Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymistické předměty
  
  

Armourovy lektvary 

Počet hvězdiček: 4
Skupina:Lektvary
Magenergie:0 magů
Suroviny:0 zl.
Základ:- níže
Trvání:- níže
Výroba:- níže
Magy/den0
Autor: Nathaka
Popis:

ARMOUROVY LEKTVARY

OBSAHOBECNÝ POPIS

Armourovy [čti Armůrovy] lektvary tvoří soubor pěti lektvarů. Spojuje je především to, že se aplikují na předměty - zbraně pro boj tváří v tvář a vrhací, štíty a zbroje - a propůjčují jim lepší vlastnosti či nové schopnosti. Předměty mohou být i kouzelné, pokud se jejich očarování nevylučuje s efektem lektvaru, nemagické předměty se ale ani po aplikaci lektvaru neposuzují jako magické. (Astrální démoni v předmětech na potírání obvykle nereagují, ale ta možnost tu je a trucující démon může hru ozvláštnit.) Na jeden předmět nelze aplikovat více než jeden Armourův lektvar a účinky se nesčítají (a při použití více nátěrů nebude účinkovat ani jeden).

Všechny následující předměty spadají do skupiny: Lektvary a všechny mají Použití: potření předmětu. Jejich velkou výhodou je tedy mj. to, že se dají používat v neomezené míře a nehrozí předávkování či dozvuky. Pro úplnost dodávám, že z jednoho flakónku se dá potřít šest až deset zbraní, anebo tři až pět zbrojí, podle velikosti. Některé z lektvarů jsou navíc odstupňované dle síly, což reprezentují hodnoty v závorkách.

Všechny lektvary mají také tu společnou vlastnost, že nejsou určeny k pití - při požití většího množství dojde k neškodnému vydávení. S výjimkou Armourova zrcadlového pomazání také nemají žádné zvláštní chemické vlastnosti a jsou nehořlavé. Armourovo zrcadlové pomazání je hořlavé jako lampový olej (a vlastně se tak dá v nouzi i použít).

Potření předmětu v boji trvá 1 kolo. Potírá-li někdo více předmětů za použití více flakónků lektvaru, tak za předpokladu, že jsou všechny předměty na jednom místě, spotřebovává jeden flakónek za kolo. Pokud potírá více předmětů na více místech, musí je potírat rychlostí jeden předmět za kolo.


HISTORIE

Armour Larendas de Gramble byl svého času docela úspěšný pyrofor. Pracoval ve službách vojska jako pyrotechnik a specialista přes obléhání a výbušniny. Proslavil se však tím, co provozoval ve svém volném čase - výzkumem lektvarů. Protože sám se bojů účastnil jen málo, snažil se skrze své lektvary pomoci svým spolubojovníkům alespoň nepřímo. Tak stvořil lektvary, které se daly masivně používat při bitvách. Stačilo, aby alchymističtí slouhové obešli vojáky a potřeli jim zbraně a zbroje příslušnými lektvary. Na krátký čas pak měli proti soupeřům velkou výhodu.

Armour stvořil nejdříve první dva lektvary. Byla to tehdy velká sláva a Armour byl ještě mladý a ješitný, takže je oba pojmenoval po sobě. Podobně jednal i po objevu zrcadlového pomazání o pár let později. Když se pak za dalších několik let přesunul k větším jednotkám a získal vyšší hodnost, snažil se lektvary vylepšit a soustředit se přitom spíše na individuální použití pro důstojníky a velitele, protože na natírání větších shluků vojska nebyl před bitvami čas a lektvary vyprchaly, než k boji došlo. Tak objevil odstupňované verze pro své dva první výtvory, u kterých zlepšil výrobní proces, ale také dva zcela nové, komplikovanější lektvary.

Paradoxem Armourova života se stalo, že byl zabit v požehnaném věku čtyřiceti osmi let, když se v boji setkal s nepřítelem používajícím jeho vlastní zrcadlové pomazání. Sit tibi terra levis.

- na obsahLektvar Armourových ostnů

Magenergie12 (19, 31) magů
Suroviny20 (30, 40) zl.
Základvoda
Trvání2 směny
Výroba3 směny
B/CH/Z10/20/10

Tímto lektvarem se potírají výhradně zbraně. V prvé řadě se zvýší jejich útočnost: o 2 (3, 4), maximálně však na +3. Pokud pak způsobí zranění alespoň za jeden život, zanechává zbraň v ráně magický osten, který, není-li z rány vyjmut (což si vyžádá celé kolo a postižený se po tu dobu považuje za vyřazenou postavu), působí zranění 1 (2, 3) životů za kolo, než zmizí spolu s účinky lektvaru. V podstatě čirý, nenápadný a po štěrku trochu kysele chutnající lektvar se vyrábí vyvářením ostrých kamínků ve vodě.


Lektvar Armourových šupin

Magenergie15 (22, 38) magů
Suroviny25 (33, 50) zl.
Základmedovina
Trvání2 směny
Výroba4 směny
B/CH/Z70/60/50

Tímto lektvarem se potírají zbraně, štíty i zbroje. Lektvar pak zvyšuje jejich KZ či OZ o 1 (2, 3), maximálně však dvojnásobně. Navíc snižuje zranitelnost ohněm a mrazem (jak kouzly, tak rozdílem teplot) na 3/4. Výroba tohoto lektvaru vyžaduje použití medoviny (kterou pak konzistencí, vůní a barvou připomíná), ve které se dvě směny máčí šupiny libovolného plaza, jinak je poměrně jednoduchá.


Armourovo zrcadlové pomazání

Magenergie35 magů
Suroviny10 zl.
Základlampový olej
Trvání1 směna
Výroba1 hodina (doma)
B/CH/Z10/80/80

Při aplikaci na zbroj či štít se na předmětu okamžitě objevuje tenounká blána připomínající stříbrný povlak, která odráží světlo stejně jako skvěle vyleštěný kov. Kromě světla ale odráží i některá zranění typu B, C. Pravděpodobnost je 50% při každém útoku na zbroj či štít, přičemž obránce je zraňován normálně, ale při úspěchu v hodu na pravděpodobnost je za stejný počet životů zraněn i útočník. Už bylo řečeno, že tento lektvar si podržel vlastnosti základu, kterým je lampový olej. Při výrobě se do něj přidávají především různé minerály a navíc je nutné tak činit na podkladu, které odráží světlo jako zrcadlo.

Je tu možnost tento relativně silný a záměrně levný lektvar oslabit velmi jednoduchým způsobem. Jelikož jeho základem je hořlavý lampový olej a nátěr má podobné vlastnosti, je možné ho přímo na štítu či zbroji zapálit. Postava, která natřený předmět používá, se musí předmětu zbavit, anebo se uhasit, jinak bude zraňována ohněm. Používání nátěru se tak stává riskantní záležitostí, kdykoliv je poblíž oheň či ohnivá magie.


Štěstí v neštěstí

Magenergie50 (70, 90) magů
Suroviny12 zl.
Základdrcené čtyřlístky
Trvání1K10+2 kol
Výroba4 směny (doma)
B/CH/Z50/30/0

Jakýkoliv předmět potřený Štěstím v neštěstí zkrátka přináší v boji štěstí (alespoň na chvíli), jako by se při každém zdánlivě nejhorším možném pohybu cosi zvrtlo v úspěšný pokus. Pravidlově se to projeví tak, že při každém hodu 1K6 na obranu/útok si hráč hází znovu nejen na šestku, ale také na jedničku. Opakovaný hod u šestky probíhá beze změn, u jedničky ho však může opakovat maximálně jedenkrát (dvakrát, třikrát). Opakované hody na jedničku a šestku se vzájemně nevylučují a tedy se sčítají. Výroba tohoto nazelenalého a bublajícího lektvaru vyžaduje smíchání drcených čtyřlístků s minerální vodou a následnou destilaci.


Nátěr soudržnosti materie

Magenergie47 magů
Suroviny75 zl.
Základsnítko diamantového prachu (cca. za 4 zl.)
Trvání6 směn
Výroba2 hodiny
B/CH/Z10/30/10

Předmět potřený tímto nátěrem získává dočasně jednu ze schopností magických předmětů a artefaktů; je nezničitelný a superodolný vůči poškození. Je také pevnější, takže u nekovových předmětů se zvyšuje SZ a KZ o 1, což je využitelné např. u palic, obušků, kožených a vycpávaných zbrojí, ale hlavně u oblečení. Tento na výrobu náročný lektvar vyžaduje precizní práci s materiálem - vyjma veledůležitého diamantového prachu je třeba přidat do nátěrového vosku také přesně odměřená množství minerálů a materiálů. Úspěšnost jeho výroby je vždy o 10% nižší než u ostatních lektvarů. Výsledkem pak je nastříbřelá a hořká kapalina neobyčejně řídké konzistence.

- na obsah


Snad vám a hlavně vašim postavám a vojenským alchymistům budou Armourovy lektvary ku prospěchu. Přeji příjemnou hru.

Nathaka