Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymistické předměty
  
  

Vypalovač 

Počet hvězdiček: 6
Skupina:Zbraně
Magenergie:1000 magů
Suroviny:9000 zl.
Základ:široký meč
Nalezení:vyrábí se
Trvání:616 let
Výroba:48 hodin, Peklo
Nebezpečnost:-
Síla:-
Barva/chuť/zápach:-
Magy/den10
Autor: Zombie
Popis:

Upozornění: tento předmět smí číst osoby starší 18ti let, pouze na svou vlastní zodpovědnost. Rozhodně se nejedná o příklad, hodný následování v tomto, či jiných světech!

Dál pokračujete na vlastní zodpovědnost. Pokud se vám budou zdát noční můry, jak se probouzíte v podezřelé spleti křídou načrtnutých čar, nestěžujte si nám, ale mamince …

Popis předmětu

Meč s čepelí dlouhou cca 90 coulů, širokou 8 coulů, žlábkem vedoucím středem čepele od záštity téměř k hrotu. Ostří je podebrané, jako u velice ostrého nože či břitvy. Čepel je na dotyk horká, avšak nespálí. Ledoví tvorové jsou poraněni tempem 1 života za každou načatou směnu dotyku. Špice je zřetelná, ostrá, vhodná pro sečný i bodný způsob boje. Příčka je jednoduchá se čtvercovým průřezem, ze středu vybíhá plochý klín dlouhý osm coulů a který po celé své délce těsně přiléhá svou širokou stranou k čepeli v místě žlábku. U záštity je široký dva couly. Rukojeť je ovíjená řemínky, spletenými z kůže. Hlavice je kulatá, padne do jakékoli ruky jako ulitá. Kovové povrchy mají ocelový lesk, slabě narudlý.

Při upřeném pohledu při pozorování meče alespoň jednu směnu pozorovatel získá pocit, že čepel rudne a sálá z ní horko, až vypadá jako živý plamen sytě rudé barvy. Kovová příčka se při této vizi promění v kostěnou, zakončenou hladkými hlavicemi kloubů. Rukojeť se zdá být potažená lidskou kůží, která se svíjí, hýbe, roní a zase vpíjí kapky krve. Hlavice se promění v malou bílou lebku, jejíž prázdné oční důlky obsahují svíjející se plameny celého pekla. Stačí mrknutí a tato vize je pryč.

Zpracováním a povrchovou úpravou zbraň vypadá nadprůměrně, avšak se nezdá dosahovat standardů lidských mistrů kovářů či dokonce mistrů trpaslických.

Vlastnosti

Zbraň obsahuje Démona krvavé zuřivosti, vyvolaného z 15. sféry (750 magů; první výskyt démona v 5. sféře, příspěvek k útočnému číslu +5). Zbylá nevyužitá síla démona slouží k denní magenergii 10 magů, obdobně, jakou u běžného útočného démona. Za tuto magenergii lze vyvolat kouzlo Rychlost. Toto kouzlo je jediné, které démon dokáže seslat. Démon sám o sobě poskytuje zbrani vyšší rychlost v boji, vyjádřenou bonusem +3 k iniciativě.

Zbraň při zásahu popálí za 1+1k6 (2-7) životů a vypálí tak čistě ránu. Rány proto nekrvácí, nelze je využít k žádným zvláštním účinkům, jako je vysávání životů, otrava jedem atd. Podivné je, že ohniví tvorové nemají proti účinkům této zbraně žádné výhody. Ledovým tvorům a tvorům stvořeným z vody zbraň způsobuje dvojnásobné poranění. Veškerá poranění včetně ohnivého nechť jsou brána jako magická.

Majiteli v temnu rudě žhnou oči, s nápadností +15% pro pozorovatele do 10 sáhů. Rudý svit způsobuje omezené infravidění na 7 sáhů. Tento svit nastává i v případě velkého krveprolití (cca 100 teplokrevných obětí, ekvivalent sumy 100 úrovní) ve vzdálenosti bližší než 100 sáhu a ne staršího, než 24 hodin.

Meč nemá vliv na charakterové vlastnosti majitele, pouze je lehce zvýrazní. Zbraň je zlá, nikoli prokletá, majitel se bude zbraň snažit v boji upřednostnit před jinými styly, ale pokud bude znát nějaký daleko výhodnější způsob boje, použije jej. Například střelba ze skály na místo (sebe)vražedného skoku po nepřátelích s mečem nad hlavou.

Zákonně dobrá bytost k této zbrani bezdůvodně pocítí nevýslovný odpor těsně před tím, než se jí dotkne. Pouze ve vážných případech ji vezme pro bezprostřední boj, aby ji pak zase odhodila do prachu cesty (N5, CHAR, použije/nechá ležet, děj se co děj) nebo (CHAR ~ 5 ~ použije/nechá ležet, děj se co děj).
Souhrn vlastností:
Útočné číslo: 10/+0
Obrana Zbraní: +0
Délka zbraně v soubojovém systému: 1
Iniciativa: +3
Váha zbraně: 30 mincí
Cena zbraně: 48 zlatých
Skutečná cena zbraně při znalosti veškerých vlastností: 18-20.000 zlatých
Magenergie obsažená v předmětu: 750 magů

Popis výroby

Podle legend tento meč ukul samotný Světlonoš v hlubinách pekla při záchvatu tvořivosti. Je možné, že několik podobných, slabších zbraní koluje světem a rozsévá bolest a zkázu.

Podmínky pro výrobu předmětu jsou následující:

Jelikož je třeba astronu s alespoň 750 magy na vyvolání démona, zbylá magenergie (250 magů) slouží na nakreslení oktagramu křídovým prachem o průměru 3 sáhy, přípravu oběti, vytržení žijícího srdce z jejího těla a překutí meče.

Srdce musí pocházet z humanoidního tvora velikosti B (v úvahu přichází pouze člověk, elf a barbar) s inteligencí alespoň 15/+2 a odpovídajícím přesvědčením (neutrální a horší). Použití srdce zákonně dobrého tvora či nedostatek magenergie v astronu vede k fatálnímu neúspěchu při výrobě, nesplnění ostatních podmínek pouze k neúspěchu.

Celková doba výroba meče je 48 hodin, na samotné vyvolávání je třeba posledních 6 hodin. Meč musí být ukut či alespoň překován v Pekle, jedno v které části, pyroforem, který ovládá kovářství velmi dobře nebo dokonale. V prvním případě je pravděpodobnost úspěchu výroby o 20% nižší, než u běžného alchymistického předmětu. V druhém je tato pravděpodobnost úspěchu výroby nezměněna. Meč musí být překováván na kovadlině z onoho tepajícího lidského srdce, umístěného uprostřed průsečíků 4 čar velkého oktagramu. Zbraň zároveň ztratí všechny předchozí neobyčejné vlastnosti. Po překování si tvůrce musí stoupnout nohama na rohy vnitřku oktagramu (měl by to být čtverec, protínaný osmi čarami), meč položený kolmo na ono tepající srdce a úderem nabitého astronu zabodne skrz meč skrz srdce do středu čar oktagranu. Astron zůstane rotovat špicí na hlavici meče. Fakt, že meč hrotem vězí v materii Pekla nehraje zřetel. Doufejme.

Probodnutím srdce ihned začíná finální fáze, trvajíce 6*6 směn (tj. 6 hodin). Sestává se z vzývání Pekelných knížat z hořící knihy Vzývání. Přečtením posledního slova kniha shoří a zbude z ní jen popel, mizící v sirnatém větru, dechu pekel. Zároveň se veškerá magenergie astronu přelije, astron popraská a vybuchne v kouli blyštivých úlomků velikosti cca 5 mikronů (um, pro šťouraly 1/1000 000 metru). Tento výbuch nikoho nezraní. V tomto okamžiku bytost, vlastník použitého srdce, umírá a duše je stržena do meče, kde splyne s démonem. Tělo, nepotřebné a odhozené na počátku výroby mimo oktagram, je již dávno roztrháno a pozřeno hladovými zplozenci pekel.

Přebytek magenergie v astronu se projeví uvolněním odpovídajícího počtu blesků modré, zelená a rudé barvy do okolí, k nemalé radosti čekajících obyvatel pekla.

Fatální neúspěch má za následek rozsekání pyrofora na tisíc žijících kousků a jejich rozmetání do všech koutů pekla. Že je to potěcha pro místní, nemusíme zdůrazňovat.

Neúspěch při výrobě pouze znamená, že výrobou vysílený pyrofor se pokouší probojovat z pekla skrze výrobě přihlížející, chtivé publikum.

Zničení

Meč či zbraň obecně, lze zničit zabodnutím do srdce ledového draka (nikoli saně!). Obojí, jak drak, tak i srdce, musí být živé, známe úchylné PJe. Taktéž v případě vícera srdcí jednoho draka musí být protnuta všechna naráz.

Druhým způsobem zničení je silný střet s artefaktem protivníka. Protivníkovi musí padnout alespoň tři šestky a zároveň více, než majiteli. Matematicky vyjádřeno, jedná se o pravděpodobnost menší, než 1 ku 216.

Zbraň se úderem roztříští, úlomky 3 kola rudě blikají a pak se vypaří. Všichni živí humanoidé s inteligencí alespoň 1/-5 do vzdálenosti 300 sáhů od zničené zbraně pocítí ve chvíli zničení účinky touhy po krvi – stejné jako u Démona touhy po krvi.

Nebezpečnost pasti 7, použitá vlastnost Charisma, doba trvání postižení 3 směny (N7, CHAR, - / touha po krvi na 3 směny) nebo (CHAR ~ 7 ~ - / touha po krvi na 3 směny).

Tuto touhu lze odstranit stejně, jako démona – vymítáním. Tento mechanizmus byl použit jako zjednodušení, namísto řešení podrobování oběti démonem pro každou z nich. Avšak k počtu možných postižených a relativní krátkosti doby trvání je lepší v nějakém bezpečí počkat, až posedlost vyprchá.

Poznámky, vysvětlivky

Meč (démon) spaluje na základě rozpadu či poškození živé tkáně jím samým, alespoň za jeden život. Též spaluje hmoty organické a prodchnuté nějakou oživující silou či aurou, tedy i nemrtvého, magického tvora, elementála a jiné. Například spálí tnutého člověka, upíra, oživeného golema, ale nikoli mechanického homunkula na pero (alias robota), zámek, kupku dříví. Z toho tedy vyplývá, že zbraň nelze použít ani jako extravagantní zapalovač, ani jako ostré ohřívadlo do lázně. Čepel maximálně ohřeje kapilární vrstvu vody kolem sebe, což je patrné při skápnutí vody z právě vytažené čepele.

Jak si pyrofor obstará nabitý astron, oběť a přístup do Pekla, stejně jako své přežití, výdrž a úspěšný odchod, to je na něm samotném. Oktagram jej chrání pouze při výrobě, oněch 48 hodin. Pozor, magenergie z astronu se v Pekle může ztrácet a z cela jistě se umenší díky různým hladovým nenechavcům (inspirace – Kruhy magie). Velký pech je přijít o 1/2 magenergie astronu spíše s 5-10%.

Právní dovětek

K tomuto prohlášení mne vedly osobní důvody, jejichž opakování chci zabránit. Formulace může být dopracována tak, jak autorovi (mě) dovolí poznání právního řádu České Republiky:

Autor, Jan „Zombie“ Saitz, prohlašuje, že se uveřejněním tohoto díla na webovém sídle (serveru) DraciDoupe.cz nevzdává svých autorských práv k tomuto dílu tak, jak vyplývají z Autorského zákona. Toto dílo může být použito v celku, tak jak je, pouze k osobním, nekomerčním účelům uživatelů tohoto serveru, vždy za uvedení autora a primárního zdroje, ze kterého toto dílo bylo čerpáno. Dílo nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora měněno, užíváno a poskytováno jinak, než skrze toto výše uvedené webové sídlo.

Autor si vymiňuje bez předchozího uveřejnění toto dílo stáhnout, nejdříve však po půl roce od prvého uveřejnění na výše uvedeném webovém sídle.