Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymistické předměty
  
  

Modrý štít 

Počet hvězdiček: 5
Skupina:Ostatní
Magenergie:0 magů
Suroviny:250 zl.
Základ:hocaký štít, modrý kremeň-40 zl( 1/2 mm)
Trvání:do vyčerpania magenergie
Výroba:2 týždne, doma
Magy/den0
Autor: Kamerask
Popis: Tento predmet dokáže vyrábať pyrofor od 16. úrovne. Modrý štít sa pravidlovo zadeľuje ku talizmanom, pretože funguje na rovnakej báze.

Vzhľad:

Je to štít sfarbený do modra, ktorého povrch sa leskne. Zo zadnej časti sú v ňom zabudované kryštály modrého kremeňa a vodiče, ktoré umožňujú fungovanie štítu. Tie zvyšujú váhu štítu o 15 mn.

Funkcia:

Modrý štít má po vyrobený v sebe toľko magov, koľko do neho pyrofor pri výrobe vložil. Pomocou nich a jeho mechanizmu dokáže pritiahnuť hocaký druh kúzelníkoveho blesku z okolia 20 sáhov, ktorý letí buď na majiteľa štítu, alebo na hockoho iného. Šanca na zásah bleskom sa znižuje o 35% a tá sa dá ešte znížiť o 1% za každých 5 magov pridaných zo štítu, a ak blesk netrafí do cieľa, smeruje rovno do štítu. Blesky, ktoré smerovali rovno na majiteľa sa vtiahnu do štítu automaticky. Štítu sa minie magenergia potrebná na zoslanie blesku, pri zväzkoch je to magenergia za celý zväzok bleskov.

Modrý štít dokáže do seba vtiahnuť až 5 bleskov za kolo.

So štítom sa dá brániť úplne normálne.

Vtiahnutie blesku nestojí žiadnu akciu, pretože modrý štít to robí automaticky, aj napríklad uprostred boja.

Štít chytá blesky dovtedy, kým sa mu neminie magenergia. Postava nikdy nevie koľko je v štíte magov. Blesky, ktoré boli v štíte po vyprchaní magenergie zmiznú, resp. sa vybijú. Štít sa dá po úplnom vybití stále používať ako normálny štít( neda sa však použiť na znovuvyrobenie modrého štítu).

Modrý štít nedokáže vtiahnuť kulové ani prierazné blesky.

Ukladanie bleskov:

Blesky sa po úspešnom zachytení uložia v modrom štíte. Čím viac je však bleskov, tým sa stáva štít nestabilnejším a rastie šanca, že pri ďaľšom zachycovaní vybuchne a zraní postavu za Xk6 životov, pričom X je počet bleskov. Pravdepodobnosť na vybuchnutie sa rovná trojnásobku počtu bleskov. Na pravdepodobnosť sa hádže pri úspešnom zachytení blesku(ov)

Majiteľ by mal mať prehľad o tom, koľko bleskov má v štíte, lebo potom ho to môže raz nemilo prekvapiť.

Vybitie:

Štít má však schopnosť vybiť blesky, čo má v sebe, čo zníži šancu na poškodenie. Modrému štítu sa minie pri vybíjaní minie 5 magov za každý blesk.

Vybíjanie hocakého počtu bleskov trvá jedno kolo.

Spätný výboj:

Spätný výboj je funkcia modrého štíta, ktorá sa dá použiť ak štít zachytil aspoň 2 blesky. Za každé 2 blesky môže štít zoslať 1 modrý blesk. Pravdepodobnosť na zoslanie je 100%, na trafenie 100%.

Je jedno, aké blesky štít zachytil, vracia vždy len modré blesky.

Pri zosielaní modrého blesku sa štítu žiadne magy neminú, lebo používa energiu z chytených bleskov.

Odrazenie blesku:

Druhá schopnosť štítu je silnejšia ako spätný výboj, ale zase podstatne drahšia. Majiteľ štítu sa môže rozhodnúť odraziť blesk, ktorý na neho letí, bez toho, aby ho vťahoval. Štítu to minie dvojnásobok magenergie potrebnej na zoslanie blesku, ale blesk sa odrazí späť na zosielateľa.

Takto sa dá odraziť maximálne 5 bleskov naraz( ak na majiteľa ide bleskov viac, uložia sa v štíte).

Pri odrazení blesku sa nedá brániť štítom a majiteľ má ešte postih k obrane -1.

Vodivý výboj:

Vodivý výboj je tretia schopnosť štítu, ktorá sa dá použiť ak je v štíte aspoň jeden blesk. Ak sa majiteľ štíta ubráni úspešne štítom proti útoku so železnou zbraňou, prejde vodivý náboj cez zbraň protivníka a ak protivník nemá kožené rukavice, zraní ho za 1-6 životov a jeden blesk sa štítu minie.

Použitie tejto schopnosti je automatické pri každom úspešnom sa bránení. Vodivý výboj nezaberie žiadnu akciu, pretože je veľmi rýchly a pôsobí ihneď.

Farebné variácie:

Existujú aj farebné varianty modrého štítu, podľa farieb bleskov( teda napr. zelená, červená atď), ktoré sú silnejšie, lebo vracajú blesky svojej farby, ale aj oveľa nespolahlivejšie. Každá ďaľšia variácia podľa farby a sily bleskov( teda najprv modrá a biela, potom zelená atď.) stojí dvakrát toľko surovín, koľko posledná( z čoho vyplýva, že bledý štít by bol ultimátnou zbraňou, ale taktiež nespoľahlivou), ale znižuje sa šanca na dobré fungovanie štítu( napr. na chytenie blesku, vystrelenie atď.).


Prečo talizman:

Modrý štít je medzi talizmanmi zaradený poprvé preto, lebo sa nehodil ku žiadnym iným pyroforovým predmetom, a podruhé lebo funguje na podobnej báze ako niektoré talizmany, teda používanie schopností ich stojí magenergiu.

Sú však vlastnosti a potreby talizmanov, ktoré štít nemá. Nemá problém s kutým železom a železo neoslabuje jeho účinky. Modrý štít netreba mať zavesený okolo krku, stačí ho držať, aby sa dal používať.

Poďakovanie:

Za pomoc v MS ďakujem hlavne Fafrinovi, ktorý mi vnukol myšlienku použitia spôsobu talizmanov. Ďalej veľmi ďakujem Nikdovi, Aggainstovi a dakeyrasovi.