Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Bestiář
  

Jedový drak

 
Počet hvězdiček: 5
Životaschopnost: 10
Útočné číslo: viz. text
Obranné číslo: 13
Odolnost: 23
Inteligence: 15
Bojovnost: -
Síla mysli: 20
Velikost: C
Zranitelnost: drak
Pohyblivost: 14/drak - na zemi - 18/drak - ve vzduchu
Přesvědčení: neutrální
Poklady: 2000/40
Zkušenost: 8000
Popis:

ÚČ: v jednom kole může použít buď možnost a) (3 útoky za kolo) NEBO možnost b) (2 útoky za kolo)
a)
(+5 + 5/+1, 5/+1) = 10/+1, 10/+1 (pařáty) + zvl.1,
(+5 + 9/+2) = 14/+2 (tlama) + zvl.2 NEBO (+4 + 2/0) = 6/0 5/10/15 (stříkanec jedu)
b)
(+5 + 2/+1) = 7/+1 (ocas) + zvl.2, (+5 +3/+3) = 8/+3 + zvl.2 (kopanec zadní nohou)

Dech: 2×denně
Dosah: 60 sáhů + zvl.4
Magenergie: 20 magů

Míry a váha:
Délka (od čenichu ke špičce ocasu): cca 4,5 sáhu
Délka ocasu = dálka krku i s hlavou: 1,25 sáhu
Výška (od země ke hřbetu): cca 1,5 sáhu
Váha: 4000 mn

Hluboké džungle ukrývají mnohé zajímavé tvory a jedním z nich je i Jedový drak. Stvoření, které kvůli nedostupnosti prostředí, ve kterém žije, existuje takřka jen na hranici bájí. Přesto je však skutečné a je možné ho občas spatřit létat nad vrcholky stromů...

Jedový drak patří mezi nejmenší dračí plemena. K hnízdění využívá dostatečně velké jeskyně. Má protáhlý a štíhlý tvar těla, dlouhý krk a ocas, hlavu podobnou hlavě krokodýlí, s množstvím kostěných výrůstků. Co se barvy jeho šupin týče, mohou částečně měnit svou barvu, která se může pohybovat v různých škálách hnědé a zelené. Z každého obratle (i článku ocasu) mu vyrůstají trny, které jsou největší na hřbetě a směrem k hlavě a konci ocasu se zmenšují. Na špičce ocasu však vyrůstají i ze stran a jsou nepříjemně jehlovité a ostré. Jak již bylo řečeno, jeho tělo je štíhlé a kromě dvou křídel z něj vyrůstá ještě čtveřice dlouhých končetin, které sice vypadají slabě, ale přesto v nich má značnou sílu. Takovýto popis je však značně obecný, pojďme se proto na našeho dráčka podívat poněkud podrobněji:

Takže začneme od hlavy. První, co nás nepochybně upoutá, jsou jeho zuby. Většina z nich přerůstá přes ret, přičemž nejdelší z nich jsou šavlovitě zahnuté horní špičáky. Když pak pohled zvedneme, tak spatříme nozdry, a zároveň tak zaregistrujeme jeho šupiny - rohovité, tvaru zaoblených čtverců, s plynulými přechody barev zelené a hnědé. pokračujeme po čenichu a skončíme někde uprostřed mezi dvojicí očí tohoto draka. Duhovka jeho očí má po okrajích zelené zabarvení, které směrem k zornici přechází do žluta (žlutá barva převládá). Dále na lebce, kousek za nadočnicovými oblouky začínají první lebeční kostěné výrůstky, z nichž dva největší vypadají jako rohy nějakého čerta a které mají barvu slonové kosti. Pak následuje krk, ze shora ozdoben kostěnými trny a zespoda pokryt menšími a světlejšími šupinami. Krk se napojuje na trup a vystouplé obliny klíčních kostí jakoby určovaly směr k dalšímu objektu našeho zájmu - předním pařátům. Šupiny na pařátech působí mimořádně tvrdým dojmem a při bližším pohledu zjišťujeme, že vytváří podobnou strukturu jako rašple. Pařáty jsou zakončeny pěti prsty, ze kterých vybíhají tmavé zahnuté drápy. Když se vrátíme k trupu, zjistíme, že světlé a menší šupiny pokračují na břicho, ale to už náš pohled přitahuje další pár tělesných konstrukcí tohoto živočicha - jeho křídla. Šupiny na křídlech jsou trochu rohovité, samotná křídelní blána je tmavě zelená až černá. Na konci každého prstu vybíhá z křídla krátký drápek. Mezi křídly pokračuje hřeben kostěných výrůstků a pomalu se kolem mohutných zadních končetin, které jsou asi o polovic mohutnější než přední dostáváme k ocasu, který je dlouhý a plynule se zužuje. I na něm pokračují trnové výrůstky, navíc ale začínají vyrůstat i po stranách ocasu.

Teď když popisu vnějšímu bylo učiněno zadost, podíváme se na popis toho, co z tohoto tvora činí tak nebezpečnou bestii. Z názvu vyplývá, že je jedovatý. Za jisté vás zajímá, co že je na něm jedovatého, že? Odpověď zní: Všechno. Jeho sliny, které se do vás dostanou buď kousnutím, nebo tak, že vám je stříkne do očí. Kostěné výrůstky na jeho těle a drápy jsou obklopeny žlázami jedovatých sekretů. Jeho krev je jedovatá, maso je jedovaté a kosti rozemleté na prach vás rovněž spolehlivě otráví. To nejotravnější na něm je ale jeho jedovatý dech. Vypouští oblaka jedovatého plynu vůči kterému je imunní (ostatně jako vůči všem svým jedům) a aby toho nebylo málo, ten má navíc tendence nějakou tu chvíli "viset" ve vzduchu. Navíc je hbitý a obratný jako ďábel a jeho schopnost maskovat se mu často umožní útok ze zálohy.

Jedového draka málokdy uvidíte, jak se válí na jednom místě někde na zemi. Ne. On vždy odpočívá... či spíše číhá přichycen ve větvích stromů, se složenými křídly. Díky mimikrám je velmi obtížné ho spatřit. Pokud je někde poblíž a pozoruje postavy, tak ty z nich, které se trochu rozhlížejí kolem, si můžou náhodně všimnout něčeho zvláštního - nějakého podivného tvaru ve větvích, avšak nejsou schopny identifikovat to jako draka. Toto povšimnutí si je dáno v pravidlech zmíněným hodem "na náhodné objevení objektů", přičemž nehybný jedový drak ve větvích má nápadnost 10/20%. Jedový drak, který se pohybuje, má nápadnost 30/40%. Dvojice čísel udává rozsahy různých situací, které můžou nastat: Buď si postava draka všimne, a uvědomí si, že je to drak - tomu odpovídá rozsah 0 až číslo před lomítkem. Pak je tu možnost, že si postava draka všimne, ale že v něm draka nepozná - tomu odpovídá rozsah číslo před lomítkem až číslo za lomítkem. A pak je tu možnost, že si postava draka nevšimne, čemuž odpovídá rozsah čísla za lomítkem až 100%.

Takovýto útok však mívá kolosálně neblahé účinky. Vezmeme-li v úvahu, že útočí na bezbrannou, nic netušící oběť která je útokem překvapena, pak je skoro vždycky úspěšný. Podobá se to účinku "drtivé pasti", kterou dovede nalíčit pyrofor:
Použitá vlastnost: Obratnost
Nebezpečnost: 4 / 6 / 9
Síla: nic / 20k6 * sáh pádu/2 * úroveň oběti (max. 9)
- pozn.: U běžné "Drtivé pasti" není počet sáhů dělen dvěma, zde však ano. Má to ten důvod, že drak svůj pád trochu koriguje svými křídly.
Nebezpečnost 4 je pro tvora, který o drakovi ví, nebezpečnost 6 pro tvora, který si draka povšimnul, ale nedošlo mu, že je to drak, a 9 pro nic netušící oběť.

Když dojde na boj, dokáže jedový drak útočit jak drápy a tlamou (případně může místo útoku tlamou použít útok "stříkanec jedu"), tak švihajícím ocasem a zadníma nohama. Ocas má parametry 8/+1 a navíc působí jako bojovníkovo "sražení a odhození" (bojovníka se silou +6 a odolností +9) a navíc otravuje kožním jedem.

Nyní přistoupíme k popisu jednotlivých jedovatých substancí, které jsou součástí těla Jedového draka. Začneme s těmi, které mají na svědomí jeho zvláštní útoky:

Jedovaté sliny:

Zvl.1

Nebezpečnost: 8
trvání: ihned/10 kol
Síla 1: 2k6 / 2k10 + 2 + ochromení na 1k10 kol
Síla 2: 1k6 + oslepení na 1k6 směn / 10k6 + oslepení na 10k6 směn
Barva/Chuť/Zápach: 20/70/10
- účinkují, dostanou-li se do krve či do očí. Vyvolávají silné křeče a paralyzuje nervovou soustavu, případně při očním kontaktu vyvolávají dočasné oslepení a prudké bolesti. Barvou se podobají bílému vínu, chutnají příšerně hořce a jsou lehce cítit po křenu. Jsou produkovány slinnými žlázami.
Základní získatelné množství: 4 flakónky

Kožní jed:

Zvl.2

Nebezpečnost: 6
trvání: ihned/15 kol
Síla: 1k6 / 5k6 + ochromení zasaženého kousku těla na 1k6 kol
B/C/Z: 40/65/15
- tento jed je vylučován žlázami v okolí drápů a kostních výčnělků a účinkuje, dostane-li se do krve. Příznaky jsou pocit chladu, vyplývající ze stahování vlásečnic, které jed způsobuje. Ke zranění dochází nedokrvováním důležitých součástí těla. Má gelovitou konzistenci, zelenou barvu a rovněž zavání křenem.
Základní získatelné množství: 2 flakónky

Krev:

Fáze 1

Nebezpečnost: 5 + X (ověřuje se každé kolo)
trvání: ihned/ihned
síla: 1k6+2 / 3k6+3 + postih k boji -2 na 2k6 kol
B/C/Z: 80/90/50
- krev jedového draka je nebezpečná jakmile se dostane do kontaktu s lidskou kůží. Každé kolo fyzického kontaktu se nebezpečnost zvyšuje o 1. Jakmile dojde k neúspěchu, tak na zasažené tkáni naskáčou puchýře. nedojde li k očištění zasažených oblastí od krve jedového draka, do dvou směn, nastane fáze 2...

Fáze 2

Nebezpečnost: 7 + X (ověřuje se každé kolo)
trvání: i. / i.
síla: - / - krev jedového draka působila příliš dlouho a puchýře popraskaly. To samo o sobě vede ke ztrátě krve a tekutin, ale navíc se tak dostane jed i do krve, což vede k velmi závažnému dlouhodobému poškození tkání. Horní hranice životů postavy je snížena o 2k6+1 životů, přičemž každý týden se horní hranice posune o jeden život směrem k normálu.
- Toto je ryze obranný mechanismus jedového draka... Jakmile je poraněn, krev s velkou pravděpodobností potřísní toho, kdo mu zranění způsobil (pokud ovšem to bylo zranění zbraní pro boj z blízka). Je možné se proti tomuto chránit vhodným oblečením nebo zbrojí.
Základní získatelné množství: 2 čtvrtky

Jedovatý dech:

Jedový drak je schopen korigovat svůj dech stejně jako všichni ostatní. Navíc vzhledem k tomu, že jeho dech se rozptyluje dost pomalu, může kolem sebe rozšířit mrak jedovatého plynu. Při normálním použití má dosah 60 sáhů, při vytváření oblaku vznikne kruhový mrak jedovatého plynu o poloměru 30 sáhů. Při vydechnutí v jednom směru začíná oblak na koncentraci 7, při kruhovém rozptýlení na koncentraci 5. Na koncentraci (K) záleží nebezpečnost i síla jedu. Stupeň koncentrace se s každou uplynulou směnou snižuje o 1 (v závislosti na síle vzdušného proudění v daném místě až o 3). K obraně proti vdechnutí je samozřejmě možné využít dovednost "zadržování dechu".

Nebezpečnost: 3+K (ověřuje se každé kolo)
trvání: i. / ihned
Síla: - / 1k6+K + záchvat kašle
Barva/Zápach: 50/40
- Oblaka jedovatého dechu jsou tvořeny nazelenalým dýmem, který štípe do očí a páchne po křenu. Dým je vysoce dusivý a při neúspěch proti pasti navíc vyvolá záchvat kašle (1k6 nadechnutí - za každé nadechnutí je potřeba si znovu hodit proti pasti), což způsobí další a další vdechování jedu. Není-li kašlajícímu nešťastníkovi poskytnuta pomoc, tak množství nadýchaného plynu bude smrtelné.

Pozn.: Výše zmíněné jedy je z draka možné po určitém úsilí získat. Vyžaduje to však Úspěch či Totální úspěch při použití dovednosti "Řeznictví", přičemž při totálním úspěchu je získáno o polovinu více než "základního získatelného množství", při úspěchu stejně, ale při neůspěchu není vytěženo nic a při totálním neúspěchu dojde dokonce k zasažení jedem. Výjimku tvoří dračí dech, který lze získat pouze lapáním do baněk. V baňce má stejnou koncentraci jako ve chvíli nalapání, která mu vydrží (v uzavřené baňce neřídne).

Autor:UnknowN