží se samci lvů či tygrů po dobu sedmi generací (tyto šelmy jsou pohlavně dospělé přibližně ve třech letech), vždy stejným způsobem (tedy potomky lvic se lvy a potomky tygřic s tygry, zachovávajíce melanický gen). Po sedmi generacích se geny těchto kříženců vyčistí a koťata osmé generace jsou opět (z více jak 99%) čistokrevnými lvi a tygry. Tehdy Starší Černý ligr vybere nejsilnějšího z černých lvů a nejsilnější tygřici a nechá je zplodit potomka. Většinou se narodí pouze jedno kotě (20% šance 2 koťat, 5% šance 3 koťat) – nový černý ligr. Pokud je kotě samice, Starší ligr ho okamžitě zabije, pokud je samcem, ujímá se ho ihned poté, co kotě nepotřebuje soustavnou péči matky. Pokud se narodí více koťat samců, stará se o ně Starší ligr o všechny.

Další:

Pokud chcete ještě více počítat, měl by Starší černý ligr od chvíle, kdy se Starším stane, standardně získávat zkušenosti a tedy i další úrovně jako druid. Z hlediska tvorby tvora nemusíte v podstatě nic počítat, kromě přibližného věku, který by měl Starší černý ligr mít na dané úrovní – k tomu doporučuji pravidla ohledně úrovní postav na str. 115 – 117 v PPE-postavy s tím, že věk Staršího černého ligra by měl být alespoň dvojnásobný, protože zkušenosti získává (díky tomu, že není dobrodruhem) podstatně pomaleji.

Jako další zajímavá variace se mi jeví přenos vzpomínek mrtvého Staršího ligra na jeho nástupce ve chvíli, kdy ho tento sežere. Tím může Černý ligr disponovat několika tisíciletími vzpomínek a tvořit tak velmi podstatný zdroj informací pro družinu. Tyto informace může klidně (jakožto velmi inteligentní CP) vyměňovat za splnění určitého questu, do kterého se mu samotnému nechce atp.

Černý ligr je pochopitelně především CP a rozhodně by neměl být PJem použit jako tupá šelma k zabití družinou. Přesto lze i k tomuto využít – za použití statistik pro obyčejného „neuvědomělého“ ligra (které lze použít i na ne-černého ligra). Věřím, že takto se množství využití bestie zvýší.

Rád bych poděkoval Hamsterovi za dobré připomínky v dílně.

T.
Autor:Tuvy