Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymistické předměty
  
  

Bleskovrh 

Počet hvězdiček: 4
Skupina:Ostatní
Magenergie:500 magů
Suroviny:200 zl.
Základ:oceľový valec- 30 zl( 20 mincí), kryštál- 10 zl(1 mn)
Trvání:do vyčerpania magenergie
Výroba:1 mesiac/doma
Magy/den0
Autor: Kamerask
Popis:

Tento predmet dokáže vyrábať pyrofor od 16. úrovne, ale musí sa to niekde naučiť( napríklad u špecializovanej skupiny, nechávam na PJ).

Bleskovrh patrí pravidlovo medzi talizmany, lebo funguje na rovnakej báze.

magenergia: 500 magov
suroviny: 200 zl
základ: oceľový valec- 30 zl( 20 mincí), kryštál- 10 zl(1 mn)
trvanie: do vyčerpania magenergie
výroba: 1 mesiac/doma

Vzhľad:

Bleskovrh je dlhý úzky valec( dĺžka 0.5 sáhu, priemer 20 coulov) vyrobený z ľahkej, ale pevnej ocele, pokrytý kožou sfarbenou dohneda, alebo dočierna. Na jeho jednej strane je otvarák, zväčša červený, aby si postavy nepomýlili konce. Na valci je pripevnené krátke lanko, aby si ho postava mohla prevesiť cez chrbát. Vo vnútri valca je mechanizmus, ktorý sa dá vysunúť pri nabíjaní bleskovrhu. V mechanizme je najdôležitejší kryštál, ktorý obsahuje magenergiu a umožňuje funkciu celého bleskovrhu.

Magenergia:

Bleskovrh má v sebe k dispozícií 500 magov, ktoré vložil pyrofor pri výrobe. Aktivuje sa tým, že sa myslí na kryštál v jeho vnútri, čo bleskovrhu pri prvej aktivácií minie 1 mag.

Nabíjanie:

Bleskovrh je špeciálna zbraň, ktorá slúži na chytanie, uloženie a následné "vrhanie" bleskov. Nie však bleskov kúzelníckych, ale normálnych, prírodných bleskov. Bleskovrh má v sebe vlastne hromozvod spojený s metačom bleskov. Ak postava mechanizmus hromozvodu vytiahne a položí niekam kde je búrka, je určitá šanca, že do neho strelí blesk a uloží sa v ňom. Tento blesk môžu postavy potom pomocou druhého zabudovaného mechanizmu vystreliť, aj keď už len v slabšej verzii.

Búrky a blesky:

Bleskovrhom sa dajú chytať blesky len počas búrky. Ak hráte na pravidlá pre počasie, môže postava chytať blesk vtedy keď vám na kockách víde búrka. Ak nie, stačí ak PJ povie, že je búrka a postava s bleskovrhom môže ísť chytať blesky. Je už len na ňom, ako často to postavám dovolí.

Rozšírenie pravidiel pre blesky:

Búrky môžeme rozdeliť na 3 typy podľa sily dažďa a intenzity bleskov: slabé, mierne a silné. Podľa hodu k% sa vždy určí, aká búrka nastane. Pri každej je šanca, že postavu trafí blesk. Tá sa vzťahuje na postavy, ktoré sú k búrke blízko, teda maximálne 1 míľu od stredu búrky.

Pravdepodobnosť vzniku búrky môže PJ pozmeniť vzhľadom na prostredie. Na trópoch budú oveľa častejšie silné búrky, pričom na púšti sa asi iná ako piesočná neobjaví.

Slabé búrky( hod 01-50%): Je slabší dážď, blesky padajú v intervaloch 1 za 1 smenu. Pravdepodobnosť zasiahnutia: 1-2%. Overovanie raz za smenu.

Mierne búrky(hod 50-90%): Dážď je silnejší, blesky padajú v intervaloch 1 za 5 kôl. Pravdepodobnosť zasiahnutia: 1-4%. Overovanie raz za 5 kôl.

Silné búrky(hod 90-100%): Dážď je silný a hustý, blesky padajú na zem skorko každé kolo. Pravdepodobnosť zasiahnutia: 1-8%. Overovanie každé kolo.

Búrka trvá od 1 smeny po až 6 smien.( môže byť aj viac, podľa úvahy PJ).

Pravdepodobnosť zasiahnutia u všetkých typov búriek sa môže zvýšiť ak sú postavy veľmi premočené, majú pri sebe veľa železných, alebo magnetických vecí, alebo ešte podľa prostredia( nížiny, hory, trópy...). Všetko to určuje PJ.

Ak blesk trafí postavu prijamo z neba je šanca 90-95%, že namieste umrie. Ak sa jej podarí prežiť, zostáva jej toľko životov, koľko je jej medz vyradenia.

Pre pravidlové použitie padá blesk na zem 1 kolo, teda úder blesku trvá jedno kolo.

Vyššie som popísal pravdepodobnosť zasiahnutia ľudí( a iných rás) bleskom. Pravdepodobnosť zasiahnutia hromozvodu v bleskovrhu je však oveľa väčšia. Pri slabých búrkach je to 30%, pri miernych 50% a pri silných 70%, pričom na úspech zasiahnutia sa hádže raz za 3 kolá, pretože bleskovrh musí blesk aj spracovať. Niekedy sa však môže stať, že blesk síce do bleskovrhu napáli, ale bleskovrh ho nespracuje a vybuchne. Stane sa to vždy, keď PJ hodí na pravdepodobnosť 00%. PJ môže pravdepodobnosť na zasiahnutie bleskovrhu zvýšiť podľa toho, kam postava bleskovrh umiestni.

Uloženie jedného blesku minie bleskovrhu 10 magov z jeho celkovej magenergie.

Sila blesku:

Blesk je sám o sebe veľmi silný a smrteľne nebezpečný. Ešte 1 smenu po vcucnutí blesku do bleskovrhu je nebezpečenstvo preskočenia iskry z mechanizmu na postavu v okruhu 10 sáhov od bleskovrhu, takže sa k nemu vtedy nedoporučuje chodiť. Blesk má pri padnutí na zem obrovskú silu a napätie, ale na použite do bleskovrhu sa sila zmenšuje. Aj tak je však smrteľne nebezpečná.

Do bleskovrhu sa zmestí naraz až 10 bleskov. Ak sa počas búrky bleskovrh naplní, automaticky sa uzavrie a nebude už prijímať žiadne nové blesky.

Príklad chytania blesku: PJ oboznámi postave, že nastala búrka, asi míľu od mesta, v ktorom sa nachádza. Tá sa tam rozhodne zájsť. PJ si hodí na typ búrky. Keďže sa postava nachádza v miernom pásme, pri lesoch, rozhodne sa pravdepodobnosť nemeniť. Padne mu 65%, čo je mierna búrka. Postava rýchlo ide smerom k búrke, a keď si myslí, že je dostatočne ďaleko, položí bleskovrh na zem, roztvorí mechanizmus a odchádza. PJ vie, že sa dostala veľmi blízko a hádže na pravdepodobnosť zasiahnutia. Padne mu 10%, čo je síce blízko, ale blesk postavu netrafil. Potom si hádže za bleskovrh a zistí, že bleskovrh stihol nachytať 7 bleskov.

Boj s bleskovrhom:

Bleskovrh je pravidlovo braný ako zbraň, s ktorou sa dá strieľať len nepriamo. Je to hlavne preto, lebo je veľmi nestabilný. Ak chce teda postava vystreliť z bleskovrhu, nadvihne vrchnák a vyletí odtiaľ blesk. Vrchnák musí zavrieť, ináč by z neho vyleteli za kolo všetky blesky( nezávisle na ich počte). Bleskovrh má pri nepriamej streľbe takéto parametre:

meno druh sila útočnosť minmálny dostrel krátky dostrel stredný dostrel dlhý dostrel rozptyl váha
bleskovrh N 5/3/1 x 10 0 30 60 100 7/1-Obr 25 mn

Vystrelenie blesku minie bleskovrhu 20 magov z jeho celkovej magenergie.

Ak má postava na sebe veľa železných vecí, blesk, ktorý do nej napáli sa čiastočne vybije na železe. Taká postava je zranená len za polovicu životov. Najlepšie sú na tom postavy, ktoré majú na sebe plátovú, alebo rytiersku zbroj. Pod tímito brneniami sú šaty a vycpávka, preto nemá železo žiadny styk s pokožkou postavy. Ak blesk zasiahne takéto postavy celkom sa vybije na ich brneniach.

Výboj blesku zraní postavu, ktorá ho drží za 1k6 životov. Tomuto sa dá predísť ak sa bleskovrh položí na špeciálny stojan( 15 zl). Vtedy si môže postava strieľajúca zmeniť rozptyl o 1 buď smerom nahor(+), alebo nadol(-). Bleskovrhom sa dá útočiť len raz za 3 kolá.

Príklad strielania z bleskovrhu: Alchymista kudúk Dirio( Obratnosť 21+5) strieľa na škreta, ktorý je 10 hexov( teda 10 sáhov) pred ním. Nadvihne vrchnák z bleskovrhu a blesk vyletí. Je to krátky dostreľ. Bleskovrh má rozptyl 7-Obr, v Diriovom prípade 2. Hodí si teda 2k6 a padne mu 2 a 5. Dirio teda trafil presne do škreta. Hádže si na útok. Bleskovrh má útočné číslo 5, a Dirio hodí na útok ďaľších 5. Škret má obranné číslo 3 a hodí 3. Škret je teda zranený za 40 životov a je namieste mŕtvy.

Ako sa pred bleskovrhom brániť:

Bleskovrh je mocná zbraň a málokedy sa dá pred ňou brániť. Je však pár spôsobov. Postavy so železnými zbrojami a vycpávkami budú prakticky nedotknuté, pretože sa blesk na ich brneniach vybije. Ďaľšia vecička, ktorá dokáže bleskovrh zastaviť je Démon izolácie ( z príspevku od Nikda Noví démoni astrálnych sfér). Blesk z bleskovrhu sa ešte dá zastaviť kúzlami z EO oboru.

Farebné varianty:

Do bleskovrhu sa dá pri výrobe zabudovať kryštál inej farby. Vtedy sa zmení farba blesku pri streľbe na takú, akej farby je kryštál. Nejedná sa o žiadne posilnenie, je to len vizuálna úprava a alchymisti rôznych škôl a organizácií si dávajú jednu špecifickú farbu.


Prečo talizman:

Bleskovrh je medzi talizmanmi zaradený poprvé preto, lebo sa nehodil ku žiadnym iným pyroforovým predmetom, a podruhé lebo funguje na podobnej báze ako niektoré talizmany, teda používanie schopností ich stojí magenergiu.

Sú však vlastnosti a potreby talizmanov, ktoré bleskovrh nemá. Nemá problém s kutým železom a železo neoslabuje jeho účinky. Bleskovrh netreba mať zavesený okolo krku, stačí na neho myslieť a držať ho, aby sa dal používať.

Poďakovanie

Za pomoc v MS ďakujem hlavne Fafrinovi, ktorý mi vnukol myšlienku použitia spôsobu talizmanov. Ďalej veľmi ďakujem Nikdovi, Aggainstovi a dakeyrasovi.