Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymistické předměty
  
  

Chorobná vůně 

Počet hvězdiček: 3
Skupina:Jedy
Magenergie:0 magů
Suroviny:80 zl.
Základ:kůže malomocného, morový vřed, hlen černého kašle
Trvání:1 týden / 1 den
Výroba:30 směn; speciální laboratoř
Nebezpečnost:5
Síla:nenakažení / nakažení
Barva/chuť/zápach:5 / - / 100
Magy/den0
Autor: UnknowN
Popis:

Pozn.1: Získávání surovin pro základ se může ukázat jako zdraví škodlivé.

Pozn.2: Tento "jed" se musí vyrábět ve specializované laboratoři - náklady na její zařízení jsou 450 zl - úprava spočívá ve vybudování vzduchotěsného alchymistického pracoviště (kvůli izolaci vznikajících infekčních látek) - skleněné tabule, izolační materiály, upravené kožené rukavice...

Pozn.3: Chorobná vůně účinkuje pouze na obratlovce - ale zato na všechny.

Částečně se podobá jedu "Jablečná vůně" - avšak pouze v tom, že se při kontaktu se vzduchem rychle odpařuje (pro toto odpařování platí stejná pravidla). Má lehce narůžovělou barvu a naprosto jasně páchne nemocí, rozkladem a smrtí - avšak ve chvíli, kdy ho někdo ucítí, už může být pozdě. Pokud zasažený neuspěl v hodu proti pasti, byl nakažen chorobou, která je smrtelná, pokud není včas léčena. Pro její průběh se jí nejčastěji říká "Bledá smrt".

Příznaky:

*1. den ("inkubační doba") - zasažený se cítí skvěle, pokud ovšem neví, co ho zasáhlo.

*2. den - na těle zasaženého se začnou objevovat světlé skvrny o průměru cca 5 coulů, necitlivé na fyzický kontakt a zapáchající stejně, jako "Chorobná vůně".

*3. den - světlých skvrn přibývá a jsou větší - dosahují průměru až 10 coulů. Veškeré činnosti unavují dvojnásobně.

*4. den - zasažený se natrvalo stává "unaveným", rozsah necitlivých skvrn způsobuje snížení bonusu za obratnost o 1.

*5. den - zasažený se na trvalo stává "vyčerpaným", bonus za obratnost znovu klesá o 1.

*6. den - zasažený se na trvalo stává "úplně vyčerpaným", bonus za obratnost znovu klesá o 1.

*7. den - zasažený je celý bledý, upadá do zimničného bezvědomí a pokud mu není poskytnuta pomoc, umírá 1k6 hodin po dovršení 7 *dne od nakažení.

Pozn.: V místech bledých skvrn zasažené postava pociťuje neurčitou tupou bolest.

Pozn.2: Příznaky se sice mohou shodovat s nějakou jinou, ve vašem světě známou chorobou, nicméně každý alchymista dovede rozpoznat, pokud jsou vyvolány "chorobnou vůní" a s velkou pravděpodobností bude vědět, jak postupovat (Pokud by ovšem nepatřil mezi to malé procento lidí, kteří o Ch.V. nikdy neslyšeli).

Léčba:

A) léčivými lektvary nebo kouzly

Léčit se dá jakýmikoliv léčivými lektvary/kouzly kromě lektvaru rudého kříže a kouzla "uzdrav nemocného", avšak jejich množství závisí na tom, kdy byla léčba započata. Lektvar rudého kříže a kouzlo "uzdrav nemocného" pouze oddalují zhoršení příznaků o jeden *den. Efekty kouzel a lektvarů se sčítají.

*1. den - 1 lektvar/kouzlo
*2. den - 2 lektvary/kouzla
*3. den - 3 lektvary/kouzla
*4. den - 4 lektvary/kouzla
*5. den - 5 lektvarů/kouzel
*6. den - 6 lektvarů/kouzel
- přičemž platí:

1. Jeden lektvar/kouzlo *denně a žádné jiné lektvary/kouzla (vypití dalšího lektvaru/seslání dalšího kouzla týž *den vyruší léčivé účinky)

2. Udávané množství lektvarů/kouzel je zapotřebí pro zmírnění příznaků o jeden stupeň (na vyléčení z 6. stupně je zapotřebí celkem 21 lektvarů/kouzel)

3. Sedmého *dne od infekce již léčba léčivými lektvary ani kouzly není možná.

4. Je-li nakažený léčen léčivými kouzly, platí pro tato kouzla v případě této choroby obdobná pravidla pro předávkování jako u lektvarů. Při seslání čtvrtého kouzla během 24 hodin si nakažený hází proti pasti s nebezpečností 5, použitá vlastnost je odolnost, za každé další seslané kouzlo se past zvyšuje o 2 - pokud neuspěje, kouzlo zraní léčeného o tolik životů, kolik je běžně schopno vyléčit (příklad: kouzlo "Uzdrav lehká zranění" zraní za 1k6+1 ž.) a nemá žádné léčebné účinky.

5. Během léčby se doporučuje lektvary a kouzla střídat, neboť v případě lektvarů platí pravidla pro dozvuky.

6. Při déle trvající léčbě je vysoce pravděpodobné, že si nemocný vypěstuje návyk na lektvary. V těchto případech se postupuje podle pravidel.

- Možná vidíte rozpor v "pouze jeden lektvar denně" a v popisu následků více lektvarů/kouzel během 24 hodin. Rozdíl spočívá v té hvězdičce (*) před slovem "den" - vysvětlení bude podáno níže.

B) protilátkou

Zkušený alchymista dovede vyrobit protilátku k této chorobě:

Magenergie: 10 magů
Suroviny: 40 zl
Základ: vzorek chorobné vůně, která byla zdrojem nákazy, silná pálenka
Trvání: ihned / 1 hodina
Výroba: 20 směn; speciální laboratoř
Barva/Chuť/Zápach: 0 / 100 / 100

- protilátka má čirou barvu, páchne ostře jako lihový destilát a stejně tak i chutná. Po jedné hodině po podání sníží stupeň nakažení o 3 a zcela zastaví zhoršování choroby. Doléčení je nutné provést léčivými lektvary.

- Vzorek lze opatřit setřením z lahvičky, která zdrojovou "chorobnou vůni" přechovávala

- Pokud by nebyl k dispozici vzorek zdrojové "Chorobné vůně", je k výrobě lektvaru zapotřebí 100 magů a suroviny v hodnotě 320 zlatých a výroba trvá celý den (případné zřizování speciální laboratoře rovněž trvá jeden den) - výsledná protilátka pak po přiblížení k postiženému získá potřebné vlastnosti.

Vylepšování "Chorobné vůně" a úpravy týkající se protiopatření:

Zvýšení pasti:

- Pokud tvůrce k surovinám přidá 10/30/60 zlatých, může nebezpečnost pasti zvýšit na 6/7/8.

"Držení" ve vzduchu:

- V základní podobě lektvar z lahvičky uniká okamžitě a jednorázově, načež se hned rozptýlí. Je však možné upravit ho tak, aby se "držel" ve vzduchu. Náklady jsou suroviny v hodnotě 20 zlatých za každou směnu. Během této doby se obláček chová podobně, jako kouzelníkův "Mrak smrti" (viz PPP v1.6 - str. 48) - s tím rozdílem, že není ovladatelný a nerozptýlí se při průchodu zelení.

Přenášení:

- Tvůrce může "Chorobnou vůni" upravit tak, aby se jí vyvolaná "Bledá smrt" šířila na ostatní. Údaje za pomlčkou udávají, o kolik se zvedne výrobní cena lektvaru:

1. Tělními tekutinami primárně (přímým kontaktem s krví, slinami, močí, pohlavními sekrety...) - 20 zlatých, 3 magy
2. Tělními tekutinami sekundárně (kontaktem s něčím, co přišlo do přímého kontaktu s tělními tekutinami) - 35 zlatých, 5 magů
3. Primární dotyk (přímý dotyk nakaženého) - 50 zlatých, 8 magů
4. Sekundární dotyk (dotek něčeho, čeho se dotkl nakažený) - 85 zlatých, 12 magů
5. Vzduchem - (nádech blíže než dva sáhy k nakaženému) - 120 zlatých, 30 magů

- každý, kdo jedním z výše uvedených způsobů přijde do kontaktu s chorobou, si hází proti stejné pasti, jakoby přišel do kontaktu s "Chorobnou vůní", která byla zdrojem nákazy. Pozn.: V případě sekundárních kontaktů a primárního kontaktu tělními tekutinami vydrží kontaminované objekty infekční tak dlouho, kolik činí inkubační doba.

Pozn.: K protilátce: Pokud není k dostání zdrojová "Chorobná vůně", je možné po výrobě první protilátky vyrábět další s pouze čtvrtinovými náklady (80 zl, 25 magů) - místo vzorku zdrojové "Ch.V." je však nutné použít vzorek protilátky, která již byla k léčení použita (jak již bylo řečeno, přetvořila se tak, aby měla kýžené účinky a ty je možné okopírovat)

Prevence proti přenášení:

Primárním kontaktům lze zabránit prostě mechanicky - když se přímo (holým povrchem těla) nedotknete ničeho nakaženého, tak chorobu nedostanete.

Sekundárním kontaktům a primárnímu kontaktu s některými tělními tekutinami je možno bránit se aplikací roztoku lektvaru rudého kříže o desetinové koncentraci. Infikované předměty neutralizuje okamžitě, na tělní tekutiny je potřeba ho aplikovat v poměru 1:1.

Přenášení vzduchem je možné se bránit rouškou, těsně přiléhající na okolí nosu a úst, která je navíc napuštěna roztokem lektvaru rudého kříže.

Prodloužení inkubační doby:

- Tvůrce dokáže oddálit působení příznaků a například v kombinaci s přenášením tak prodloužit dobu, po jakou bude nemoc bez povšimnutí roznášena:

*1 den - 5 zl, 1 mag
*2 dny - 15 zl, 3 magy
*3 dny - 45 zl, 7 magů
*4 dny - 105 zl, 15 magů
*5 dnů - 215 zl, 31 magů
*6 dnů - 445 zl, 63 magů

- Nakažený se přitom pořád "chová", jako by byl v prvním *dnu nakažení a platí pro něj všechny z toho vyplývající věci (ohledně léčení apod.)

Zkrácení průběhu choroby:

- nyní si zavedeme nový pojem, a tím je "interval". Dosud byl intervalem 1 *den, tzn. 24 hodin. Od intervalu se odvíjí prohlubování choroby, léčení atd. Zkrácením tohoto intervalu je možné významně urychlit průběh choroby. Nyní uvedem "výpočet", pro zjištění, o kolik stoupne výrobní cena lektvaru:

X = 2 zl, 1 mag
X1 = X
X2 = 2*X + X
X3 = 3*X + 2*X + X
X4 = 4*X + 3*X + 2*X + X,

kde X je základní jednotka a X1, X2 ... nám udávají hodnoty pro zkrácení intervalu o tolik hodin, kolik činí číslo za X.

Interval lze zkrátit nejvýše o 21 hodin (na 3 hodiny), čemuž pak odpovídá cena 462 zl a 231 magů.

Pozn.: Zkrácení intervalu se vztahuje na všechny údaje označené *.

zombifikace:

- Pokud tvůrce lektvaru přidá k reaktantům ještě suroviny v hodnotě 10 zl a 150 magů, tak každý tvor, který zemře nakažen "Bledou smrtí", se 1k6 hodin po své smrti probudí jako zombie, netečná vůči slunečnímu záření, nerozpadající se, neupadající do kataleptického spánku a zdržující se v okolí nejvýše 100 sáhů od místa své smrti a útočící na vše živé. Tato zombie je však navíc trvalým přenašečem choroby, přičemž k přenášení používá primární a sekundární dotyk. Pokud úspěšně zasáhne postavu, hází si tato proti pasti, jakoby přišla do kontaktu se zdrojovou "Chorobnou vůní", avšak s tím rozdílem, že past je v tomto případě o 3 vyšší.

Pozn.: Výsledná zombie není ten nemrtvý z pravidel... Bytost si zachovává všechny své statistiky - kromě inteligence, která klesá na 2 (u inteligentních tvorů), případně zůstává na 1. Nemůže však používat jakékoliv speciální schopnosti nevyplývající z její přirozenosti (tzn. např. naučená kouzla). Každá takováto zombie pak jedná pudově... To znamená že pude po všem živém, co spatří.