Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymistické předměty
  
  

Elfské svetelné kryštály 

Počet hvězdiček: 4
Skupina:Ostatní
Magenergie:0 magů
Suroviny:0 zl.
Základ:pozri nižšie
Trvání:pozri nižšie
Výroba:pozri nižšie
Magy/den0
Autor: DragonRider
Popis:Tento článok sa bude zaoberať svietidlami vysokých elfov, ktorí sú známi tým, že si často svoje príbytky osvetľovali pomocou mágie. Zámerom článku je priniesť pár jednoduchých magických predmetov na každý deň.

Pôvod:

Pôvod týhto alchymistickýho receptov nachádzame niekde v dávnych alchymistických zvitkoch vysokých elfov. Tí objavili pomerne zaujímavé chemické vlastnosti horského kryštálu, ktorý po namorení správnymi surovinami dokázal premieňať magenergiu na svetlo. To veľmi výrazne uľahčilo ich ekologickým dušiam, keď získali možnosť používať minerálne zdroje namiesto drevených pochodní.

Slnečný kryštál

Magenergia:25(50,100,200,...) magov
Suroviny:50 zl.
Základ:Veľký horský kryštál
Výroba:1 mesiac/doma

Popis:

Slnečný kryštál vyzerá ako akýkoľvek iný kryštál. Ak je vybitý, má obyčajnú bielu farbu. Čím viac je nabitý, tým patrnejšie je v ňom vidieť prelievajúce sa zlatavé svetielko. Vyzerá to ako difúzia vo vode. Toto svetielko má len nepatrnú svetelnosť takže nič neosvetlí, ale je ho dobre vidieť aj v tme. Avšak ak sa kryštálu niekto dotýka, kryštáľ svieti prenikavým zlatavým svetlom teplého letného večera.

Výroba:

Kryštál sa najprv dva týždne namáča v luxene - chemickom prípravku na udržanie svetla. Luxen počas odležania rozpustí nečistoty a dá kryŠtálu číru bielu farbu. Následne ďalších štrnásť dní do kryštálu alchymista po malých dávkach vždy počas poludnia prilieva magenergiu. Kryštál musí byť po celú túto dobu na priamom slnku. Samozrejme alchymista môže naraz vyrábať ľubovoľné množstvo týchto kryštálov, avšak proces bude trvať vždy aspoň mesiac.

Použitie:

Kryštál je po výrobe plne nabitý. Ak ho postava drží, svieti prenikavým svetlom porovnateľným so slnečným. Dosvieti v jaskyni 12 sáhov. V prípade, že sa rozbije magenergia neškodne vyšumí. Kryštál vydrží dokopy svietiť 6 hodín. Kryštál sa nabíja na slnečnom svetle. Nabíjanie prebieha rýchlosťou 1 smena kapacity za jednu smenu nabíjania. Zdvajnásobením magenergie je možné predĺžiť kapacitu o tri hodiny (teda napríklad ak chceme trvanlivosť 12 hodín, výjde nás to na 100 magov). Kryštál pozvoľna stráca svoje účinky a zhruba po roku sa jeho kapacita zníži na nulu (ak je kapacita zvýšená, zvýši sa aj trvanlivosť).

Pohotovostný kryštál

Magenergia:1 mag
Suroviny:5(10) zl.
Základ:Horský kryštál
Výroba:1 smena

Popis:

Pohotovostný kryštál je menší kryštál s matným zakalením. Vyžaruje veľmi jemné matné svetlo.

Výroba:

Kryštál sa najprv namočí do nádoby s luxenom. Teraz nasleduje možnosť pridať navyše rôzne chemikálie, ktoré umožnia nastaviť svetlu takmer ľubovoľnú farbu. Potom sa pridá jeden mag, ktorý v kryštáli vytvorí svetelnú esenciu. Na konci procesu sa kryštál hodí do studenej vody, kde sa zakalí a ustáli. Teraz je možné bezpečne ho chytať holými rukami.

Použitie:

Kryštál sa po poškodení (zlomenie, rozbitie) dočastne rozsvieti. Všetky jeho kúsky začnú svetielkovať a spolu ožiaria asi polomer štyroch sáhov od miesta zásahu. V prípade príliš veľkého rozptýlenia je osvetlenie zanedbateľné. Takto vydrží svietiť jednu až dve smeny a potom pozvoľna zhasne.

Supernova

Magenergia:5 magov
Suroviny:50 zl.
Základ:Veľký horský kryštál
Výroba:1 hodina, pod jasnou nočnou oblohou

Popis:

Supernova vyzerá veľmi podobne ako slnečný kryštál. Sverelná esencia v jeho vnútri však rôzne prská a víri

Výroba:

Po vystavení kryštálu v luxene svitu hviezd sa po hodine naplní ich svitom. magenergiou sa ďalej tento svit zagresívni a zakonzervuje.

Použitie:

Ak sa tento kryštál rozbije, uvoľní sa z neho obrovská záplava svetla. Všetci v okruhu 20 sáhov si hodia proti pasci Odl~10~nic/1k6 kôl slepoty. Tí ktorí sa už s týmto kryštálom stretli majú pascu iba 5, prtože môžu vytušiť, čo sa stane. Vrhač hádže dokonca iba proti pasci s hodnotou 0

Démon večného svetla

Sféra:2. Jéliel

Démon, ktorý je magenergiou nalákaný do predmetov, ktoré používajú elfovia sa nachádza v druhej sfére a väčšinou sa zaklína do čírych predmetov. Jeho základnou vlastnosťou je, že poskytuje svetlo. Základný démon z druhej sféry dosvieti 4 sáhy. Každá ďalšia sféra silu tohto svetla zvýši o jeden sáh.

Druhou vlastnosťou démona je, že pozná aj niekoľko kúziel. Znížením dosahu démona o jeden sáh je možné získaž tri magy na nasledujúce kúzla: močálové světýlko, třpitivá zář, světelný most, světlonoš, zhasni, bílá střela, světlo. Za zníženie sily démona o jedna je možné naučiť ho príkaz na to aby prestal svietiť a začal svietiť